Regeringen vil have jobcentre i udlandet. Det har Tyskland prøvet med nedslående resultat

ARBEJDSKRAFT: Den danske S-regering vil åbne jobcentre i andre europæiske lande for at få flere ledige til Danmark og arbejde. Tyskland har lukket sit center i Spanien, fordi det var dyrt og gevinsten ringe.

Arbejdsløse fra Frankrig, Italien og Spanien skal være med til at udfylde hullerne hos de danske virksomheder og velfærdsinstitutioner, der tørster efter hænder.

Det foreslog S-formand Mette Frederiksen sidste år, hvor hun annoncerede, at Socialdemokratiet vil skabe fem midlertidige jobcentre i Sydeuropa. Centrene skal skaffe et femcifret antal ledige fra Spanien, Italien og Frankrig til det danske arbejdsmarked, lød meldingen i en tale, Frederiksen holdt hos Dansk Industri.

Og i det såkaldte forståelsespapir, de røde partier har skrevet under på som grundlag for at pege på Mette Frederiksen som statsminister, står der: ”Ved at oprette nye danske jobcentre i andre lande i Europa og gennem et nyt samarbejde med erhvervslivet (…), kan der tiltrækkes mere europæisk arbejdskraft.”

Men Tyskland har allerede forsøgt sig med metoden. Og opgivet den igen.

Det viser et notat fra det danske Beskæftigelsesministerium. 

”Tyskland har ét velkomst- og jobcenter i Sydeuropa, der ligger i Spanien og hedder Welcome Center Madrid. Tyskland forventer dog at lukke centeret som følge af ringe gevinst i forhold til indsatsen,” står der i notatet, som er fra november 2018, da Troels Lund Poulsen (V) var minister på området.

Centeret er siden lukket, bekræfter den tyske Udlands- og Fagformidling over for Altinget.

 

Dansk Erhverv er skeptisk
Det tyske jobcenter i Madrid har forsøgt sig med både sprogundervisning til spaniere, interview og vurderinger af den enkeltes jobparathed til det tyske arbejdsmarked, men det ”vurderes ikke at have skabt den forventede gevinst”.

Ifølge notatet har anslået omkring 3.000 spaniere over en femårig periode været involveret i jobcenteret i Madrid. Men der er ikke oplysninger om, hvor mange af dem der er kommet i job i Tyskland.

I Dansk Erhverv er arbejdsmarkedschef Peter Halkjær med egne ord ”skeptisk” over for de danske planer om at skabe jobcentre i udlandet. Han synes, det lyder ”meget optimistisk”, hvis regeringen håber at få et femcifret antal nye medarbejdere ud af det.

”Det er i udgangspunktet positivt, at regeringen og støttepartierne anerkender, at virksomhederne har en udfordring med mangel på arbejdskraft. Men optimismen rinder lidt ud, når vi ser på nogle af de konkrete tiltag på tegnebrættet. Det er for eksempel ikke nødvendigvis en særligt god idé at åbne fysiske jobcentre i udlandet,” siger han.

I tråd med de tyske erfaringer vurderer Peter Halkjær, at gevinsten ved at åbne et jobcenter i eksempelvis Rom eller Athen ikke står mål med det ressourceforbrug, der skal til for at få folk til at flytte hertil.

”Umiddelbart ser der ud til at være et stort potentiale for at rekruttere arbejdskraft, men af forskellige årsager har det vist sig at være en meget immobil arbejdsstyrke. Det er svært at rekruttere fra Sydeuropa,” siger han.

Den tyske Udlands- og Fagformidling skriver i en mail til Altinget, at man mener, at det tyske center i Madrid trods alt har "gjort et godt stykke arbejde", og dets endelige skæbne er ikke endeligt besluttet.

Svært at få folk til at flytte til Danmark
Peter Halkjær peger på, at Danmark ikke er det eneste land på jagt efter kvalificeret arbejdskraft i andre lande.

”Og når både de andre nordiske lande og et land som Tyskland er ude efter den samme vandrende arbejdskraft, så har Danmark bare et meget lille arbejdsmarked at byde ind med. Så er nabolandene eller et stort land som Tyskland mere oplagte som arbejdsdestination for rigtig mange, hvis de overhovedet er parat til at flytte efter et job. Man vælger ikke nødvendigvis et lille land, der ligger langt væk fra ens hjemland, hvis der er job at få i et land tættere på, og det er der,” siger arbejdsmarkedschefen.

Handler det ikke også om, hvor dygtige de er på jobcenteret til at tiltrække folk, og hvor opsøgende de går til værks?

”Jo, men det handler også om ressourceforbrug. Jo mere opsøgende du er, desto flere ressourcer koster det,” siger Peter Halkjær.

Dansk Erhverv er ellers enig i målet om at forsøge at rekruttere fra EU-lande, selv om de også går ind for at gøre det lettere for folk fra lande uden for Europa at komme hertil og arbejde.

”Det er grundlæggende en god idé at se på EU, fordi det er et kæmpe arbejdsmarked, og det er relativt ukompliceret at rekruttere medarbejdere fra lande inden for EU’s indre marked sammenlignet med fra lande uden for EU. Samtidig kan vi konstatere, at der på en eller anden mærkelig vis også er mindre modstand imod det hos politikerne, selvom reglerne for rekruttering fra EU er mindre restriktive,” siger Peter Halkjær.

Dansk Erhverv foreslår, at regeringen skal satse målrettet på rekruttering af bestemte faggrupper digitalt via nettet og faglige netværk. Det kan eksempelvis være it-folk inden for spilindustrien, som i forvejen kommunikerer med hinanden i netværk på tværs af landegrænser. Der vil formodentlig være mere arbejdskraft at hente gennem den tilgang end ved at oprette fysiske jobcentre i Sydeuropa, mener Peter Halkjær.

Minister: For tidligt at sige noget om endelig model
Altinget ville gerne have spurgt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), om det stadig er regeringens plan at åbne fem centre i Frankrig, Italien og Spanien. Om man fortsat forventer at hente et femcifret antal ledige hertil på den måde. Og hvad han siger til de tyske erfaringer og indvendingerne fra Dansk Erhverv.

Men ministeren har blot sendt en skriftlig kommentar:

”Det er korrekt, at regeringen har tanker om at oprette en række jobcentre i EU, så vi kan hjælpe virksomhederne med at finde den arbejdskraft i EU, som vi ikke kan finde eller opkvalificere ledige i Danmark til. Selve modellen og hvilke faggrupper der skal kigges efter, er for tidligt at sige noget om. Jeg vil tage imod alle gode input fra parterne i den proces, som begynder efter ferien,” skriver Peter Hummelgaard.

Han gør i øvrigt opmærksom på, at EU netop har etableret en Europæisk Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA). Den skal styrke samarbejdet, så ledige eksempelvis kan få bedre information om jobmulighederne i andre EU-lande. 

Forrige artikel 10 år som direktør for Institut for Menneskerettigheder: Vi er blevet mere pragmatiske og mindre idealistiske 10 år som direktør for Institut for Menneskerettigheder: Vi er blevet mere pragmatiske og mindre idealistiske Næste artikel Dagens overblik: Enhedslisten vil have mere kontrol med private fonde Dagens overblik: Enhedslisten vil have mere kontrol med private fonde