Radio24syv sender Qvortrup på pause under Se og Hør-retssag

MEDIER: Når Se og Hør-retssagen starter 25. august, bliver bladets tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup, der er sigtet i sagen, afløst af en vikar på Radio24syv. Her medvirker han ellers som vært i mediemagasinet Q&A.

Sigtelsen af Henrik Qvortrup i den såkaldte Se og Hør-sag betyder, at han må holde en pause som vært på mediemagasinet Q&A på Radio24syv, så længe retssagen kører.

Det skriver radiokanalen i en pressemeddelelse.

"Vi er meget glade for Hen­rik Qvortrup som vært, men det er bedst for pro­gram­met og for lyt­terne, at Hen­rik Qvortrup tager en timeout, mens det står på. Vi må for­vente, at rets­sa­gen vil fylde meget i efter­å­rets medi­e­de­bat, og Qvortrup er af ind­ly­sende grunde inha­bil til at behandle denne sag som vært i et kri­tisk medi­e­pro­gram. Nogle gange kan ele­fan­ten i rum­met blive så stor, at den kom­mer til at fylde det hele, og det, vur­de­rer vi, er til­fæl­det her," lyder det her fra Radio24syvs ene pro­gram­chef, Mads Brüg­ger.

Han fortæller dog, at det er planen, at Henrik Qvortrup skal vende tilbage til mikrofonen efter retssagen, men at det naturligvis afhænger af udfaldet og karakteren af en eventuel dom.

Indlysende rigtig beslutning
Hovedpersonen selv støtter op om den strategi:

"Det er en for­nuf­tig og ind­ly­sende rig­tig beslut­ning, som Radio24syvs ledelse har truf­fet. Rets­sagen om Se og Hør kom­mer til at fylde i efter­å­ret, og jeg kan natur­lig­vis ikke med trovær­dig­hed stille de højst påkræ­vede kri­ti­ske spørgs­mål om sagens medi­e­dæk­ning. Jeg ser frem til at gen­op­tage vært­s­ska­bet igen om nogle måne­der," siger Henrik Qvortrup i pressemeddelesen.

Han er sigtet i sagen på baggrund af sin stilling som chefredaktør og kontakt til den såkaldte tys-tys-kilde, der kunne viderebringe oplysninger fra NETS om kendte og kongeliges dankort-forbrug. Udover sin værtrolle på Radio24syv er Henrik Qvortrup politisk kommentator på MetroXpress, vært på et talkshow på DK4 og producerer sammen med sin fætter den politiske podcast Borgen Unplugged.

Forrige artikel S i kovending: Vil alligevel ikke undersøge Dong-salg S i kovending: Vil alligevel ikke undersøge Dong-salg Næste artikel Regeringen vil bremse skjulte penge til muslimske friskoler Regeringen vil bremse skjulte penge til muslimske friskoler