Radikale: Nej, Trads - tallet skulle da helst være 0

DEBAT: Det er helt skævt, når David Trads hævder, at Radikale ønsker at modtage 100.000 flygtninge, skriver Sofie Carsten Nielsen (R).

Af Sofie Carsten Nielsen
Udlændingeordfører for Radikale Venstre

Som søn af skolelærere skulle man tro, at David Trads havde lært at regne. Men når man lægger løse udsagn sammen med forkerte påstande og ganger dem med deciderede fejlslutninger, og på den baggrund når frem til, at Radikale Venstre ønsker 100.000 flygtninge til Danmark, så må skolepengene altså betales tilbage, Trads.

Radikale Venstre ønsker ikke 100.000 flygtninge til Danmark. Stod det til os var tallet 0. For det ville betyde, at der ikke var mennesker på flugt. Men i en tid hvor flere mennesker er på flugt i verden, end der har været siden 2. verdenskrig, er det naturligt, at flere mennesker også banker på vores dør. Flere flygtninge i verden betyder flere flygtninge i Danmark.

Og det er netop her Trads – og mange andre med ham – begår deres væsentligste fejlslutning. Nemlig at tro at Danmark selv kan kontrollere, hvor mange der søger tilflugt hos os. Hvis det virkelig var tilfældet, hvorfor virker regeringens skræmmekampagner, fattigdomsydelser, smykketyveri og straksopbremsning så ikke? Hvorfor søger mennesker i stadigt større antal fortsat tilflugt i Danmark? Det gør de selvfølgelig, fordi den verden de kommer fra, står i brand.   

Det er ligeså håbløst at tro, at vi kan løse flygtningekrisen alene, som det er at tro, man kan save et bræt over med en hammer. Nationale værktøjer løser ikke problemerne alene, venner. Løft nu blikket! Vi har brug for en langt større værktøjskasse. Vi har brug for europæiske løsninger og reel integration fra første dag. Derfor har Radikale Venstre stillet en række forslag, der i modsætning til regeringens symbolpolitik rent faktisk gør en konkret, positiv forskel for de mennesker, der flygter - og for Danmark.

Øget bistand til nærområderne
Det nytter ikke, at vi ser passive til, mens forholdene i de krigsramte lande og nærområderne bliver værre dag for dag. Vi vil – i modsætning til blå blok – øge bistanden til nærområderne markant og ikke skære i udviklingsbistanden. I vores finanslovsudspil fra efteråret har vi vist, at en sådan prioritering er mulig. Regeringens besparelser er historisk dårlig timing – ikke bare for verdens flygtninge, men også hvis vi skal tjene Danmarks interesser bedst.

Stå sammen med Europa
Vi løser ikke problemerne ved at lukke vores grænser og opsætte bolsjestribede bomme. Det gør kun udfordringerne større og krisen dybere. Radikale Venstre ønsker i stedet at styrke EU’s ydre grænser med fælles modtagecentre med værdige og effektive modtageforhold. Her skal vi også styrke indsatsen for at skelne mellem flygtninge og migranter. Flygtninge skal hjælpes. Migranter skal sendes hjem.

Samtidig ønsker vi – sammen med en stadig større andel af danskerne – en permanent, fælles fordeling af flygtninge i EU, som Danmark naturligvis selv tager del i. Styrkede ydre grænser er en illusion uden en intern solidarisk fordeling. Denne løsning findes. Den er udarbejdet, der er lande, politiske ledere og mennesker der arbejder for at realisere den på tværs af grænser. Blot ikke i Danmark.

Sæt gang i integrationen - bidrage fra dag 1
Der vil formentlig gå mange år før de mennesker, der er flygtet, kan vende hjem. Vi skal sørge for at afvikle den ulykke, de har været igennem, uden at skabe en ny – hverken for dem eller vores eget samfund. Vi bestemmer selv om de mennesker, der kommer til Danmark, bliver en ressource eller en byrde. Hvis man vil forarme, internere og passivisere flygtningene, så skaber vi grobund for en ny katastrofe.

Derfor vil Radikale Venstre en anden vej. Med udgangspunkt i flygtningenes egen motivation for at genetablere en tilværelse, hvor man forsørger sig og sine, vil vi integrere fra dag 1.

Flygtninge skal ikke sidde på et asylcenter og kigge ud af vinduet eller ind i væggen. De skal i arbejde, de skal bidrage. Og i egen bolig. Så de kan klare sig selv hurtigst muligt. Til gavn for dem selv og for Danmark.

 

Forrige artikel Kost & Ernærningsforbundet: Det handler ikke kun om dunser Kost & Ernærningsforbundet: Det handler ikke kun om dunser Næste artikel DF: Kun sådan får vi lykkeridderne til at blive væk DF: Kun sådan får vi lykkeridderne til at blive væk