Overblik: Se regeringens 375 nye lovforslag

LOVMØLLEN: Regeringen har dobbelt så mange lovændringer på vej som sidste år. Det gælder talrige udlændingestramninger, ligestilling for handicappede og kommunale folkeafstemninger. Altinget giver et overblik. 

Det bliver et særdeles travlt år for regeringens ministre, der skal forsøge at gennemføre hele 375 lovforslag i det kommende folketingssamling.

Det fremgår af regeringens lovkatalog, der tirsdag blev præsenteret, mens Lars Løkke Rasmussen holdt tale ved Folketingets åbning.

Og der er stor forskel på, hvor travlt regeringens 22 ministre får.

I løbet af året skal erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) eksempelvis forsøge at få 22 lovforslag vedtaget, mens skatteminister Karsten Lauritzen (V) har 23 lovforslag, og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har 20. Ældreminister Thyra Frank (LA) og udviklingsminister Ulla Tørnæs har ingen. 

Altinget bringer et overblik over årets vigtigste lovforslag.

Oktober
Vi starter med det mest presserende: Finansloven for 2018 skal forhandles på plads. Forhandlingerne har stået på siden 31. august, hvor regeringen præsenterede sit udspil. 

I samme måned skal finansminister Kristian Jensen (V) sammen med resten af Folketinget fastlægge udgiftslofter for staten, kommunerne og regionerne i finansåret 2021. 

Den nye fiskeriminister Karen Ellemann (V) skal ændre fiskeriloven, så fiskekvoterne ikke samles hos de såkaldte kvotekonger. 

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) skal i oktober blandt andet arbejde med to lovforslag, hvor det ene skal give ministeren mulighed for at vedtage en liste over invasive arter, der ikke må komme ind i Danmark. Det andet skal sikre, at ulovlige hunde, som tages med ind i landet, kan udvises i stedet for aflives.  

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil ophæve forældelsesfristen på 72 timer i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn. Samtidig lægges der op til en forhøjelse af den såkaldte godtgørelse for svie og smerte, der udbetales til ofrene.

Pape vil også indføre en højere strafferamme for spredning af private billeder af seksuel karakter. 

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) skal gennemføre aftalen om lavere registreringsafgift, som regeringen indgik med DF 21. september. 

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil sikre, at staten kan sige nej til ansøgninger om at lægge rørledninger under havet på baggrund af udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn. 

Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) vil indføre en forsøgsordning med medicinsk cannabis, så patienter kan få ordineret den alternative medicin af en læge. 

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) vil give universiteterne mulighed for at tilbyde den 2-årige kandidatuddannelse som en 4-årig deltidsuddannelse for personer med anden relevant beskæftigelse. 

Udlændige- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil gennemføre et væld af udlændigestramninger i løbet af året. Hun starter i oktober, hvor hun vil etablere et Nationalt ID-center – et centralt ekspertorgan, der kan samle kompetencer på udlændingeområdet. 

November
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skal i november gennemføre en ny ferielov, der blandt andet vil give nyuddannede ret til ferie med det samme, de starter i arbejde – i dag skal man vente et år.  

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) skal forsøge at gennemføre en lov, der vil indføre forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap og en klageadgang til Ligebehandlingsnævnet. 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil ændre planloven, så kommunerne pålægges at etablere såkaldte afværgeforanstaltninger, der skal forebygge skader efter oversvømmelser og erosion.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil ændre postloven, så han selv får mulighed for at sikre, at posten bliver bragt ud til alle områder. 

Inger Støjberg vil i november ændre udlændingeloven, så hun selv kan fastsætte det årlige antal kvoteflygtninge på baggrund af en række predefinerede kriterier – der dog skal være åbne for fortolkning, som det hedder. 

Samtidig vil hun ophæve den særligt lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring af børn. 

December 
I december vil udlændige- og integrationsminister Inger Støjberg nedsætte integrationsydelsen med tre procent. 

Januar
Justitsminister Søren Pape Poulsen vil skærpe straffen for ulovlig sejlads på vandscooter. Det sker efter forårets dødsulykke i Københavns havn.

I samme måned vil han gennemføre en højere strafferamme for "grov hvidvask". 

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil indføre en godkendelsesordning ved oprettelsen af nye friskoler, hvor personerne bag skolen skal vurderes. 

Februar
I den sidste vintermåned vil Inger Støjberg indføre et beskæftigelseskrav for retten til at modtage uddannelses- og kontanthjælp. Det skal ifølge regeringen gøre det mindre attraktivt for udlændinge at komme til Danmark, hvis ikke de kan finde et arbejde.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil sikre retten til at etablere nye testpladser for store vindmøller i Høvsøre og Østerild. 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) skal sikre implementeringen af EU's direktiv om højt sikkerhedsniveau på net- og informationssystemer. 

Innovationsminister Sophie Løhde skal sikre klarere regler for NemID. Blandt andet skal klagemulighederne klarlægges.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) har et lovforslag, der vil give kommunerne lov til at afholde lovbindende folkeafstemninger. 

I samme måned vil han for at sikre, at kommunerne ikke udnytter parkeringsafgifter, stramme modregningsordningen, så kommunernes statstilskud nedsættes, hvis kommunerne tjener mange penge på afgifter. 

Og her slutter regeringens lovprogram med undtagelse af ganske få lovforslag i løbet af foråret. 

August
... lige indtil august, hvor forhandlingerne om Finansloven 2019 indledes. 

Læs hele lovkataloget her. 

Forrige artikel Se billederne: Demonstrant afbrød Løkkes åbningstale Se billederne: Demonstrant afbrød Løkkes åbningstale Næste artikel TV: Her er Løkke på vej med store politiske udspil TV: Her er Løkke på vej med store politiske udspil