Massiv advarsel til Løkke: Hold fingrene fra Sundhedsstyrelsen

SPECIALEPLAN: Af frygt for dårligere behandling advarer patientforeninger, Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd skarpt i mod Lars Løkke Rasmussens (V) overvejelser om, at politikerne skal kunne omgøre nogle af Sundhedsstyrelsens beslutninger. Kræftens Bekæmpelse frygter dårligere kræftbehandling.

En rigtig dårlig ide. Sådan lyder vurderingen af en idé fra Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, om at indskrænke nogle af Sundhedsstyrelsens beføjelser. Vurderingen kommer fra tre lægeorganisationer, Dansk Sygeplejeråd, landets to største patientforeninger og Danske Patienter, der samlet taler på vegne af 17 patientforeninger i Danmark.

Danske Patienters formand, Lars Engberg, frygter, at forslaget kan føre til, at de komplicerede behandlinger bliver spredt ud på for mange hospitaler, som var situationen, inden specialeplanen blev indført.

”Vi risikerer, at patienterne får en dårligere behandling. Hvis politikerne får mulighed for at omgøre Sundhedsstyrelsens beslutninger om specialeplanen, så kan det være lokale politiske eller lægelige interesser, som dikterer, hvor de specialiserede behandlinger foregår,” siger Lars Engberg.

De mange advarsler kommer efter, at Lars Løkke Rasmussen på en KL-konference 7. januar kom med overvejelser om, at regionspolitikere eller politikere på Christiansborg skal kunne omgøre Sundhedsstyrelsens afgørelser om, hvilke hospitaler der må udføre komplicerede behandlinger. Afgørelser, der finder sted i forhold til den nationale specialeplan, der fastlægger, hvilke afdelinger, der må udføre de højt specialiserede behandlinger.

LÆS: LØKKE OVERVEJER AT STÆKKE STYRELSE 

Danske Patienter mener, at de mulige konsekvenser af Løkkes forslag er alvorlige. Derfor har foreningen sammen med Lægeforeningen og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) sendt et brev til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Her advarer de politikerne om at gå videre med planerne.

Kræft-direktør: Det kan skade kræftpatienter
Også hos Kræftens Bekæmpelse, der også er medlem af Danske Patienter, lyder der en klar advarsel om at ændre i armslængdeprincippet.

”Sat helt på spidsen, så risikerer vi, at danskerne får dårligere kræftbehandling af dette forslag,” siger direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen og fortsætter:

”Kræftbehandlingen i Danmark er blevet markant forbedret af, at man med den første specialeplan fik samlet kræftbehandlingen på langt færre enheder. Men ser man på den nyeste forskning på kræftområdet, og på udlandet, så er der meget, som tyder på, at nogle kræftbehandlinger skal samles på endnu færre enheder.”  

Direktør: Regioner kan ikke være overraskede
Han hæfter sig ved, at flere regioner i kølvandet på Lars Løkkes udtalelser kritiserer Sundhedsstyrelsen. En kritik, der blandt andet i Dagens Medicin går på, at styrelsen ikke har blik for de driftsmæssige udfordringer ved en markant centralisering af de specialiserede behandlinger.

”Men da den første version af specialeplanen lå klar, så var det tydeligt, at Sundhedsstyrelsen faktisk havde krævet mindre centralisering af en række behandlinger, end hvad evidensen ellers talte for. Det skete jo for at tage hensyn til regionernes driftsmæssige udfordringer. Så jeg forstår ikke, at de kan være overaskede over, at styrelsen nu i den anden version af specialeplanen lægger op til yderligere centralisering,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Han har selv en mange års erfaring som topembedsmand i amter og regioner. Og han vurderer, at en kattelem i specialeplanens armslængdeprincip vil føre til en stadig større strøm af krav fra lokale sygehuse og politikere. Krav om at flere og flere sygehuse, mod de faglige anbefalinger, skal have lov at beholde specialiserede behandlinger.

Direktør: Vi risikerer flere partikelkanoner
Kræft-direktøren peger på Region Hovedstadens kamp for at få lov til at indkøbe en partikel-kanon til kræftbehandling, ligesom Region Midtjylland har fået tilladelse til.

”Uden armslængdeprincippet så frygter jeg, at vi efter nogle år har to, måske tre, partikelkanoner i Danmark. Resultatet vil være at dårligere kræftbehandling og spild af penge,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Hjerteforening: Behold armslængdeprincip
Spørger man Danmarks næststørste patientforening, Hjerteforeningen, lyder der også et klart nej til at ændre på Sundhedsstyrelsens beføjelser på området.

