Ida Auken afviser hovedstads-bashing: "Vi skal være bedre til at sige, hvor meget regeringen rent faktisk gør for københavnerne"

Efter en periode med hård kritik af regeringens Københavns-politik skal Ida Auken løfte stafetten som Socialdemokratiets første hovedstadsordfører. Hun kritiserer sig selv for ikke at være god nok til at forklare københavnerne, at regeringen faktisk holder af dem. 

Ida Auken har tidligere været medlem af Folketinget for SF og Radikale. I januar skiftede hun til Socialdemokratiet. Her ses hun på talerstolen ved partiets kongres i september. 
Ida Auken har tidligere været medlem af Folketinget for SF og Radikale. I januar skiftede hun til Socialdemokratiet. Her ses hun på talerstolen ved partiets kongres i september. Foto: Henning Bagger / Scanpix
Søren Dahl

På den ene side kan det virke som en selvfølgelighed, at det netop er 43-årige Ida Auken, der skal varetage posten som den første hovedstadsordfører i Socialdemokratiets historie.

Med 27.000 stemmer blev hun den tiendestørste stemmesluger ved Folketingsvalget i 2019.

Samtidig er hun opstillet i Socialdemokratiets valgkreds på Frederiksberg, hvor hun og familien har boet i en lang årrække. 

På den anden kan ordførerskabet virke som en uriaspost i en regering, der ofte får kritik for enten at glemme hovedstaden eller gøre sig skyldig i såkaldt "københavner-bashing". 

Da Altingets udsendte møder Ida Auken, sker det på en café på Peter Bangs Vej, midt på Frederiksberg.

Uheldigvis er strømmen gået, så ordfører og journalist må erstatte henholdsvis avocadomad og americano med danskvand.

Her afviser Ida Auken i store træk kritikken af regeringens hovedstadspolitik som ifølge hende bygger på et "fortegnet billede". 

"Opfattelsen af, at vi har en regering, der er ligeglad med hovedstaden, eller som ønsker at gøre den til et ringere sted, den er simpelthen forkert," siger Ida Auken.

"Det er en kunstigt splittelse, skabt af nogen, der ikke vil sammenholdet på tværs af land og by," mener den nyudnævnte ordfører.

"Der er også et element af, at jeg som københavnervalgt folketingsmedlem ikke har været god nok til at forklare københavnerne, hvor meget regeringen rent faktisk gør for dem,"

Ida Auken, hovedstadsordfører (MF), Socialdemokratiet
 

Borgmester: Kører hovedstaden over med en damptromle 

Kritikken af regeringens Københavns-politik kommer både fra politiske modstandere, og fra egne rækker.

Københavns socialborgmester, Mia Nygaard (R), har tidligere beskrevet i Altinget, at regeringen kører "hovedstaden over med en damptromle". 

Senest har DSU-formand Frederik Vad Nielsen kritiseret regeringen for at svigte udsatte unge på flere områder.

Også den socialdemokratiske overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen har rejst kritik af regeringens hovedstadspolitik, blandt andet forslaget om at sænke dimittendsatsen, som hun mener er med til at skabe et billede af "land mod by".

Selv peger Ida Auken på, at den socialdemokratiske regering har fremsat en hel del konkret politik, der kommer København til gode. 

 "Vi har lavet et transportudspil, hvor en betydelig del af pengene er øremærket til forbedringer af den kollektive trafik. Vi laver den største satsning på S-togsnettet i 30 år, siger hun. 

"Vi har lavet et hovedstadsudspil med 19 konkrete forslag, der skal løfte idrætsfaciliteter, begrænse luftforurening og skabe mere natur i byrummet. Så der er masser af elementer i vores politik, der kommer hovedstaden til gode," tilføjer Ida Auken. 

En del af kritikken i forhold til jeres transportudspil går på, at Københavns Kommune selv skal finansiere eksempelvis metroudvidelser og motorvej til Lynetteholm, mens motorveje i landkommuner bliver betalt af staten.

