Ny vejafgift kan betyde færre turister og grænsependlere

BILER: Udsigten til at skulle betale for at køre på danske veje kan få turister og udenlandsk arbejdskraft til at fravælge Danmark, vurderer regeringen. Det vækker bekymring i grænselandet og turismeerhvervet.

Skal udenlandske bilister betale for billigere danske biler, kan det få tyskere og andet europæisk godtfolk til at holde sig helt fra Danmark.

Det vurderer Skatteministeriet i et svar til Folketingets Transportudvalg, hvor ministeriet har regnet på mulighederne ved at indføre vejafgift i Danmark efter tysk forbillede.

Mere konkret forventer ministeriet færre besøgende turister og transitrejsende, samt færre erhvervsrejsende og pendlere, fremgår det af svaret.

Det bekymrer turisterhvervets brancheorganisation Horesta.

”Vejafgiften sender et signal om, at det nu vil koste flere penge at komme til Danmark, som i forvejen er et dyrt turismeland. Så selvfølgelig vækker det bekymring hos os,” siger Kirsten Munch Andersen, politisk chef i Horesta.

Borgmester: Turister må ikke dreje inden grænsen
Tønder er en af de kommuner, som nyder godt af nærheden til det tyske arbejdsmarked og mange tyske turister.

Her huer det ikke borgmestre Henrik Frandsen (V), hvis en ny vejafgift vil betyde, at trafikken fra syd begrænses.

”Vi er meget optaget af, at vi kan få endnu flere tyske pendlere, for vi mangler arbejdskraft i Tønder Kommune. Det er klart, at hvis man laver sådan en ordning, så skal man ikke lægge hindringer for at en tysk smed kan blive ansat på en dansk maskinfabrik og være med til at skabe vækst,” siger Henrik Frandsen.

Når det handler om turister, betyder særligt endagsbesøg meget i hans kommune.

”Det kan være fint nok med en vejskat, men den må ikke virke begrænsende. Hvis endagsturister skal betale en høj takst, så kan det være, de vælger at dreje af inden grænsen,” siger Henrik Frandsen.

Grænsependlere vil fortsætte
Regeringen vurderer selv, at de såkaldte ”adfærdseffekter” for turister og grænsependlere vil være begrænsede.

Ser man på arbejdskraftsmobiliteten i grænselandet, er Flensborg Avis’ chefredaktør, Jørgen Møllekær, tilbøjelig til at give regeringen ret.

”Omkring 15.000 pendler over grænsen og her af kører de godt 13.500 fra Tyskland ind i Danmark. Det gør de, fordi der ofte kan være bedre arbejds- og lønforhold i Danmark. Og det tror jeg ikke, at en mindre vejafgift ændrer noget ved,” siger Jørgen Møllekær.

Han peger imidlertid på, at valget af den endelige model vil kunne have nogen betydning for det regionale trafikmønster.

Hvis afgiften udelukkende lægges på motorvejene, vil det kunne skubbe trafik over på de mindre grænseovergange.

”Det er også en af grundene til at grænseregioner som Slesvig-Holsten har kæmpet for at få en undtagelse fra den tyske model, så det var gratis frem til den første frakørsel på motorvejen, for at trafikken ikke bliver skubbet over på de andre veje. Det kom dog aldrig med i modellen,” siger Jørgen Møllekær.

Professor: Vejafgifter skidt for Danmark
Han peger på, at der i Tyskland har været store politiske diskussioner om den vejafgift, som indføres her med virkning fra 2019. Men nu hvor det er på vej, mener han, at Danmark bør følge samme spor.

”Det synes jeg klart, så man kan få noget brugerfinansiering til at dække noget af slitagen på vejene, når nu man gør det så mange andre steder i Europa,” siger Jørgen Møllekær.

Det er professor i transportøkonomi Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet for så vidt enig i.

”Det er naturligt, at man også i Danmark begynder at konkurrer på den måde med at beskatte udlændinge, som man nu gør det i Tyskland og også mange andre steder i Europa,” siger Mogens Fosgerau.

Men det er ikke ensbetydende med, at  det er hensigtsmæssigt eller til Danmarks fordel med europæiske vejafgifter.

”Danmark jo et udkantsland i den her sammenhæng. Og for os havde det været bedre, hvis man slet ikke var gået i gang med den form for konkurrence. Danmark taber mere på de tyske afgifter, end vi vinder på tyskerne i Danmark,” siger Mogens Fosgerau.

,

Forrige artikel Ny måling: Rød blok fastholder føring Ny måling: Rød blok fastholder føring Næste artikel Holstein: Bilaftale giver LA en symbolsk sejr Holstein: Bilaftale giver LA en symbolsk sejr