L 36 (Kulturministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.).

Mette Bock
Mette Bock (61) Fhv. Kulturminister (LA) og MEF, kirkeminister & MF

Med lovforslaget foreslås følgende:

- Der gennemføres en gradvis afskaffelse af medielicensen over perioden 2019-2022, så medie- og filmformål, der hidtil har været licensfinansierede, fra 2022 finansieres fuldt ud over finansloven.

- Med lovforslaget specificeres det, at DR og de regionale TV 2-virksomheder finansieres via tilskud fra staten, ligesom dette i praksis også vil være tilfældet for øvrige hidtidige modtagere af licens. I en overgangsperiode frem til den 31. december 2021 vil DR og de regionale TV 2-virksomheder delvis fortsat være finansieret af deres andel af licensafgifterne.

- I takt med nedsættelsen og bortfaldet af medielicensen gennemfører lovforslaget en mindre regulering af personfradraget for alle, der er fyldt 18 år.

- Der indføres en ny mediecheck til pensionister, som i dag er berettiget til nedsat licens, og en undtagelse af mediechecken fra husstandsindkomsten ved beregning af boligstøtte.

Det forventes, at loven træder i kraft den 1. januar 2019. Medielicensen vil være fuldt afskaffet fra 2022.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar

Afstemning


Følg L 36
(Kulturministeriet)

29/11
2018
29/11
2018
27/11
2018
11/10
2018
3/10
2018
Forrige artikel L 117 (Justitsministeriet) Næste artikel B 54 (Udenrigsministeriet)