Debat

Professor to år efter første corona-nedlukning: Gjorde vi det bedre end de andre?

Danmark har generelt håndteret corona godt, men vi ligger lavt på den demokratiske dimension i en ny undersøgelse. Det skyldes den delvise nedlukning af retterne, at den danske pressefrihed blev udfordret og ændringen af epidemiloven, skriver Kjeld Møller Pedersen. Han gennemgår her den hidtil mest omfattende og grundige undersøgelse af 29 landes corona-håndtering

En ny rapport om krisestyringen under coronakrisen skal bruges til at forbedre fremtidige beredskabsplaner, skriver Kjeld Møller Pedersen, Her er det statsminister Mette Frederiksen (S) og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm efter et pressemøde.
En ny rapport om krisestyringen under coronakrisen skal bruges til at forbedre fremtidige beredskabsplaner, skriver Kjeld Møller Pedersen, Her er det statsminister Mette Frederiksen (S) og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm efter et pressemøde.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Kjeld Møller Pedersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Statsministeren har ved flere lejligheder med tydelig tilfredshed omtalt en undersøgelse fra The Economist 1. januar 2022.

Tidsskriftet undersøgte, hvordan 23 af de rigeste lande havde klaret sig økonomisk under coronaforløbet. Det vurderede man ved at se på væksten i bruttonationalproduktet fra fjerde kvartal 2019 til og med tredje kvartal 2021, væksten i husholdningernes indkomst, investeringer, aktiekurserne og statsgæld.

Danmark kom samlet ind på en førsteplads tæt fulgt af Norge og Sverige. Der er ikke tvivl om, at den bomstærke danske økonomi forud for coronaen er én af forklaringerne, og at det økonomiske sikkerhedsnet, den danske stat spændte ud under erhvervslivet, er en anden hovedforklaring. I bunden kom Tyskland ind som fjerdesidste fulgt af Japan, Storbritannien og Spanien

Et 360 graders eftersyn

Undersøgelsen svarer dog ikke på, hvordan vi mere generelt er kommet igennem coronaforløbet. Det findes der imidlertid svar på i en rapport fra det tyske Bertelsmann Foundation, der udkom i december 2021. Man så på udviklingen fra marts 2020 til og med februar 2021.

Mange læsere vil nok studse over den lave placering på demokratisk modstandsdygtighed, hvor Danmark dog ligger på gennemsnittet for de 29 lande.

Kjeld Møller Pedersen
Professor i økonomi, Syddansk Universitet

Der er tale om den hidtil mest grundige analyse, der sammenligner 29 OECD/EU-lande. For hvert land er der udarbejdet en grundig rapport med henholdsvis en førsteforfatter og en kritisk anden-forfatter. For Danmarks vedkommende er denne skribent og professor Torben Andersen.

Indsatsen er blevet vurderet på ikke mindre end 94 indikatorer fordelt på otte hovedimensioner med behørig dokumentation. I den danske landerapport var der således over 100 referencer til datakilder, rapporter med mere.

Ideen har været at komme 360 grader rundt om, hvad der er sket i coronaforløbet, og hvor godt man er sluppet fra det. Man fokuserer på, hvor robuste landene har været. Eksempelvis vedrørende økonomien, sundhedsvæsenet, krisestyring, opretholdelse af demokratiske institutioner og så videre.

Man ser ikke bare på, hvordan sundhedsvæsenet har klaret sig, eller hvordan det er gået med landets økonomi, men også på forhold som pressefrihed, retssikkerhed, familiepolitik, hvordan der er blevet kommunikeret, hvordan krisestyringen er gået, hvem der blev inddraget i beslutningerne, hvad man har gjort for udsatte grupper og så videre. Der skelnes mellem, hvor godt forberedt man var i udgangssituationen, og hvor og hvordan der er blevet grebet ind. (Se en nærmere beskrivelse af metoden i faktaboksen nederst).

Danmark scorer lavt på demokrati

Resultatet for Danmark fremgår af figuren, hvor den stiplede linje er gennemsnittet for 29 lande. 

Landeplaceringen og samlet gennemsnit er baseret på den netop omtalte pointafgivelse. Danmarks placering på de enkle dimensioner fremgår af cirklerne med tal.