"Hvis de andre partier har ønsker til, hvordan vi kan finansiere en metro i København, så lytter vi da gerne. Men det kræver jo, at man er villige til at tage penge andre steder fra," siger Ida Auken. 

Blå bog: Ida Auken

Ida Auken har siden august måned været hovedstadsordfører, samt uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet. 

* Ida Margrete Meier Auken.

* Født 22. april 1978.

* Datter af professor Erik A. Nielsen og medlem af Europa-Parlamentet Margrete Auken.

* Uddannelse:

Cand.theol. fra Københavns Universitet 2006.

* Erhvervskarriere:

2004-2007: Redaktør på Forlaget Alfa.

2006-2007: Ekstern lektor, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

* Politisk karriere:

2007-2014: Folketingsmedlem for SF i Københavns Storkreds.

2011-2014: Miljøminister for SF.

2014-2021: Folketingsmedlem for De Radikale i Københavns Storkreds (orlov siden april 2020).

2021-: Folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

* Gift med professor Bent Meier Sørensen, mor til Niels og Simon Meier Auken.

* Har skrevet bogen "Dansk" (2018). Redaktør af "Jesus går til filmen ‒ Jesusfiguren i moderne film" (2007). Medredaktør af "Konstellationer ‒ kirkerne og det europæiske projekt" (2007) og "Livet efter døden ‒ i de store verdensreligioner" (2006).

Kilde: Folketinget 

/ritzau/

Regeringen har netop besluttet at flytte erhvervsuddannelser ud af København - på et tidspunkt, hvor byen har historisk store problemer med at rekruttere sosu-assistenter, lærere og sygeplejesker og andre velfærdsansatte. Det er vel ikke en beslutning, der gavner hovedstaden?  

"Hele opgaven med at rekruttere til velfærdsuddannelserne er enorm. Vi vil gerne have, at man kan bo og uddanne sig i hele landet, slår Ida Auken fast. 

"Men vi kan også bare se, at der er en kæmpe søgning mod København, samtidig med at vi har faldende ungdomsårgange. Så hvis vi ikke tør fortælle nogen, at de ikke skal læse i København, så får vi aldrig opfyldt den ambition," tilføjer hun. 

Kommentator: Et "kæmpe scoop"

Ida Auken fremhæver desuden, at regeringen har afsat 2,5 mia. kroner til at forbedre kvaliteten på uddannelsesområdet, og besluttet at oprette en række nye klimaerhvervsskoler. 

"Jeg er klar over, at det er svært både at løse rekrutteringsudfordringer, og sikre kvaliteten på uddannelserne i hele landet. Men vi tillader os at forsøge. Vi har en regering, der godt tør forsøge at løse to opgaver på en gang," siger Ida Auken.

Hvorfor tror du, at der tilsyneladende er en opfattelse af, at regeringen "basher" hovedstaden? 

"Vi står på tærsklen til en kommunalvalgkamp, og for mig at se er en stor del af det valgkampssnak. Men der er også et element af, at jeg som københavnervalgt folketingsmedlem ikke har været god nok til at forklare københavnerne, hvor meget regeringen rent faktisk gør for dem," siger Ida Auken. 

Så det har ikke været en bevidst strategi fra regeringens side at tegne en splittelse op mellem hovedstaden og resten af landet? 

"På ingen måde. Vi ønsker et land, der hænger sammen. Det er ikke et nulsumsspil. Det er ubetinget i Danmarks interesse, at det går godt i Hovedstaden. Men det er altså også i Hovedstadens interesse, at vi ikke har et land, der går over på midten," mener ordføreren. 

Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, har tidligere kaldt det for "et kæmpe scoop" for regeringen, at Ida Auken valgte Socialdemokratiet til, da hun i januar måned forlod Radikale. 

"Ida Auken har i den grad ægte storby-profil. Hun er opstillet i København og kan nå det grønne storbysegment, som Socialdemokratiet har så svært ved at nå ud til. Samtidig plejer hun at skovle personlige stemmer ind," siger Erik Holstein. 

"Når det er sagt, så repræsenterer hun en regering, der har fået hård kritik for at have et nærmest stedmoderligt forhold til hovedstaden. Så det bliver spændende at se, om hendes personlige politiske profil kan veje op for det," tilføjer han. 

