Omstridt CBS-forsker får alvorlig kritik for brud på god forsknings-skik

AFGØRELSE: Praksisudvalget på CBS kritiserer lektor Troels Troelsens landbrugsrapport for flere brud på ansvarlig forskningspraksis. Vi skulle have nævnt Bæredygtigt Landbrug, men det var ikke afgørende fejl, lyder det fra Troels Troelsen selv.

Sagen om lektor Troels Troelsens omdiskuterede CBS-rapport om landbrugets rammevilkår har nået et foreløbigt punktum.

CBS’s praksisudvalg er nemlig efter måneders granskning kommet frem til, at Troels Troelsen har gjort sig skyldig i brud på ansvarlig forskningspraksis.

Det fremgår af afgørelsen, som Altinget er i besiddelse af.

”Udvalget konkluderer, at indklagedes beslutning om ikke at angive Torben Vagn Rasmussen som medforfatter til rapporten indebærer et alvorligt brud på ansvarlig forskningspraksis,” lyder det i afgørelsen.

Torben Vagn Rasmussen, der er medlem af Bæredygtigt Landbrug, har bidraget til rapporten, men er ikke blevet krediteret som medforfatter.

Sagen begyndte i august 2016, hvor Altinget kunne fortælle, at den kontroversielle lobby-organisation Bæredygtigt Landbrug var involveret i rapportens tilblivelse, og at rapporten havde flere elementære forskningsmæssige problemer, såsom manglende kilde- og litteraturliste.

Bæredygtigt Landbrugs rolle fremgik ikke af rapporten, og det er også et alvorligt kritikpunkt fra praksisudvalget.

”Udvalget konkluderer, at indklagede (...) ved at undlade at angive bevillingsgivers identitet i rapporten har gjort sig skyldig i et alvorligt brud på ansvarlig forskningspraksis,” lyder det i afgørelsen.

Ikke tale om uredelighed
Troels Troelsen slipper dog for anklager om uredelighed, som praksisudvalget også har undersøgt. Man mener således ikke, at Troels Troelsen har ageret forsætligt eller groft uagtsomt, da han undlod at kreditere Torben Vagn Rasmussen.

Man har undersøgt, om han har selekteret eller skjult uønskede resultater, men det er der ikke fundet bevis for.

”Udvalget finder derfor på det foreliggende grundlag ikke, at indklagede har gjort sig skyldig i videnskabelig uredelighed,” lyder det i afgørelsen.

Troelsen erkender fejl
Troels Troelsen erkender over for Altinget, at der er elementer, som ikke har været gode nok.

”Det er en fejl, at Torben Vagn Rasmussen ikke var medforfatter. Men vi var enige i styregruppen om, at indsatsen ikke var så stor, at han skulle fremgå. Og vi skulle have nævnt Bæredygtigt Landbrug. Det var også en fejl,” siger Troels Troelsen og fortsætter:

”Men det betyder ikke noget for rapportens resultater. Det er mig, der har haft det endelige nik på alt.”

Men det har da helt tydeligt skadet troværdigheden. For Torben Vagn Rasmussen var også medlem af Bæredygtigt Landbrug. Og det ligger oven i, at der også er kritik af, at du ikke nævnte Bæredygtigt Landbrugs rolle som bestiller af rapporten?

”Han har ikke haft påvirkning på resultatet. Han har kun indsamlet data,” siger Troels Troelsen.

Praksisudvalget kalder det alvorlige brud på god praksis?

”Vi drøftede det tydeligt i styregruppen, og her var vi enige om, at han ikke skulle være med. Det var en fejl. Men jeg kan ikke selv erkende det som en afgørende fejl,” siger Troels Troelsen og fortsætter:

”Og jeg er da også glad for, at praksisudvalget godt kan se, at der ikke er tale om videnskabelig uredelighed.”

Hård kritik
CBS-rapporten er blevet voldsomt kritiseret for dels manglende faglig kvalitet og dels for tætte relationer til landbrugserhvervet.

Sagen begyndte i august 2016, og kritikken kom især fra Københavns Universitet, hvor forskerne Bo Jellesmark Thorsen og Jesper S. Schou i Altingets spalter tordnede mod rapporten for at indeholde så eklatante fejl, at den ”ikke ville kunne passere som et speciale på kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi.”

Rapporten gjorde sig – ifølge forskerne – blandt andet skyldig i en ”lemfældig omgang med økonomisk teori og metode”, ligesom den fremsætter en række ”tilsyneladende faglige fakta og resultater uden referencer med det resultat, at disse udsagn fremstår som udokumenterede påstande eller i bedste fald baseret på anekdotisk viden,” konstaterede forskerne.

I første omgang afviste CBS-toppen at gå ind i sagen med henvisning til, at der var tale om en delrapport og ikke et færdigt forskningsprodukt. Men i slutningen af december – efter nye afsløringer fra DR – besluttede Akademisk Råd at iværksætte en formel undersøgelse.

”Sagen er særdeles skadelig for CBS’ omdømme, og vi kan ikke leve med den mistanke, den rejser om CBS som forskningsinstitution og kvaliteten af det øvrige forskningsarbejde fra flere end 670 forskere. Vi ser derfor frem til at få vurderet rapporten,” sagde næstformand for Akademisk Råd, professor Keld Laursen dengang.

,

Forrige artikel Thulesen Dahl inden møde om Lunde: Det handler også om politik Thulesen Dahl inden møde om Lunde: Det handler også om politik Næste artikel DF redder Esben Lunde: Han får en næse DF redder Esben Lunde: Han får en næse