Marie Krarup: Muslimer skal gå på kompromis med islamisk tankegang

KOMMENTAR: Muslimer skal selvfølgelig ikke tvinges til at konvertere til kristendommen, selvom det mildest talt ville løse problemerne. Men de skal indordne sig under vores måde at leve på, ellers er Danmark næppe dansk om 50 år, skriver Marie Krarup (DF).

Som integrationsordfører kan jeg ikke undgå at komme til at beskæftige mig med sager, der normalt ville ligge langt under en politisk radar.

Alt det, som Bertel Haarder (V) arrogant afviste som sin sag, da han som minister erklærede, at han ikke var minister for tørklæder, leverpostej og badeforhæng.

Men det burde han have været. Hvorfor? Fordi integrationen af muslimer ikke kan undgå at komme til at handle om lige præcis disse små praktikaliteter. Og fordi vi i Danmark forsøger at integrere mennesker, som har en helt anden måde at anskue virkeligheden på.

I stedet for at se andre fænomener på en skala, der går fra uskadeligt til skadeligt, så ser den islamisk tænkende person alt på en skala fra rent til urent. Det er forskellen fra den vestligt tænkende persons sekulære verdensanskuelse og den islamisk tænkendes religiøse-islamiske anskuelse.

Muslimer skal selvfølgelig ikke tvinges til at konvertere til kristendommen, (selvom det mildest talt ville løse problemerne, hvis de rent faktisk konverterede ved grænsen), men vi må bede dem om at acceptere og indordne sig under vores måde at leve på.

De kan ikke få frikort til det hele, hvis vi skal undgå parallelsamfund. Og det betyder, at muslimer er nødt til at vise, at de kan gå på kompromis med deres islamiske tankegang. Det kan man i praksis gøre ved at acceptere, at der er steder, hvor man ikke kan undgå at give hånd til en person af andet køn, og ved at acceptere, at man ikke kan gå med tørklæder overalt.

Og at der er steder, hvor man ikke kan få serveret mad uden svinekød, og at man kan blive nødt til at tage bad sammen med andre efter gymnastik i skolerne – også selvom disse ting anses for urent ifølge islam.

Hvis ikke man på disse små, uvigtige steder kan gå på kompromis med islam, hvad så med de store steder? Dem, der handler om flerkoneri, dødsstraf for frafald, hellig krig, stening af utro koner eller straf for tegninger af Muhammed? Eller hvad med afstandtagen fra at gifte sig med ikkemuslimer eller fra at sidde ved bord med folk, der spiser svinekød?

Hvis man ikke engang kan klare at tage tørklædet af for at få et bestemt job, kan man så lade være med at efterleve islam på de andre mere væsentlige områder? Derfor er vi nødt til at erkende, at integrationen i det danske samfund faktisk har ret meget med tørklæder, leverpostej og badeforhæng at gøre.

Men i forbindelse med statsborgerskabskravet om håndtryk kom mange af de gamle – og forældede – refleksholdninger frem. Helt i overensstemmelse med Bertel Haarders holdning har mange debattører, journalister og endda borgmestre gjort nar af det nye krav om at give hånd for at få statsborgerskab.

Men det er altså en god idé. Håndtrykket er i Danmark tegn på en pagt. I ægteskabsritualet i kirken giver mand og kvinde hinanden hånd – og så er man gift! Og statsborgerskab er som et ægteskab. Man bliver et med det land, man får statsborgerskab i. Håndtrykket viser, at man i hvert tilfælde på et område kan indgå i det danske samfund uden særkrav og uden at dele alt op i rent og urent.

Det er lige præcis den overvindelse af sig selv og den accept af dansk kultur og tradition, som vi har brug for. For derved viser man vilje til integration. Hvis ansøgeren om statsborgerskab nægter at give hånd, er det jo tydeligt, at vedkommende ikke har accepteret at bøje sig efter dansk kultur og danske traditioner. Så skal man ikke have statsborgerskab.

Nu er der jo lang vej til et statsborgerskab, og integrationen bør jo rettelig ligge i tiden, før man søger om statsborgerskab. I integrationsperioden skal man naturligvis vise vilje til at tilpasse sig. Og derfor kommer vi som politikere og jeg selv som integrationsordfører ikke uden om at beskæftige os ret meget med tørklæder, leverpostej og badeforhæng.

For vi skal stille krav om, at folk fra islamiske kulturer på det lavpraktiske plan viser, at de vil Danmark. For ellers er Danmark næppe dansk om 50 år!

