Overblik: Sådan ændres uddannelsesloftet

DOKUMENTATION: Det bliver nu muligt at tage en ny uddannelse, hvis man venter seks år. Se lempelserne af det udskældte uddannelsesloft her.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix
Cecilie Gormsen

Loven om dobbeltuddannelse, som blev vedtaget lige inden jul, bliver nu justeret.

Det har regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der står bag aftalen, besluttet. Ændringerne betyder blandt andet, at det bliver muligt at tage en ny uddannelse seks år efter det første eksamensbevis kom i hus.

Se ændringerne herunder:

- Erhvervsakademiuddannede kan efter seks år tage en ny erhvervsakademiuddannelse.

- Professionsbachelorer og akademiske bachelorer og andre med en mellemlang videregående uddannelse kan efter seks år tage en ny erhvervsakademiuddannelse eller bacheloruddannelse.

- Kandidater kan efter seks år starte på en erhvervsakademiuddannelse, en ny bacheloruddannelse eller en ny kandidatuddannelse.

Hvis man ønsker at søge ind på en ny videregående uddannelse inden for de første seks år efter afslutning af den første videregående uddannelse, vil der stadig være adgang, hvis:

  1. Man af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet.
  2. Man har en forældet videregående uddannelse, dvs. uddannelsen er væsentligt ændret eller bortfaldet.
  3. Uddannelsen er på ministeriets positivliste over uddannelser uden nogen nævneværdig arbejdsløshed.

Reglerne får virkning fra og med sommeroptagelsen 2017.

Uddannelsesveje, der ikke berøres af aftalen
Det er fortsat muligt at læse videre på et højere niveau umiddelbart i forlængelse af en uddannelse. Det betyder bl.a., at

- Erhvervsakademiuddannede både kan opnå en professionsbachelorgrad gennem en såkaldt top-op overbygningsuddannelse og optages på indgangsniveauet til en ny professionsbacheloruddannelse. Dermed kan personen herefter eventuelt også optages på en kandidatuddannelse.

- Professionsbachelorer kan optages på en kandidatuddannelse, såfremt der er direkte adgang til kandidatuddannelsen, eller hvis suppleringsmuligheder giver mulighed for at kvalificere sig til optag på en kandidatuddannelse.

- Akademiske bachelorer kan optages på en kandidatuddannelse.

Derudover vil der fortsat være de gældende muligheder for uddannelse tilrettelagt på deltid og muligheder inden for efter- og videreuddannelsessystemet.

Samtidig kan personer, der allerede har gennemført en videregående uddannelse, fortsat søge ind på uddannelser under andre ministerier, f.eks. under Justitsministeriet eller Kulturministeriet.

Aftalen påvirker heller ikke personer, der har eller ønsker en erhvervsuddannelse.

Provenu
Aftalen bidrager med et varigt provenu på 308 millioner kroner, som går til finansiering af et tryggere dagpengesystem.

Herudover er der særskilt i 2017 og 2018 et merprovenu på i alt 129 mio. kr., som aftalepartierne er enige om at bruge til at styrke sprog, til udvikling af nye relevante udbud, hvis der er blindgyder, og til initiativer vedrørende bedre udnyttelse af offentlig forskning via iværksættere.

I aftalen fra november 2016 blev en del af provenuet anvendt på en kvalitetspulje. Med den nye justering ryger provenuet til kvalitetspuljen, som dermed bortfalder helt.

Mulighed for egenbetaling
Uddannelses- og forskningsministeren har iværksat en undersøgelse af fordele og ulemper ved at lade folk selv betale for en uddannelse, såfremt de ønsker en uddannelse mere inden for seks år efter, at de har afsluttet deres videregående uddannelse.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00