Landmænd genopliver omstridt CBS-rapport

LANDBRUG: En gruppe landmænd har fået foretaget en ”second opinion” af en omdiskuteret CBS-rapport om landbrugets rammevilkår, som blev droppet på grund af manglende forskningsfaglig kvalitet. Men grundlaget er korrekt, lyder det nu.

Foto: /ritzau/Lærke Posselt
Hjalte T. H. Kragesteen

Den skandaleombruste rapport fra CBS om dansk landbrugs rammevilkår spøger stadig.

En lille gruppe danske landmænd har nemlig fået lavet en ”second opinion” af rapporten, som blandt andet er udført af to svenske professorer. Gruppen af landmænd havde i denne uge foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget, hvor man præsenterede en række anbefalinger, der udspringer af rapportens konklusioner.

”Vi må konstatere, at rapporten er lavet på et korrekt grundlag,” siger grevinde Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs, der er talsmand for gruppen af landmænd.

På den baggrund anbefaler landmændene blandt andet, at politikerne skal se på andre udledningskilder end landbruget, og at afgifter og skatter på landbrugsproduktion enten reduceres eller afskaffes.

Droppede rapporten
Det er i den grad en omstridt rapport, som nu har fået en ”second opinion”. Efter den udkom, blev den voldsomt kritiseret, og CBS endte efter et langt forløb med at droppe rapporten, og universitetet kaldte selv sagen alvorlig, unik og særdeles skadelig for CBS’ omdømme.

Rapporten blev udarbejdet af lektor Troels Troelsen og offentliggjort i august 2016 som en foreløbig rapport. Den tegnede et meget dystert billede af den danske miljøregulering, som ifølge rapporten har kostet danske landmænd millioner af kroner i tabt indtjening over de seneste 20 år i forhold til en række nabolande.

Efterfølgende kom det frem i Altinget, at rapporten var blevet udarbejdet efter ønske fra Bæredygtigt Landbrug. Kritikken handlede både om manglende faglig kvalitet, og at den var blevet til med for tætte og uigennemskuelige relationer til landbrugserhvervet.

CBS endte med at droppe rapporten, da man vurderede, at den ikke havde god nok forskningsfaglig kvalitet. Efterfølgende blev rapportens forfatter, lektor Troels Troelsen, kritiseret for alvorlige brud på god forskningsskik af CBS’ praksisudvalg (læs om hele forløbet i faktaboks til højre).

Dygtige forskere
Men det har altså ikke fået alle dele af landbruget til at skrotte rapporten, og ifølge Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs er det dygtige folk, der nu bakker konklusionerne op.

”De er udvalgt, fordi det ikke er så let at få danske forskere til det. Men vi synes, det er nogle meget, meget dygtige svenske forskere, der har en indsigt i det svenske system, og som er eksperter på området,” siger Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs.

Ekspertpanelet, der har leveret en ”second opinion”, består af følgende:

  • Statsautoriseret revisor, Jann Mikkelsen
  • Professor Dr. Holger Kirchmann
  • Professor Lars Bergström, Sveriges Lantbruks Universitet
  • Cand.agro. Rune Munk-Andersen, Patriotisk Selskab 

Danmarks Naturfredningsforening blev også bedt om at deltage, men sagde nej tak.

Læs mere her.

Dokumentation

CBS-sagen
I august 2016 lancerer CBS-rapporten ”Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne”, der konkluderer, at de danske miljøregler skaber store problemer for dansk landbrug. Det står i modstrid til tidligere rapporter om samme emne fra Cowi og Københavns Universitet.

Rapporten er udarbejdet af lektor Troels Troelsen og betalt af Promilleafgiftsfonden, mens Bæredygtigt Landbrug har ageret fødselshjælper, kan Altinget fortælle.

I ugerne efter offentliggørelsen lyder der i Altinget hård kritik af både det faglige indhold og relationerne til Bæredygtigt Landbrug (BL), som bliver kritiseret for at være for tætte. Forskere fra KU er bannerførere på kritikken.

Både BL og Troels Troelsen afviser over for Altinget, at der skulle være øvet konkret indflydelse på analysen.

Esben Lunde Larsen afviser i et svar til Folketinget at forholde sig til rapporten og kritikken heraf med henvisning til, at det er CBS’ ansvar.

Toppen af CBS afviser dog at kommentere sagen. Men henviser til, at rapporten blot er en delrapport, der ikke er færdig.

I december får sagen fornyet liv, da DR får aktindsigt i interne mails på CBS. De viser ifølge DR, at Troels Troelsen har kopieret oplysninger fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør, Jørgen Evald, direkte ind i rapporten. Det fremgår også, at Troels Troelsen i en mail har afvist at fremhæve resultater, der skader landbrugets sag.

CBS sætter herefter gang i en intern undersøgelse.

Kort før jul dropper CBS at offentliggøre rapporten, da den ikke har god nok forskningsfaglig kvalitet.

I januar beslutter Promilleafgiftsfonden at kræve de 406.000 kroner, som Bæredygtigt Landbrug har fået til CBS-rapporten. Resten af bevillingen på 1,5 millioner kroner kræves indtil videre ikke tilbagebetalt.

4. april kommer det frem, at CBS' Praksisudvalg udtrykker kritik af Troels Troelsen, der har lavet alvorlige brud på god forskningsskik. Men der er ikke tale om videnskabelig uredelighed.

Læs alle Altingets artikler om sagen i temaboksen til venstre for artiklen.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs

Kammerdame, grevinde, fhv. borgmester (V), fhv. hofdame hos Dronningen (2011-17)
cand.jur. (1984)

0:000:00