----------

Marie Krarup (1965) har været medlem af Folketinget siden 2011 for Dansk Folkeparti. Krarup er uddannet reserveofficer og sprogofficer med grunduddannelse i russisk og cand.mag. i slaviske sprog. Hun varetager adskillige udvalgsposter, blandt andet i Natos Parlamentariske Forsamling, Det Udenrigspolitiske Nævn, Udlændinge- og Integrationsudvalget og er sit partis ordfører for forsvar og gymnasier.

Forrige artikel Lars Aslan: Nye Borgerlige er en løgnefabrik Lars Aslan: Nye Borgerlige er en løgnefabrik Næste artikel Lisbeth Knudsen: Kampen om den digitale verdensorden starter nu Lisbeth Knudsen: Kampen om den digitale verdensorden starter nu
 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Tja.....

  Marie Krarup du skal integreres med muslimer (inkl. islamister, salafister, jihadister, martyrer og andet godtfolk) når i alle mødes i himlen!

 • Anmeld

  J. Jensen

  Allerede i det forrige århundrede

  Solgte man historien om, at "om ti, femten, tyve år er der krig i Danmark. Og hvis vi mødes om tyve år, vil nogle af Jer, der er til stede her, med garanti være faldet i den krig!«. Den skrøne går vist heller aldrig af mode, men den bider heller ikke rigtig mere. Danmark er som Danmark altid har været det.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Håndtrykshilsen er en skik, som man ikke kan lovpåbyde i en specifik situation.

  Det giver ingen mening at lovpåbyde en skik, håndtrykshilsen i en specifik situation, når den i alle andre situationer er frivillig.

  Spørgsmålet er om håndtrykshilsen er en gammel dansk skik på den måde, som bliver anvendt på i dag. Jeg har læst at hvis en mand og en kvinde skulle hilse på hinanden, så var det kvinden, der kunne bestemme om hun ville hilse på manden med et håndtryk. Hvis hun ville rakte hun hånden frem mod ham.
  I dag bruger mange krammehilsen i stedet for håndtrykshilsen. Hvad hvis krammehilsen om 15 år er mere udbredt end håndtrykshilsen? Vil krammehilsen så blive ophøjet til en gammel dansk skik og blive et krav ved statsborgerskabsceremonien?

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Håndtryk kan ikke kræves som kvittering for statsborgerskab.

  Statsborgerskab bevilges suverænt af Folketinget i.h.t. Grundlovens § 44. Folketinget er dog begrænset af Grundlovens frihedsrettigheder og retten til trosfrihed med tilhørende ritualer som beskrevet i Menneskerettighedskonventionens art. 9.

  Derfor er det dumt at stille krav om tvungent håndtryk og kræve af ansøgere at de skal afklæde sig tørklæder og lignende rituelt udstyr folketinget ikke finder passende. For; det er noget man som dansk statsborger selv bestemmer om og derfor er det på alle måder i strid med Grundlov og Konvention, sidstnævnte er også dansk lov.

  Det enkelte folketingsmedlem kan derimod uden begrundelse stemme nej til personer der er opført på lovforslagene om indfødsret eventuelt ved, at stille ændringsforslag og stemme for disse i stedet.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Jeg ville ikke spise naboens hund selv om det sikkert er ganske uskadeligt

  Men en bondemands gris har jeg intet imod at spise.

  Vi har forskellige spiseregler. Nogle har deres udspring i religion. Andre i sundhed. Det er absurt at ville tvinge grisekød ned i halsen på en muslim, jøde, vaganer, vegetar eller en klimabevidst, der mener at kyllingekød belaster klimaet mindre end grisekød.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Kompromis? Hvad er DF's holdning til omskæring af drengebørn?

  Minoritetsgrupper må selvfølgelig gå på kompromis på områder, hvor deres skikke er i direkte modstrid med den danske majoritetskulturs etiske regler. F.eks. omskæring af drengebørn.

  Det bliver spændende at se hvorledes Marie Krarup og hendes parti stemmer, når borgerforslaget "Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn" skal behandles af Folketinget. Et borgerforslag, som jeg er medunderskriver af.

 • Anmeld

  B. Rasmussen

  Marie Krarup.

  Hvis vi fortsætter som vi gør i dag så ER Europa muslimsk om 50 år.

 • Anmeld

  M J

  Novemberblues

  Og så endda for fuld udblæsning.

 • Anmeld

  Klaus Helmin-Poulsen

  Integration?

