Liberal ungdomspolitiker: Jeg harmes over statslig overvågning fra en liberal regering

DEBAT: En borgerlig-liberal regering bør til enhver tid mindske statens magt i forhold til den enkelte borger. Med et forslag om systematisk overvågning af flypassagerer går man i den modsatte retning og bedrager sit idémæssige ophav, skriver Signe Bøgevald Hansen (LAU).

Af Signe Bøgevald Hansen
Politisk formand for Liberal Alliance Ungdom

Som borgerlig-liberal harmes jeg over, at man fra vores såkaldte borgerligt-liberale regering for nyligt foreslog, at politiet automatisk skulle have adgang til de oplysninger, som vi afgiver, når vi booker en flybillet. I et liberalt demokrati som det danske bør borgerne ikke være til for staten, men i stedet bør staten være til for borgerne.

Flyrejser er ved hjælp af markedskræfterne blevet billigere og billigere. Det betyder, at flyrejsen ikke længere er et luksusgode forbeholdt de få, men at et langt større antal af danskere har mulighed for at vælge flyrejsen til. Det gør naturligvis også flypassagerers oplysninger langt mere attraktive for magthaverne. 

Men hvorfor er statens overvågning egentlig så slem? Er det ikke bedre, at vi bliver beskyttet mod terror og kriminalitet, end at vi ophøjer privatlivets fred som noget særligt vigtigt?

Vi afgiver næsten alle sammen dagligt oplysninger til diverse virksomheder. Hvad enten det er ved download af en app, eller når vi logger på Facebook. De fleste apps er som udgangspunkt gratis. Det samme kan siges om Facebook, der heller ikke koster penge at bruge. Men det betyder ikke, at vi ikke betaler for de ydelser, som Facebook eksempelvis udbyder. Vi betaler nemlig med de data, vi indvilger i at give ved oprettelsen af eksempelvis en Facebook-profil.

Ufrivillig overvågning
Men hvad er så forskellen mellem Facebooks opbevaring af vores data og den danske stats? For det første er det frivilligt, hvorvidt du ønsker at oprette en profil på Facebook eller ej. Du kender betingelserne, hvis du altså vælger at læse dem.

Det er ikke på samme måde muligt at undgå statens overvågning. Ligeledes hersker virksomheder som Facebook ikke over et voldsmonopol, som den danske stat gør. Virksomheder kan derfor ikke bruge dine oplysninger til at retsforfølge dig. Det kan den danske stat til gengæld.

Selvom vi på nuværende tidspunkt muligvis har en regering og en stat, som vi i hvert fald i nogen grad stoler på, så er der ingen garanti for, at vi fremtiden ikke får en regering, som ønsker at bruge vores data til at retsforfølge gennem arbitrær og uretfærdig lovgivning.  

I bekæmpelsen af kriminalitet og terror er det naturligvis fornuftigt og i orden, at politiet med en dommerkendelse kan få adgang til visse oplysninger på konkrete, mistænkte personer, der kan være til fare for os alle. Men når politiet som udgangspunkt og uden begrundet mistanke har adgang til systematisk at overvåge det store antal af danskere, der vælger en flyrejse til, så strider det mod grundlæggende principper om privatlivets fred samt en stærk beskyttelse af borgeren mod staten. 

En borgerlig-liberal regering bør til enhver tid mindske statens magt i forhold til den enkelte borger. Med et forslag om systematisk overvågning af flypassagerer går man i stedet i den modsatte retning og bedrager dermed sit idémæssige ophav.

Forrige artikel Krigsveteran: Jeg døde – og blev genoplivet til en udmattende kamp mod systemet Krigsveteran: Jeg døde – og blev genoplivet til en udmattende kamp mod systemet Næste artikel Bestyrelsesformand: Dansk film svækkes ved at udflytte Filminstituttet Bestyrelsesformand: Dansk film svækkes ved at udflytte Filminstituttet