Foto: Fra Bertelsmann Foundations rapport

Generelt set er det høje placeringer. Eksempelvis understøtter Bertelsmann-undersøgelsen den gode danske placering vedrørende økonomien. Mange læsere vil nok studse over den lave placering på demokratisk modstandsdygtighed, hvor Danmark dog ligger på gennemsnittet for de 29 lande.

Her skal man ind og se på detaljerne i landerapportens afsnit om demokratisk robusthed for at forstå placeringen – lige fra pressefrihed til (u)lovlige indgreb. Eksempelvis at departementschefen i Kulturministeriet kontaktede DR og TV 2 og bad dem ændre sendeplaner og hjemsende journalister i modstrid med armslængdeprincippet. Der blev senere givet undskyldning herfor.

Kritisk journalistik i forbindelse med de første pressemøder var indskrænket, fordi der kun var tilladt to spørgsmål per journalist og ikke mulighed for opfølgende spørgsmål. Igen er det vigtigt at notere, at denne praksis senere blev ændret om end kritiske spørgsmål ikke altid var lige velkomne. I forbindelse med ’minkgate’ kontaktede Justitsministeriet nogle medier og ville have dem til at ændre omtalen af ’ulovlig’ praksis.

Læs også

Nødlovgivningen omkring ændringen af epidemiloven, hvor sundhedsministeren fik de mest vidtgående beføjelser siden anden verdenskrig, påkalder sig også opmærksomhed. Solnedgangs-klausulen i loven sikrede dog, at der blev vedtaget ny epidemilov med langt mindre beføjelser. Den delvise nedlukning af retterne i marts-april 2020 var nok i strid med magtens tredeling.

Det er sådanne eksempler, der har påvirket placeringen på demokratidimensionen. Det er alt sammen gået i glemmebogen bortset fra minksagen, men skal ses som eksempel på, hvordan krisestyringen i coronakrisens første tid på nogle få punkter har været betænkelig, men dog ikke fik varige virkninger.

Brug erfaringerne i nye planer

I flere lande, blandt andet Norge og Sverige, har der været større udredninger i gang vedrørende beslutninger under nogle af coronakrisens faser. I Danmark har vi haft Grønnegård-udredningen, og i Sverige er der også netop udkommet en redegørelse.

Det er kun udredninger ligesom rapporten fra Bertelsmann-rapporten. OECD har også forsøgt at samle op på erfaringerne, men kun baseret på offentlige udredninger a la Grønnegård-rapporten.

Den næste opgave vil være at indarbejde erfaringerne i beredskabsplaner og pandemiplaner. Forhåbentlig med bred inddragelse af eksperter og embedspersoner. Det er sandsynligvis et arbejde, der allerede er i gang i myndighedsregi, men det bør være omgivet at offentlig opmærksomhed og inddragelse.

Metode

Lokale eksperter har givet landene point
Analysen har otte hoveddimensioner med hver to til tre underdimensioner: Det økonomiske udgangspunkt og økonomiske tiltag (arbejdsmarked, finanspolitik, innovation); var velfærdsstaten forberedt godt nok og tiltag og initiativer fra velfærdsstatens side (undervisning og uddannelse; sundhedsvæsenet; familiepolitik); myndighedernes grad af forberedelse og reaktioner samt ansvarlighed og deltagelse i international koordination af indsatsen. Og endelig hvor robust de demokratiske institutioner har været; eksempelvis lovgivning, retssikkerhed, borgerrettigheder, pressefrihed og domstolenes uafhængighed.

Bertelsmann Foundation har bedt landeforfatterne om at give point på mellem nul og ti på hver dimension, hvor der skelnes mellem, hvor godt det stod til i udgangssituationen, og hvilke indgreb der blev igangsat. Et tital er bedst.

Både første- og anden-forfatteren har givet point. I alt med mere end 30 pointafgivelser. Ved uenighed har en koordinator fra Bertelsmann været med til at skabe enighed. På tværs af de 29 lande var der uenighed mellem de to forfattere i godt 70 procent af tilfældene. I den danske analyse var der uenighed i 50 procent af tilfældene, og normalt kun et enkelt point til forskel. Der var instrukser for pointafgivelsen for at sikre en rimelig grad af sammenlignelighed på tværs af landegrænser.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kjeld Møller Pedersen

Professor emeritus, Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1974)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024