  "Nu er der jo lang vej til et statsborgerskab, og integrationen bør jo rettelig ligge i tiden, før man søger om statsborgerskab. I integrationsperioden skal man naturligvis vise vilje til at tilpasse sig."
  Hvordan skal det nogensinde være muligt at integrere sig i Danmark, når din partifælle Martin Henriksen har udtalt: "Man kan ikke drage den slutning, at fordi man er født og opvokset i Danmark, taler dansk og går i dansk skole, er man dansk. Det er jo absurd, og det er jeg hamrende uenig i"

 • Anmeld

  wedell christensen · cand. pæd. almen

  At fornægte en virkelig udvikling.

  Flere af kommentarerne til Marie Krarup er at fornægte den udvikling, som Danmark har gennemgået de sidste mange år. Almindelig statistisk fremskrivning viser, at hvis der ikke ændres betydeligt i lovgivning vil Danmark være muslimsk om 50 år. Der skal gribes ind med lovinitiativer og deres udførelse nu, inden flere politikere bliver bange for mere eller mindre troende og kulturelle muslimers stemmeafgivning. Undersøgelser viser, at kun 1/3 er så velintegrerede, at de synes dansk lov er helt OK, mens 1/3 synes Koranen skal stå over dansk lov. Hvor mange er det? 1/3 af 500.000 er godt 166.000.

 • Anmeld

  Kim Nieksen

  J.Jensen

  Det er nogle spændende og fantastisk eventyr I har på hjemmet
  Når jeg læser dine mange input så troede jeg det var sort og absurd vittigheder, men nu har jeg indset det - du lever i fantasien land

 • Anmeld

  Søren Nielsen

  Et frit samfund

  Vi levede engang i et frit samfund. Man kunne gå med tørklæde, kalot eller julemandsskæg.
  "Hvis man ikke engang kan klare at tage tørklædet af for at få et bestemt job, kan man så lade være med at efterleve islam på de andre mere væsentlige områder?"
  Ja, selvfølgelig kan man da det!

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Halleljah....

  Hvad der dog kan komme ud af et betalt langvarigt uddannelsesforløb - desværre ikke meget nyt under solen - åbenbart.

  Retoriken minder uhyggeligt meget om tidligere tiders - og rolig nu, jeg trækker ikke det unævnelige kort - tiderne omkring 1400 tallets Spanien, velbeskrevet, men ikke en del af de såkaldt veluddannedes viden - eller måske “ bare” forglemt.

  Måske kan vi ihukommende (!) tidligere tiders reaktioner, ligeledes velbeskrevet, få kirken til at gøre en indsats. Hallelujah.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Wedell Christensen

  Jeg tror ikke at antallet af muslimer bosat i Danmark er en nem størrelse at opgøre fordi der er relegionsfrihed her i landet, så derfor vil jeg holde mig til disse oplysninger

  Relegionsforsker Brian Arly Jacobsen har ultimo 2017 estimeret antallet af muslimer i Danmark til ca 306.000 svarendetil 5,3% af befolkningen og ultimo 2015 publicerede Ritzau en oplysning, hvoraf det fremgik at hver tiende muslim i Danmark ønske at koranen skulle være gældende. Det er helt andre tal end dem du frygter.

  Tjekdet MandagMorgen
  I den udregning jeg har lavet, er der cirka 306.000 pr. 1. oktober 2017. Det svarer til 5,3 procent af den danske befolkning,” siger Brian Arly Jacobsen til TjekDet.
  Det estimerede tal fra Brian Arly Jacobsen lå tidligere på 284.000 pr. 1. januar 2016 og på 300.000 pr. 1. januar 2017. Det giver altså en stigning på cirka 16.000 i 2016 og på cirka 6.000 i de første ni måneder af 2017. Hans udregninger er blandt andet lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og en række andre statistikker og analyser. Hos Danmarks Statistik har han hentet en opgørelse over antallet af indvandrere og efterkommere fordelt på nationaliteter
  AF: RITZAU
  Publiceret 19. oktober 2015 kl. 02:15
  Godt hver tiende af de 250.000 muslimer i Danmark mener, at grundloven slet ikke bør spille en rolle.

 • Anmeld

  Jens Erik Buur · Partikulier

  Tag bad efter Idræt

  Marie Karup Tving først de danske piger til at tage bad efter idræt eller når de går i svømmehal. De bruger ikke religion som undskyldning men resultatet er det samme.. I slut 70 erne gik både drenge og piger i bad sammen på skolerne i Albertslund. Skal vi gå i bad sammen eller er du også "muslim"på det område

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Giv mig mit ansigt tilbage!

