L 36 (Kulturministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.).

Mette Bock
Mette Bock (62) Fhv. kultur- og kirkeminister & MF (LA)

Med lovforslaget foreslås følgende:

- Der gennemføres en gradvis afskaffelse af medielicensen over perioden 2019-2022, så medie- og filmformål, der hidtil har været licensfinansierede, fra 2022 finansieres fuldt ud over finansloven.

- Med lovforslaget specificeres det, at DR og de regionale TV 2-virksomheder finansieres via tilskud fra staten, ligesom dette i praksis også vil være tilfældet for øvrige hidtidige modtagere af licens. I en overgangsperiode frem til den 31. december 2021 vil DR og de regionale TV 2-virksomheder delvis fortsat være finansieret af deres andel af licensafgifterne.

- I takt med nedsættelsen og bortfaldet af medielicensen gennemfører lovforslaget en mindre regulering af personfradraget for alle, der er fyldt 18 år.

- Der indføres en ny mediecheck til pensionister, som i dag er berettiget til nedsat licens, og en undtagelse af mediechecken fra husstandsindkomsten ved beregning af boligstøtte.

Det forventes, at loven træder i kraft den 1. januar 2019. Medielicensen vil være fuldt afskaffet fra 2022.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar

Afstemning


Følg L 36
(Kulturministeriet)

29/11
2018
29/11
2018
27/11
2018
11/10
2018
3/10
2018
Forrige artikel L 117 (Justitsministeriet) Næste artikel B 54 (Udenrigsministeriet)