"København skal være verdens mest bæredygtige hovedstad"

"Jeg ved ikke, om du har set den her. Men det er jo med til at understrege, hvor godt det går i hovedstaden". 

Ida Auken sender to sammenklipsede papirer hen over cafébordet.

Dokumenterne er en udprintet artikel fra det amerikanske magasin The Economist, der for første gang har kåret København til "Verdens sikreste by" i 2021.

Foran byer som Toronto, Singapore og Tokyo. 

En titel, der er kommet i hus, fordi risikoen for at blive udsat for kriminalitet i København er lav i forhold til andre hovedstæder.

Titlen er dog ligeledes et vip med hatten til indsatsen for at sikre København mod fremtidige klimakatastrofer - og forhindre dem ved at nedbringe hovedstadens forbrug af CO2. 

"Det er fantastisk, at København på 30 år har flyttet sig fra at være en nedslidt og uattraktiv by til at være en hovedstad, som man kigger på med misundelse fra hele verden," siger Ida Auken. 

"Men det skal vi jo bruge til de næste skridt, og ikke hvile på laurbærerne," understreger hun.  

I Ida Aukens optik skal de næste skridt i høj grad tages på klimaområdet. 

"Jeg har en drøm om, at København skal være verdens mest bæredygtige hovedstad. Det kunne være så fedt, hvis København var det første billede, folk fik i hovedet, når de tænkte på en bæredygtig metropol, siger Ida Auken. 

En ambition, der tilsyneladende flugter med en betydelig del af politikerne på Københavns Rådhus, der netop har vedtaget en plan for at gøre København til en såkaldt klimapositiv hovedstad i 2035. 

Det vil betyde, at den danske hovedstad på det tidspunkt skal optage mere kuldioxid, end den forbruger.

Et ambitiøst mål, som energiprofessor Brian Vad Matthiesen overfor Altinget har kritiseret for at være "naivt", fordi planen til dels afhænger af teknologi, der endnu ikke er færdigudviklet.

"Det giver selvfølgelig nogle udfordringer, når vi endnu ikke kender hele vejen til målet. Men som poitikere er det vores fornemste opgave at skubbe til udviklingen og spille forvaltninger og embedværket en hård presbold," siger Ida Auken. 

"Jeg mener også, at der allerede er en del knapper, man kan skrue på. Vi skal sikre, at den enorme økonomiske muskel, som Københavns Kommune har, bliver brugt i klimaets tjeneste. Kommunen køber ind for næsten ni millarder kroner hvert år. Det betyder noget, hvordan de penge bliver brugt," tilføjer hun.

Ida Auken roser også Socialdemokratiets overborgmesterkandidat, Sophie Hæstorp Andersen, for at bringe spørgsmålet om klimabudgetter på dagsordenen

"Vi skal vænne os til, at vi som en selvfølge har klimabelastning, og ikke kun økonomiske omkostninger, med i ligningen, når vi lægger offentlige budgetter," siger Ida Auken. 

"Uanset hvad vil jeg vil hellere sætte barren lidt for højt på det her område, og fejle, end jeg vil kunne sætte flueben ud for en målsætning, som er alt for svag i forhold til at komme de enorme klimaudfordringer, vi står overfor, til livs," understreger hun. 

"Vi vil alle sammen gerne have boliger, der er til at betale, og samtidig sikre at der er bynær natur tæt på hoveddøren. De hensyn gør det alt andet lige til en udfordring at placere nye boliger i København. Den øvelse har jeg bemærket, at selv Enhedslisten har svært ved,"

Ida Auken, hovedstadsordfører (MF), Socialdemokratiet

"Et af de sværeste dilemmaer"

Som hovedstadsordfører bliver det også Ida Aukens opgave at kaste sig ind i den voldsomme debat om, hvor fremtidens boliger i København skal ligge - og lige så vigtigt, hvem der skal have råd til at bo i dem. 

Et politisk spørgsmål, der ser ud til at blive et nøgleemne i den kommunale valgkamp.

