Overblik: Det siger partierne om ny udviklingsstrategi

UDVIKLING: Alle partierne undtagen Enhedslisten står bag den nye udviklingspolitiske strategi. Se, hvad partierne siger om aftalen her.

Onsdag indgik otte af Folketingets ni partier det første forlig om dansk udviklingspolitik nogensinde.

Alle partier undtagen Enhedslisten er med i aftalen om Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, hvor FN’s 17 verdensmål danner afsættet.

Se, hvad partierne mener om den udviklingspolitiske strategi herunder: 

S: Forebygger migration
Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup, glæder sig over, at udviklingspolitikken i fremtiden vil have fokus på at bidrage til at løse globale problemer frem for at handle snævert om overførsler fra rige til fattige lande. Det gælder blandt andet fattigdom, ulighed, manglende ligestilling og problemer med sundhed.

”Det er til glæde for verdenssamfundet som helhed og samtidig i Danmarks egen interesse, når vi på den måde for eksempel forebygger migration. Vejen vil være øget samarbejde på tværs af myndigheder, erhvervsliv og ngo’er,” siger Nick Hækkerup.

DF: Befolkningstilvækst på dagsordenen
Dansk Folkeparti er meget tilfredse med, at ukontrolleret befolkningstilvækst er kommet på dagsordenen, fortæller partiets udviklingsordfører, Claus Kvist Hansen.

”Udvikling af de svageste lande kan umuligt ske, uden at der samtidig tales om overbefolkning. Det er desuden rigtig godt, at det knæsættes, at der er nul-tolerance i forhold til al udviklingsarbejdes måske største fjende – nemlig korruption,” siger Claus Kvist Hansen, der også er glad for, at udviklingsarbejdet også skal forebygge uønsket migration.

V: Noget for noget
Venstres udviklingsordfører, Michael Aastrup Jensen, er glad for, at det fremover bør være udgangspunktet, at dansk udviklingsbistand er betinget af hjemsendelsesaftaler.

”Det bør være sådan, at det er noget for noget. Hvis man modtager dansk udviklingsstøtte, så skal man naturligvis tage imod sine egne afviste statsborgere,” siger Venstres Michael Aastrup Jensen

LA: Lokal jobskabelse
En større rolle til private aktører og civilsamfundsorganisationer har været vigtigt for Liberal Alliance, fortæller partiets udviklingsordfører, Carsen Bach.

”Økonomisk frihed og frihandel er afgørende faktorer i opbygningen af nye lokale demokratier – det indebærer i praksis lokal jobskabelse og understøttelse af lokale iværksættere,” siger han.

ALT: Ngo'ers store betydning
Hos Alternativet glæder udviklingsordfører Ulla Sandbæk sig over, at uligheds- og fattigdomsbekæmpelse, bæredygtighedsmålene, sundhed og bekæmpelse af klimaforandringer er kommet har fået plads i den endelige strategi.

”Vi er ligeledes glade for, at ngo’ernes store betydning for en succesfuld udviklingspolitik igen er blevet slået fast med strategien. Nu ser vi frem til arbejdet med at udmønte strategien,” siger Ulla Sandbæk.

R: Havde gerne set højere bistand
For Radikale har det været afgørende at få lagt en bund under dansk udviklingsbistand på minimum 0,7 procent af BNI – også selvom partiet gerne havde set det højere.

”Netop fordi der er skåret historisk hårdt i bistanden, havde vi også gerne set et lidt skarpere fokus, men vi glæder os til gengæld over, at det har været muligt at få så mange partier med,” siger Radikales udviklingsordfører, Martin Lidegaard.

SF: FN's verdensmål
Hos SF hæfter udviklingsordfører Holger K. Nielsen sig ved, at den nye strategi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål.

”Vi lægger ikke mindst vægt på, at det i forhandlingerne er lykkedes at give målet om større global lighed en mere fremtrædende plads,” siger Holger K. Nielsen og fortsætter:

”Det har for SF været vigtig at have medindflydelse på den fremtidige udviklingspolitik. Vi er uenige i regeringens nedskæringer på udviklingspolitikken og er tilfredse med, at aftalen ikke forhindrer en fremtidig regering i at forøge bistanden.”

K: Sund konkurrenceudsættelse 
Det har for Konservative og udviklingsordfører Naser Khader været vigtigt, at der fremover skabes en åben og gennemsigtig proces for civilsamfundsstøtten gennem konkurrenceudsættelse.

”Det er en sundt princip, som sikrer, at vi bruger pengene så effektivt som muligt. Det er til glæde for Danmark så vel som for verdens fattigste mennesker,” siger Naser Khader.

EL: Helt forkerte værktøjer
Kun ét af Folketingets partier, nemlig Enhedslisten, står uden for aftalen om den nye udviklingspolitiske strategi. Partiets udviklingsordfører, Christian Juhl, mener, at fundamentet med den nye aftale fortsat er dansk egeninteresse, vækst og frihandel.

”Det er ikke blot egoistisk og bagudskuende, det er helt forkerte værktøjer i en verden, der har akut brug for bekæmpelse af ulighed og fattigdom,” siger Christian Juhl og fortsætter: 

”Finanskrisen og den efterfølgende nedskæringspolitik har vist os, at frihandel, vækst og privatisering hverken skaber mindre ulighed, flere jobs, mere fred, demokrati eller retfærdighed. Det burde derfor være logik for burhøns, at dansk udviklingspolitik ikke skal give verden mere af denne forkerte medicin.”

Forrige artikel Overblik: Se ministrenes private økonomiske interesser Overblik: Se ministrenes private økonomiske interesser Næste artikel Regeringen lander bredt forlig om ulandsbistand Regeringen lander bredt forlig om ulandsbistand
For højt skolefravær koster mindst 200 familier børnechecken

For højt skolefravær koster mindst 200 familier børnechecken

STRAF: I landets fem største kommuner har mere end 200 familier mistet børnechecken, fordi deres børn har haft for meget ulovligt fravær. Aarhus-rådmand kritiserer straffen for at ramme socialt skævt, mens holdningen i København er anderledes positiv.