  Søren Nielsen
  Staten disponerer nu over vores ansigt i det offentlige rum. Det skal nu altid være synligt. Ellers overtræder vi tildækningsforbudsloven.

  Giv mig mit ansigt tilbage!

 • Anmeld

  Johanna Haas · Cand. Mag.

  Ingen hetz på Altinget af lønnede Opinions skribenter, tak. Ansvarlig presseetik efterlyses

  1. Man kan undre sig over, at DF overhovedet bruger betegnelsen "integrationsordfører" om den post, som Marie Krarup pt. sidder på. Hvis de synspunkter Marie Krarup her giver udtryk for er DF synspunkter burde det hedde "assimilationsordfører" eller det der er værre; "integrationsordfører" er sammenholdt med DFs intolerante, hadske og hetzende tale og politik, som Marie Krarup eksponerer her, en helt igennem falsk varebetegnelse.
  2. Nu gider vi altså ikke høre mere om det der uinteressante svinekødsspiseri: det er ikke og bliver aldrig en dansk borgerpligt at spise svinekød. Kødspiseri er i det hele taget på retur blandt alle oplyste mennesker: kristne, jøder, muslimer og ateister m. flere. Selv Stryhns laver nu en grøn vegansk postej i erkendelse af, at det forholder sig sådan; så her mister DF vel omsider snart en mærkesag med deres bizare krav om, at der SKAL serveres svinekød her og der og alle vegne i utallige statslige og kommunale sammenhænge??? Det er ynkeligt. Og det er helt passe.
  3. Majoriteten af kommentarerne til Marie Krarups skriv er befriende fornuftige og flugter med en tolerant, rummelig og moderne tankegang. Altså det stik modsatte af den tankegang skribenten selv i sin egenskab af "integrationsordfører" for DF lægger for dagen. Det er da altid noget. Så kan vi jo håbe på, at Altinget snart sætter en anden presse-etisk standard for deres Opinionsskribenter, som, formoder jeg, aflønnes af Altinget for deres Opinionsskriveri. At bedrive hetz mod udvalgte befolkningsgrupper på Altinget - som DFs "integratiosordfører" Marie Krarup helt klart gør det her -burde Altinget slet ikke tillade.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · mester

  Afislamiserings ordfører

  kunne sagtens være en titel om kort tid.
  Islam kommer ikke til at få en blivende plads i Danmark.

  Det kommer til at tage nogle år før islam er helt tilbage på hælene igen.
  Reconquistaen af Spanien fra islamisterne tog også år.


  Det er vedholdenheden, der giver endelig sejr.
  Sejren er et faktum med tiden, vi er flest,, men der går tid og arbejde for vores nation.

 • Anmeld

  Henrik Gøtke

  Det er bare en overgang ...

  Det er sikkert bare en overgang, som ræven sagde, da den skulle pelses ...

  "Allerede i det forrige århundrede
  Solgte man historien om, at "om ti, femten, tyve år er der krig i Danmark. Og hvis vi mødes om tyve år, vil nogle af Jer, der er til stede her, med garanti være faldet i den krig!«. Den skrøne går vist heller aldrig af mode, men den bider heller ikke rigtig mere. Danmark er som Danmark altid har været det".

  Typisk sludder man lukker ud, når man ikke ved, hvad man taler om.

  Sagen er netop, at det er en bevidst strategi fra muslimernes side at "spille med", indtil de er mange nok til at tage kampen. I den forbindelse skal det siges, at der ikke findes sådan noget som moderate muslimer, for når tiden kommer, bliver de såkaldt moderate muslimer tvunget til at vælge side.

  Hvad hed Pakistan, inden det hed Pakistan? Det hed Indien.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Når man ikke ved hvad man taler om

  Gøtke hvem tror du har skrevet dette?
  "Men lad mig skære det ud i pap. Jeg hader socialismen og al dens historisk veldokumenterede landsforræderiske væsen. Jeg hader ikke muslimerne. De gør bare hvad de er programmerede til. Næ, det er socialisterne jeg gerne ville trække ud til landets kyster, nakkeskyde og derefter smide i havet. Socialisternes seneste forsøg på, oven i købet samtidigt promoverende dem selv som de store menneskevenner, og pegende på højrefløjen som racister, at smadre vores land og kultur, kan kun afregnes med aflivning. Den slags apparater har ingen nationer behov for."

 • Anmeld

  Henrik Gøtke

  Det har jeg

  ... Og der er det bedste kampskrift og forsvar for Danmark og hele verden, der nogensinde er skrevet.