”Hjertepatienterne har haft stor gavn af, at behandlingerne på grund af specialeplanen er blevet samlet på færre, men større specialiserede enheder. En samling, som er sket ud fra evidensbetragtninger: Hvad er bedst for patienterne,” siger Kim Høgh, der er administrerende direktør i Hjerteforeningen, som også er medlem af Danske Patienter.

Hos Hjerteforeningen tror man ikke, at specialeplanen i sin første udrulning ville være blevet lige så godt gennemført, hvis regionerne havde haft muligheden for at påvirke folketingspolitikerne til at omgøre beslutningerne.

”Forløbet med Region Sjællands strid med Sundhedsstyrelsen omkring de akutte ballonudvidelser er et godt eksempel på, at armslængdeprincippet er vigtigt. Men det er også vigtigt med et godt samarbejde mellem styrelsen og regionerne. Det kunne måske føre til den rette løsning,” siger Kim Høgh og fortsætter:

”Når regioner har været uenige i Sundhedsstyrelsens beslutninger, kan årsagerne bunde i økonomi og regionens ønsker til sit råderum. I stedet burde fokus have været på, hvad der bedst for patienterne.”

Han understreger, at han har stor forståelse for, at man i eksempelvis Region Sjælland også gerne vil kunne tilbyde flere komplicerede behandlinger.

”For at bekæmpe social ulighed i sundhed skal man kunne tilbyde gode behandlinger overalt i landet, men jo ikke på alle hospitaler. I stedet for at gøre op med armslængdeprincippet, så er der behov for, at regionerne internt samarbejder mere om at levere den gode behandling og sammenhængende patientforløb,” siger Kim Høgh. Han understreger, at Sundhedsstyrelsen derfor også har et stort ansvar for at få samarbejdet til at glide.

Hjerteforening: En politisk udmelding om privathospitaler
Til KL-konferencen nævnte Lars Løkke Rasmussen privathospitalet Hjertecenter Vardes problemer med at få godkendelser til en række behandlinger for det offentlige. Venstre-formanden brugte eksemplet som tegn på behov for politisk indgriben, fordi privathospitalet ifølge ham har en meget høj behandlingskvalitet.

Hos Hjerteforeningen har man ingen kritik af Sundhedsstyrelsen i forhold til Hjertecenter Varde.

 "Jeg tror udmeldingen skal ses i lyset af, at Lars Løkke Rasmussen kan have en politisk dagsorden, hvor han ønsker at fremme den private sektor i løsninger af de offentlige sundhedsopgaver,” siger Kim Høgh.

Tandlæger og sygeplejersker advarer
Dansk Sygeplejeråd advarer også mod at ændre i Sundhedsstyrelsens beføjelser.

”Vi har brug for en stærk sundhedsstyrelse. Hvis man skal ændre noget ved styrelsen, så skulle det være, at styrelsen fik større kompetencer i forhold til sygeplejefaglig rådgivning,” siger sygeplejerskernes næstformand Dorte Steenberg.  

Hos Tandlægeforeningen advarer foreniningens formand klart mod Lars Løkke Rasmussens tanker. Hos tandlægerne ønsker man en stærkere styrelse.  

”Vi har nogle gange været ude for, at Sundhedsstyrelsen har taget udgangspunkt i politiske interesser frem for sundhedsfaglige hensyn. Det er ikke Sundhedsstyrelsens opgave at politisere,” skriver tandlægernes formand, Freddie Sloth-Lisbjerg, i et indlæg i Altinget, hvor han i stedet taler for en styrkelse af styrelsen.

Forrige artikel Risbjerg: Thorning skal gentage Nyrups comeback Risbjerg: Thorning skal gentage Nyrups comeback Næste artikel Socialdemokraterne overhaler Venstre i ny måling Socialdemokraterne overhaler Venstre i ny måling
Hvem skal være Sundhedsministeriets nye departementschef?

Hvem skal være Sundhedsministeriets nye departementschef?

ANALYSE: Der er fuld gang i spekulationerne om, hvem der skal erstatte Sundheds- og Ældreministeriets departementschef, Per Okkels. Region Hovedstadens øverste embedsmand er favorit. Aktørerne frygter en karriererytter, der mentalt stadig sidder i Stats- eller Finansministeriet.