L 215 (Forsvarsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden).

Claus Hjort Frederiksen
Claus Hjort Frederiksen (72) MF (V)

Formålet med lovforslaget er at opdatere lovgrundlaget for Center for Cybersikkerhed, så det tilpasses det aktuelle trusselsbillede og den teknologiske udvikling for at give Center for Cybersikkerhed bedre muligheder for at løse sine opgaver.

Lovforslaget skal bl.a. forbedre mulighederne for at udnytte den beskyttelse, der ligger i Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Desuden skabes der mulighed for at anvende Center for Cybersikkerheds alarmenheder mere aktivt til at stoppe igangværende cyberangreb, og som et tredje element skabes der mulighed for at installere sikkerhedssoftware på f.eks. pc'ere og servere hos myndigheder og virksomheder, der er tilsluttet Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste.

Der indføres også mulighed for, at Center for Cybersikkerhed efter aftale kan gennemføre forebyggende sikkerhedstekniske undersøgelser hos myndigheder og virksomheder, der efterspørger centerets bistand. Endvidere giver lovforslaget Center for Cybersikkerhed mulighed for at anvende såkaldte honeypots, som vil kunne bruges som en form for afledningsmanøvre og kilde til viden om aktører bag angreb, og såkaldte sinkholes, som potentielt vil kunne afskære angrebsaktøren fra at styre sin angrebsplatform.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 27. februar 2019 indgået en politisk aftale om lovforslaget, som er et led i udmøntningen af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 215 Lov om Center for Cybersikkerhed
(Forsvarsministeriet)

2/5
2019
10/5
2019
3/5
2019
2/5
2019
30/4
2019
3/4
2019
4/4
2019
2/4
2019
27/3
2019
27/3
2019
Forrige artikel L 199 (Undervisningsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 233 (Skatteministeriet)