  Du må gerne mangfoldiggøre min kommentar, alle de steder du har lyst til, jeg har nemlig ikke selv tid til det. God arbejdslyst og på forhånd tak.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Gøtke

  Jeg vidste nu godt hvem der har skrevet det elendige lort. Jeg syntes bare at det er vigtig at man varedeklareres korrekt

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Spørgsmål til Henrik Gøtke

  Hvilket politisk system er du tilhænger af? Demokrati eller diktatur? Eller noget helt tredje?

 • Anmeld

  Henrik Gøtke

  Svar til Jesper Lund

  Jeg er tilhænger af det system, der garanterer enhver maksimal betingelsesløs frihed, så længe man ikke generer nogen, med det man laver, bakket op af en diktator der sikrer, at der ikke kommer en eller anden småtskåren, geskæftig, snylterisk ligeledes diktatorisk socialist, der ønsker alle slavegjort.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Spørgsmål til Henrik Gøtke

  Hvilken stat i verden har et system, der kommer tættest på dit idealsystem?

 • Anmeld

  Henrik Gøtke

  Jesper Lund

  Sandsynligvis et eller andet fattigt hul man aldrig har hørt om, hvor magthaverne har en ringe interesse i at regulere, stjæle eller forfølge folk.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger, lærer og psykolog

  ..Om at skulle gå på kompromis med sin ustyrlige lyst til at opdrage og at opdrage alle andre mennesker.

  Ifølge bla forskeren og psykologen Howard Gardner, så har et menneska grundlæggende ca. 9 intelligensområder. Disse kan have forskellige udviklingsbetingelser fra menneske til menneske.
  Nogle er sprogligt-, nogle matematisk-, nogle manuelt-,nogle socialt-, nogle interpersonelt begavede osv. Google det evt.
  Jo flere evnemæssige begavelser, et menneske har,... og udvikler,.... jo rummeligere bliver den pågældende, i sit møde med andre mennesker, og jo større wide-vinkel og perspektiveringsevne er den pågældende i stand til at bruge.
  En af vores bedste venner er en absolut kompetent advokat. Men hvis han skal slå et søm i væggen, vil han komme til skade. En anden god ven er en rasende dygtig bygningshåndværker, men staver som en brækket arm osvosv. At have en høj, intellektuel uddannelse betyder ikke, at ens sociale, manuelle og interpersonelle evner er veludviklede.
  Niels Bohr var mig bekendt et højt begavet og meget rummeligt menneske med mange kompetencer og evner. Det samme kan siges om eksempelvis
  Nelson Mandela fra Sydafrika og Martin Luther King. Rummelige og stærke personligheder med mange evner og kompetencer i spil. I stor udstrækning også de sociale og interpersonelle.
  .....
  Når Marie Krarup postulerer, at man skal gå på kompromis med sit eget udgangspunkt for at blive "et ordentligt menneske" er det i min optik en meget, meget snæver betragtning og synsvinkel.
  Jeg ville nødigt være de muslimske forældre til et velbegavet barn, der skulle "tvinge" deres barn til i undervisningssituationen at skulle lægge ører til så snævre og yderligtgående synspunkter som MK kommer med..blot for at få en studenterhue på hovedet.
  ....
  Som ganske almindelig dansker, der har arbejdet med børn og unge med mange forskellige hårfarver i en menneskealder, kan jeg kun opfordre Marie Krarup til
  **..at gå på kompromis med sin ustyrlige lyst til at opdrage og at omvende alle andre..**
  Her i Danmark har vi frihed til at leve, tænke, tro og mene frit. Derfor respekteres selvfølgelig også så mange forgreninger af kristendommen. Skal de nu også jfr MK gå på kompromis med sig selv og møde pænt op i Folkekirken og indordne sig pænt under folkekirkens ritualer og hellige handlinger? DET tror jeg, at både Frikirkerne...og også eksempelvis Jehovas Vidner vil betakke sig for.
  Lad nu os alle have lov til at leve med vores kultur og vores tro så længe vi passer vores dagligdag bedst muligt.
  Selv er jeg villig til at lytte til og at respektere andre mennesker. MEN jeg vil i hvert fald betakke mig for at skulle tvinges af et andet menneske/en politiker til at skulle gå på kompromis med min egen eksistens og mit udgangspunkt, så længe jeg opfører mig ordentligt overfor andre mennesker.
  Gad vide, om de fleste mennesker ikke har det sådan....?