Mette Frederiksen og 3F: Løkke spiller hasard med danskernes løn- og arbejdsvilkår

DEBAT: Løkke og hans politiske fæller skyder ansvaret for den sociale dumping til hjørne. Der er brug for en stærkere indsats, der rækker ud over småbevillinger på finansloven – og en ny regering, skriver Mette Frederiksen og Henning Overgaard.

Af Mette Frederiksen (S) og Henning Overgaard
Formand for Socialdemokratiet og forbundssekretær for 3F

Jævnligt breder der sig en folkelig forargelse over det ganske land, når 3F afslører groteske eksempler på social dumping og kyniske arbejdsgivere. Senest fik vi indblik i de danskstyrede lejre med filippinske chauffører på sulteløn og med uhumske containere som overnatningssted.

Ved de lejligheder ses både ministre og ordførere fra VLAK-partierne klar ved håndvasken med omkostningsfri støtte til fagbevægelsens konfliktmidler og kamp for anstændige løn- og arbejdsvilkår her i Danmark.

Men når de selv skal levere en indsats på området, så er statsminister Lars Løkke (V) og hans politiske fæller ikke til at vække fra deres dybe tornerosesøvn. Nu på fjerde år!

De har i hele regeringsperioden sagt nej til at sikre en langsigtet myndighedsindsats mod social dumping. Senest har de skudt ansvaret til hjørne med mumlerier om ”forhandlinger til foråret”, hvilket vel betyder efter et folketingsvalg.

Hasardspil med danskernes løn- og arbejdsvilkår
Løkkes V- og VLAK-regeringer overtog ellers ansvaret for en succesfuld indsats, som blev skabt under den tidligere regering. Den fælles indsats fra skat, politi og arbejdstilsyn virker. Den borgerlige regering har desværre ikke prioriteret det tilstrækkeligt. 

Men fagbevægelsens meget mandskabs- og omkostningstunge indsats imod social dumping – der finansieres af medlemmerne – kan ikke stå alene. Derfor er det hasardspil med danskernes løn- og arbejdsvilkår at underminere myndighedskontrollen med skatte- og afgifts- og arbejdsforhold.

Det er dertil økonomitænkning på niveau med Ebberød Bank. For Skattestyrelsen har de seneste 3,5 år hentet over 630 millioner hjem til statskassen på myndighedsindsatsen imod social dumping, hvilket er mere, end hvad hele den samlede myndighedsindsats har kostet fælleskassen.

Stærkere indsats og en ny regering
Flere borgerlige politikere har ellers gennem lang tid understreget vigtigheden af at lande en langsigtet løsning. Flere politikere fra Dansk Folkeparti har også inden sidste folketingsvalg givet tilsagn om, at ”statens indsats mod social dumping skal gøres permanent og udbygges.” Men det bliver åbenbart ved uforpligtende hensigtserklæringer.

Joachim B. Olsen (LA) har det med at udtale tingene direkte: ”Social dumping er blot sund konkurrence.”

Faktum er, at VLAK-DF-bevillingerne til bekæmpelse af social dumping på ingen måde matcher det niveau for indsatsen, som den forrige regering lagde i 2015, og den efterfølgende vækst i udenlandsk arbejdskraft og udenlandske firmaer i Danmark. Og når vi ved, at der aldrig har været flere udenlandske lønmodtagere i Danmark, er det helt oplagt, at vi både behøver en stærkere indsats og en ny regering.

Varm luft
En effektiv, langsigtet løsningsmodel med et fast bevillingsniveau må på plads, så myndighedsindsatsen imod social dumping ikke fifles i hus med nødtørftige småbevillinger ved de årlige finanslovsforhandlinger. Så kan man ved de lejligheder i stedet finjustere i forhold til udviklingen i den udenlandske arbejdskraft og de udenlandske firmaer i Danmark og omfanget af de grove tilfælde af plat og svindel, som er afdækket.

Ellers er alle de fine ord og skåltaler bare varm luft, der alvorligt forværrer klimatilstanden og vilkårene på det danske arbejdsmarked til stor skade for lønmodtagerne. Og til alvorlig ugunst for de virksomheder, der opfører sig anstændigt og overholder danske løn- og arbejdsvilkår, men udsættes for unfair konkurrence fra kyniske plattenslagere.

Forrige artikel DF til Gjerding: Vores forslag vil demokratisere fredninger DF til Gjerding: Vores forslag vil demokratisere fredninger Næste artikel Kronik: Professor fordrejer debat om menneskerettigheder Kronik: Professor fordrejer debat om menneskerettigheder
Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

ANALYSE: Med sit nej til en rigsretssag har den nye LLR-bevægelse for første gang meldt ud om konkret politik. Den placerede sig et andet sted end alle andre midterpartier. Det er et varsel om hverdagens realiteter, hvis Løkkes nye folkebevægelse bliver til et parti.