L&F-revisor i problematisk dobbeltrolle

MISBRUG: NaturErhvervstyrelsen har hyret revisionsselskabet Deloitte til at undersøge snyd med EU-støtte i Videncenter for Svineproduktion. Men Deloitte har selv revideret de tvivlsomme regnskaber.

Deloitte er ekstern revisor for Landbrug & Fødevarer og har i den rolle underskrevet revisorerklæring på regnskaber, hvor der er snydt med EU-støtte. Nu er Deloitte i færd med at lave en uvildig undersøgelse af de samme regnskaber.
Deloitte er ekstern revisor for Landbrug & Fødevarer og har i den rolle underskrevet revisorerklæring på regnskaber, hvor der er snydt med EU-støtte. Nu er Deloitte i færd med at lave en uvildig undersøgelse af de samme regnskaber.Foto: Colourbox
Kim Rosenkilde

Selv samme revisionsselskab, som Landbrug & Fødevarer bruger til ekstern revision, er nu i færd med at gennemføre en uvildig undersøgelse af misbruget af EU-støtte i Videncenter for Svineproduktion.

Da videncenteret hører under Landbrug & Fødevarer, skal revisionsselskabet Deloitte dermed lave en kritisk efterprøvning af regnskaber, som Deloitte selv har revideret og udstyret med en revisorerklæring. Det kan være problematisk, mener Lars Bo Langsted, professor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

"Selvfølgelig kan det være billigere at sende dem afsted, fordi de kender systemet hos Landbrug & Fødevarer. Men det er jo ikke specielt betryggende, når de en gang har forsynet regnskaberne med en påtegning," siger Lars Bo Langsted.

Han understreger, at det formentlig ikke er i konflikt med revisorlovens krav til habilitet, så længe at undersøgelsen ikke skal munde ud i noget, som Deloitte skal påføre en revisorerklæring. Det ville nemlig bringe selskabet på kanten med reglerne mod egenrevision.

Fakta

Sagen kort

NaturErhvervstyrelsen blev kort før jul opmærksom på omfattende fejlkonteringer af EU-støtte i et projekt hos Videncenter for Svineproduktion (VSP) under Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer iværksatte kort tid efter en revisionsundersøgelse af en række andre projekter under VSP. Også her blev der påpeget 'systematiske' fejlkonteringer i et sådant omfang, at videncenterets direktør Nikolaj Nørgaard sidst i januar blev afskediget.

Efterfølgende har NaturErhvervstyrelsen igangsat sin egen eksterne revisionsundersøgelse af forholdene i VSP. Revisionsselskabet Deloitte er ansvarlig for opgaven.

En anonym henvendelse pegede i februar på lignende problemer med fejlkontering af EU-støtte i Videncenter for Landbrug. Det indgår nu også i NaturErhvervsstyrelsens undersøgelse. 

Den endelige undersøgelse fra Deloitte forventes afsluttet i april. 


Kilde: NaturErhvervstyrelsen og Landbrug & Fødevarer

Men vil man være helt sikker på at undgå en bias, skal man ifølge Lars Bo Langsted bede et andet revisionsselskab om at udføre opgaven. Formentlig med den ulempe, at det ville blive dyrere.

Styrelsens betænkeligheder
Deloitte gennemfører efterkontrollen af regnskaberne vedrørende EU-støtte i Videncenter for Svineproduktion (VSP) på vegne af NaturErhvervstyrelsen. Og her var man allerede i udgangspunktet opmærksom på Deloittes dobbeltrolle.

Selvfølgelig kan det være billigere at sende dem afsted, fordi de kender systemet hos Landbrug & Fødevarer. Men det er jo ikke specielt betryggende, når de en gang har forsynet regnskaberne med en påtegning.

Lars Bo Langsted, Professor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet

"En anke mod denne løsning er, at en anden del af Deloitte fungerer som revisor for L&F, og har underskrevet revisorerklæringen i tilskudssagen," skriver styrelsen i et indstillingsnotat i december.