"Det er et af de sværeste, hvis ikke det sværeste dilemma i København, overhovedet," slår Ida Auken fast.

Byggeriet på Amager Fælled er på mange måder blevet billedet på boligkonflikten i København. Hvordan ser du på den problematik?

"Jeg forstår til fulde de borgere, der er bekymrede for, at de grønne åndehuller i byen forsvinder. Jeg bruger naturen hver eneste dag, og det er noget af det mest unikke ved København, at vi har så meget bynær natur, siger Ida Auken. 

"På den anden er der vel heller ingen, der vil stå i en situation, hvor boligpriserne bliver ved med at skyde i vejret, fordi der ikke er nok boliger, som er til at betale," tilføjer ordføreren. 

"Jeg synes dog, at debatten om Amager Fælled har taget en skæv drejning. Samtidig er de boliger, der er ved at blive bygget af meget høj kvalitet, og kommer til at sætte nye standarder for bæredygtigt byggeri. Det bliver der slet ikke talt om. Men jeg vil godt citere vores forhåbentligt kommende overborgmester og sige, at der ikke bliver bygget mere på Amager Fælled, udover det, der er i gang," mener ordføreren. 

Sagen om hovedstadens boliger er ikke blevet mindre aktuel af, at regeringen i tirsdags præsenterede et boligudspil, der lægger op til omfattende ændringer af det københavnske boligmarked. 

Ifølge regeringens plan skal der opføres 22.000 nye almene boliger i landets fire største byer.

Samtidig skal det ifølge regeringens udspil være muligt for landets kommuner at stille krav om, at 33 procent af boligerne i nye lokalplaner bliver reserveret til alment byggeri.

Selv mener Ida Auken, at der skal tænkes udover de københavnske kommune-grænser, hvis den gordiske københavnske boligknude skal løses. 

"For mig er hovedstaden både København og omegnskommunerne. Ikke alle behøver at bo i København K. Vi skal sikre sammenhæng i den kollektive transport, så det er let for folk i Ishøj eller Herlev at komme ind til byen og bruge Nationalmuseet eller Det Kongelige Teater, og omvendt, siger Ida Auken. 

"Måske skal man se på, om der er nogle erhvervs- eller industriområder, det kan være i Hvidovre eller Avedøre, som man med fordel kan lave til boliger. Ellers frygter jeg, at vi ender med en hovedstad, som er umulig at betale for almindelige mennesker, og hvor naturen bliver skubbet ud af storbyen til fordel for enorme højhus-byggerier," siger Ida Auken. 

Socialdemokratiet får ofte kritik, blandt andet fra Enhedslisten, for at drive en boligpolitik, hvor Københavns Kommune skal sælge byggegrunde så dyrt som muligt for at finansiere metro og andre infrastrukturprojekter. Derved mener kritikerne, at man skubber til en udvikling, hvor der kommer flere og flere dyre boliger. Hvordan ser du på det?

"Det er meget vigtigt at huske på, at den boligpolitik, der er blevet ført i København, også har gjort storbyen rigere. Men jeg tror da, at alle er blevet klogere og har indset, at der i højere grad skal politisk handling til, hvis vi vil sikre, at der rent faktisk bliver bygget billige boliger i København," siger Ida Auken. 

"Vi vil alle sammen gerne have boliger, der er til at betale, og samtidig sikre at der er bynær natur tæt på hoveddøren. De hensyn gør det alt andet lige til en udfordring at placere nye boliger i København. Den øvelse har jeg bemærket, at selv Enhedslisten har svært ved," siger Ida Auken.   

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ida Auken

MF (S), fhv. miljøminister (SF)
cand.theol. (Københavns Uni. 2006)

Mia Nyegaard

Kultur- og fritidsborgmester (R), Københavns Kommune
cand.scient.pol. (Københavns Uni.), MA i afrikastudier (Københavns Uni.)

Frederik Vad Nielsen

Udlændinge- og integrationsordfører, MF (S)
BA i arbejdslivsstudier og journalistik (RUC)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024