Martin Henriksen: Nej, at generalisere og at diskriminere er ikke det samme

REPLIK: Muneeza Rosendahl kalder det diskrimination, når vi siger, at ikkevestlige indvandrere er et problem. Men det er fuldkommen rationelt at generalisere, når gruppen jo udgør en kæmpe udfordring for vores samfund, skriver Martin Henriksen (DF).

Af Martin Henriksen
Udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti

Talsperson for Feministisk Initiativ, Muneeza Rosendahl, er dybt forarget over, at man udpeger gruppen af personer med ikkevestlig baggrund som et særligt problem. Det er ren diskrimination og propaganda, mener hun.

Dét er til gengæld det rene vås. Og i dén grad imod bedre vidende.

Lige så indlysende rigtigt det er, at der i gruppen af ikkevestlige indvandrere og efterkommere naturligvis også befinder sig retskafne og gode, lovlydige borgere, lige så uomtvisteligt sandt er det, at ikkevestlig indvandring udgør en kæmpe udfordring for vores samfund på en måde, som andre grupper ikke gør.

Får tallet 36 milliarder en klokke til at ringe? Det burde det. Det er det beløb, som ikkevestlig indvandring koster de offentlige danske kasser ifølge Finansministeriets beregninger. Hvert år!

Dertil kommer alle de sociale, kulturelle og kriminalitetsmæssige problemer, som er en direkte konsekvens af ikkevestlig indvandring.

Man kan ikke tale virkeligheden væk
Muneeza Rosendahl synger i virkeligheden blot samme gamle sang, der gennem årtier har været brugt til at forsøge at lægge låg på indvandringsdebatten:

”Hvis vi nu bare lader være med at navngive og tale om problemet, så eksisterer det nok slet ikke eller forsvinder af sig selv.”

Men den strategi har aldrig virket og kommer aldrig til det. For man kan ikke bare tale virkeligheden væk.

Naturligvis er det fuldkomment rationelt og lødigt at generalisere på dette område. Der er også mange situationer, hvor det eksempelvis giver fortrinlig mening at tale om ”studerende” eller ”landmænd”, selvom der i sagens natur også er store forskelle fra person til person i disse grupper.

Forrige artikel Ekspert i beredskab: Er Danmark klar, når katastrofen rammer? Ekspert i beredskab: Er Danmark klar, når katastrofen rammer? Næste artikel Debat: Foreningslivet har svigtet indvandrerkvinderne Debat: Foreningslivet har svigtet indvandrerkvinderne