L 4 (Skatteministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse).

Morten Bødskov
Morten Bødskov (50) Skatteminister (S), MF (S)

Med lovforslaget foreslås det at ændre reglerne for hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, reglerne for beskatning ved nedsættelse af gæld, reglerne for beskatning af kapitalfondspartnere og reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse.

Lovforslaget følger op på en række early warnings, hvori Skattestyrelsen har gjort opmærksom på områder, hvor lovgivningen har været genstand for utilsigtet udnyttelse, eller hvor der er risiko herfor.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2020. Det foreslås endvidere, at loven, bortset fra reglerne om beskatning af kapitalfondspartnere, har virkning fra fremsættelsestidspunktet, idet der er risiko for spekulation.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 4 Aktieavancebeskatningsloven med videre
(Skatteministeriet)

20/12
2019
20/12
2019
17/12
2019
15/11
2019
1/10
2019
Forrige artikel L 69 (Social- og Indenrigsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 92 (Justitsministeriet)