Provinsborgmestre vejrer morgenluft

UDLIGNING: Som optakt til den næste udligningsreform skal Finansieringsudvalget analysere de økonomiske forskelle mellem hovedstads-, by-, land- og yderkommuner. Det giver grund til optimisme i provinsen.

Den kommunale udligningsordning favoriserer på urimelig vis København og andre kommuner i hovedstadsområdet.

Det mener i hvert fald en hel del kommuner i provinsen.

Derfor er flere af dem også godt tilfredse med, at Økonomi- og Indenrigsministeriets såkaldte Finansieringsudvalg er blevet pålagt at inddrage forskellene mellem de økonomiske vilkår i hovedstads- by-, land- og yderkommuner i sine analyser frem mod den næste udligningsreform, der ventes at træde i kraft i 2018.

Som borgmesteren i Holstebro, socialdemokraten H. C. Østerby, siger:

“Den beslutning er helt afgørende. Får vi ikke ikke en bedre balance på sigt, er jeg bange for, at Danmark knækker midtover.”

Beslutningen om at sætte embedsmandsudvalget til at kigge på skævheder mellem de forskellige kommunetyper frem mod endnu en udligningsreform er truffet i forbindelse med en aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om at forenkle refusionssystemet — der regulererer fordelingen af midler til den kommunale beskæftigelsesindsats — og justere udligningsordningen på en måde, der for de enkelte kommuner afbøder de økonomiske konsekvenser af refusionsforenklingen.

Hovedstadsudligning er fej
Provinsborgmestrene har især set sig sure på den såkaldte hovedstadsudligning, der betyder, at fattige kommuner i hovedstadsområdet umiddelbart har mulighed for at få flere penge fra rige kommuner, end fattige kommuner uden for hovedstaden har.

Hovedstadsudligningen finansieres af velpolstrede kommuner i hovedstadsområdet, og borgmestrene i hovedstadsområdet mener derfor ikke, at provinsen har noget at komme efter. Det argument holder dog ikke, siger borgmester i Randers Claus Omann Jensen (V).

“Hvis man ikke havde hovedstadsudligningen, så ville Randers Kommune have over 70 millioner kroner ekstra,” siger han.

Tallet stammer fra udligningslobbyorganisationen Bedre Balance, der har regnet på, hvad de økonomiske konsekvenser ville være af at lade hovedstadsorningen smelte sammen med landsudligningen, således at hele landet kom til at udligne på samme høje niveau, som hovedstaden gør i dag.

Claus Omann Jensen og Randers er med i Bedre Balance sammen med H.C. Østerby og Holstebro og seks andre borgmestre, der alle mener, at en afskaffelse af hovedstadsudligningen vil være den bedste måde at skabe en bedre økonomisk balance mellem landets kommuner.

Og Randers-borgmesteren er ligesom H.C. Østerby fra Holstebro rigtig godt tilfreds med udsigten til en grundig analyse af de økonomiske omstændigheder i det kommunale landskab.

“Vi er ved at trække Danmark skævt. Hvis vi vil et helt Danmark, er vi nødt til at få kigget lidt dybere på udligningsordningen, der blev skabt i 1930’erne. For Danmark ser ikke længere ud, som det gjorde dengang,” siger Claus Omann Jensen om ordningen, der har nogle år på bagen, men også er blevet reformeret, justeret og tilpasset mange gange.

Også Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), der er en af to sjællandske borgmestre i Bedre Balance-netværket*, hilser de kommende embedsmandsanalyser velkommen.

“Det er ikke sådan, at hovedstaden er en særlig lille ø, der skal have sin egen udligningsordning,” siger Thomas Adelskov.

Der skal mere til
Han mener dog ikke, at en afskaffelse af hovedstadsudligningen vil være tilstrækkelig.

Odsherred er nemlig en af de kommuner, hvor mange førtidspensionister flytter til, og det lægger en urimelig byrde på byens budget, mener Thomas Adelskov.

“Vi har ikke nogen mulighed for at forandre den virkelighed ved for eksempel at hjælpe borgeren i arbejde. Det betyder, at vi er låst og nærmest bare modtager en regning,” siger han.

Hidtil har det været sådan, at den kommune, der tilkender en førtidspension, hænger på regningen de første seks år fra den dag, hvor førtidspensionen tilkendes, hvorefter pensionen betales af den kommune, hvor førtidspensionisten bor til den tid — hvilket ofte vil sige en kommune med relativt lave boligudgifter.

Reform i 2018
I forbindelse med denne uges ændringer af ordningerne for refusion og udligning er reglerne dog ændret sådan, at kommunen, der tilkender en førtidspension, skal betale for denne i seks år fra den dag, hvor en førtidspensionist fraflytter kommunen. I forhold til den gamle ordning vil en større del af pensionsregningen altså fremover lande hos den kommune, der tilkender pensionen.

Den ændring er dog ikke tilstrækkelig, siger Thomas Adelskov fra Odsherred, der i 2014 tilkendte 44 førtidspensioner, mens 106 førtidspensionister flyttede til kommunen.

“Det må være sådan, at den kommune, der tilkalder førtidspensionen, også betaler for den i hele førtidspensionsperioden. Som det er nu, forøges vores udgifter til førtidspension hvert år med 2,5 million kroner om året på grund af førtidspensionister, der flytter hertil,” siger borgmesteren.

Finansieringudvalget begynder sit arbejde i år og skal være færdige inden udgangen af 2016. En ny udligningsordning skal træde i kraft 1. januar 2018.

 

* Vi skrev tidligere, at Oddsherred er den eneste sjællandske kommune i Bedre Balance. Det er forkert. Også Vordingborg Kommune er medlem. Artiklen er rettet 11. februar 2015.

Forrige artikel Hver anden dansker anser ytringsfriheden for truet Hver anden dansker anser ytringsfriheden for truet Næste artikel Brosbøl: Venstre har ingen naturpolitik Brosbøl: Venstre har ingen naturpolitik