Men da det netop var Deloitte, der i første omgang opdagede fejlene hos Videncenter for Svineproduktion, vurderede styrelsen i notatet, at "der er belæg for at have tillid til, at de vil være den rette til at gennemføre undersøgelsen".

Den vurdering holder fortsat, siger Hans Jørgen Langfrits, enhedschef i Center for Tilskudsbetaling i NaturErhvervstyrelsen.

Han peger på, at styrelsens eskterne revisorer fra Deloitte som følge af opgaven med revision af EU's landbrugsfonde har underskrevet en uafhængighedserklæring. Her fremgår det, at de ikke har hjulpet Deloittes klienter med at udarbejde regnskaber eller har bistået omkring anmodning om støtte fra EU's fonde.

Ekstra revisor på banen
Herudover er det Landbrug & Fødevarer selv, der har fået til opgave at gennemgå VSP's projektregnskaber og dokumentationen på ny med hjælp fra en ekstern revisor. Til den opgave har Landbrug & Fødevarer hyret PricewaterhouseCoopers, som også tidligere har gennemført en mindre omfattende gennemgang af videncenterets regnskaber for Landbrug & Fødevarer.

Det er så PricewaterhouseCoopers nye reviderede projektregnskaber, som Deloitte laver efterkontrol på i form af stikprøver. Det er med til at skabe yderligere troværdighed om resultatet, mener Hans Jørgen Langfrits.

"Da vi er inde over det hele, og da PricewaterhouseCoopers også er inddraget, så er den her sag virkelig viklet ind i et solidt sikkerhedsnet. Så nej, der er ikke habilitetsproblemer," siger han.

En billigere løsning
Hos Landbrug & Fødevarer er man også helt tryg ved Deloittes rolle i sagen. Heller ikke Deloitte selv mener, at der er noget problem.

"Før vi accepterer en opgave i Deloitte, overvejer vi altid vores uafhængighed - herunder hvorledes vi skal bemande sagen og foretage kvalitetskontrol for at opretholde uafhængigheden. Og den indledende konklusion på denne overvejelse skal godkendes af vores risk-organisation, før vi accepterer opgaven. Selvom vi ikke kan kommentere på konkrete kundesager, kan vi godt oplyse, at denne fremgangsmåde også er fulgt i den konkrete sag," lyder det i en skriftlig kommentar fra revisionsselskabet.

I NaturErhvervstyrelsen er Hans Jørgen Langfrits helt på det rene med, at undersøgelsens tilrettelæggelse også har handlet om at holde udgifterne for myndighederne nede. Det er en af årsagerne til, at det er Landbrug & Fødevarer selv, der står for at få lavet den egentlige gennemgang af håndteringen af EU-støtte i Videncenter for Svineproduktion.

"I stedet for at det er skatteborgerne, som skal betale for at få ryddet op og få lavet en gennemgang, så er det kun rimeligt, at det er aktøren selv, der gør det. Sagen koster selvfølgelig ekstra penge for det offentlige. Men vi kan begrænse os til at lave en ekstraordinær revision på alle de her sager uden at skulle ned i hver eneste bilag," siger Hans Jørgen Langfrits.

Dokumentation

Revisionsundersøgelse af VSP 
 
NaturErhvervstyrelsen fokuserer revisionen på udbetalinger til VSP i perioden 2011 - 2013. Når styrelsen kender revisionsresultatet, vil styrelsen vurdere, hvorvidt der er grundlag for at revidere udbetalinger fra 2010 og før.

Revisionen omfatter 4 tilskudsordninger. Erhvervsudviklingsordningen med finansiering fra EU samt tre nationalt finansierede støtteordninger: GUDP, Innovation og Forskning. 
 
VSP Udbetalt
2007-2013 

Omfattet af revision
2011-2013 

Andel 
Erhvervsudviklingsordningen (EU) 53.462.049 kr. 35.920.727 kr. 67,2 %
GUDP (DK)  4.017.148 kr. 4.017.148 kr. 100 %
Innovation (DK)
 16.628.586 kr. 8.419.586 kr. 50,5 %
Forskning (DK)
 3.030.753 kr. 3.030.753 kr. 100 %
 
Kilde: NaturErhvervstyrelsen 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00