L 86 (Social- og Indenrigsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn. (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn).

Astrid Krag
Astrid Krag (38) Social- og indenrigsminister (S), MF (S)

Lovforslaget vil medføre, at der stilles krav om, at tilbud, som er omfattet af socialtilsynsloven, fremover skal indhente straffeattester ved ansættelse af personale, herunder ledere. Med initiativet indføres der også et krav om, at socialtilsynet som betingelse for godkendelse af et nyt tilbud vil være forpligtet til at sikre, at tilbuddet har indhentet straffeattester for allerede ansat personale og ledere af tilbuddet. Desuden indføres der et krav om, at socialtilsynet som betingelse for godkendelse af en plejefamilie skal indhente straffeattest for den/de personer, der søger om at blive godkendt som plejefamilie.

Formålet med initiativet er at medvirke til at forebygge seksuelle overgreb, vold og berigelseskriminalitet, herunder tyveri og røveri, mod børn, unge og voksne, herunder voksne med handicap, der opholder sig på botilbud, opholdssteder, døgninstitutioner, i plejefamilier og på øvrige tilbud, som er godkendt af socialtilsynet.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 86 Lov om socialtilsyn
(Social- og Indenrigsministeriet)

7/5
2020
7/5
2020
10/3
2020
9/1
2020
18/12
2019
Forrige artikel B 164 (Børne- og Undervisningsministeriet) Næste artikel B 173 (Transport- og Boligministeriet)