Rektor: Riisager er ved at tabe mange års arbejde på gulvet

DEBAT: Merete Riisager har fået afskaffet de nye eksamensformer fra gymnasieforliget, de skal vise om eleverne kan agere digitalt kompetent på nettet. Dermed er mange års arbejde spildt, skriver rektor Christian Alnor. 

Af Christian Alnor
Rektor, Middelfart Gymnasium & HF

Partierne bag gymnasieforliget fra juni 2016 var enige om, at det er vigtigt at ruste eleverne til den digitale verden, som de skal ud og virke i. Derfor spiller digital dannelse en vigtig rolle i forligsteksten.

Liberal Alliance var som bekendt ikke en del af gymnasieforliget. Merete Riisager besluttede imidlertid i august på egen hånd at afskaffe den eksamensform, hvor eleverne skal vise, at de er kompetente brugere af information på internettet.

Argumentet var, at hun ville sætte en stopper for snyd på nettet. Men var den virkelige grund måske, at hun forsøger at ændre forliget på de punkter,  hvor hun er uenig? Kan forligspartierne leve med, at ministeren ikke loyalt forvalter det, som folketingsflertallet har besluttet?

Tilbage til “den gamle skole”
Forud for gymnasiereformen gik et mangeårigt udviklingsarbejde, hvor ministeriets folk sammen med fagfolkene på skolerne og universiteter forsøgte at ændre den skriftlige eksamen. Målet var blandt andet, at eleverne også skal demonstrere, at de kan være kompetente kritiske brugere af information på internettet.

I en tid hvor ”Fake news” har vist sig at have overordentlig stor politisk betydning, kan det undre, at det er netop den del, som er blevet afskaffet.

Det passer imidlertid udmærket med fagsynet hos flere af de nuværende og tidligere gymnasielærere, som Merete Riisager bruger som sine rådgivere. De ser hellere, at gymnasiet skal koncentrere sig om at lære eleverne konkrete facts og færdigheder, som man populært sagt kan demonstrere med papir og blyant – og uden brug af computer.

Det gælder for matematikfaget, sprogfagene, naturvidenskab, dansk og samfundsfag. Senest har ministeren lagt en rapport om en national strategi for naturfagene på hylden, som en kreds af de fremmeste folk havde arbejdet med over længere tid. I stedet spørger hun sine egne folk, hvad hun skal mene. Og det er vel at mærke ikke fagfolkene i hendes eget ministerium.

Indgreb mod eksamenssnyd
Figenbladet for indgrebet mod de nye eksamensformer var, at hun ville eksamenssnyd til livs. Men at afskaffe disse eksamensformer har ikke nogen som helst betydning for, om man kan snyde med sin adgang til internettet. De folk i ministeriet, som arbejder med skriftlig eksamen, har ved flere lejligheder haft mulighed for at kigge på programmer, som kan afsløre en elev, der deler eller henter informationer på nettet, som han ikke må.

Programmerne findes – det er bare at integrere dem i det system, som ministeriet bruger til skriftlig eksamen (”Netprøver”). Men enten spørger ministeren ikke sine embedsmænd, eller også vil hun ikke vide af, hvad de har at sige.

Mange års arbejde er spildt
Truslen om, at skolerne skulle have lov til at ransage en mistænkt elevs computer for al privat kommunikation (e-mails, Facebook-opdateringer, billeder og chatbeskeder og så videre), er trukket tilbage.

Ministeren må have vidst, at det ikke havde nogen gang på jorden. Mistanken opstår, at forslaget blot var en afledningsmanøvre for at få os til at glemme, at de nye eksamensformer var blevet afskaffet. For nu havde hun jo bøjet sig for presset.

Ja, men bare ikke med det, som det hele drejer sig om: eksamensformer, som afspejler intentionen i gymnasieforliget, om at eleverne skal kunne vise, at de kan agere digitalt kompetent på internettet.

Dermed er mange års arbejde med at udvikle et moderne sprogsyn og en anvendelsesorienteret matematikundervisning blevet skyllet ud. Tilbage til de gamle dyder!

Hvis jeg var politiker i et af partierne bag gymnasieforliget, ville jeg føle mig taget grundigt ved næsen af ministeren.

Forrige artikel Lars Chr. Lilleholt: Lars Chr. Lilleholt: "Rygterne om min død er stærkt overdrevne" Næste artikel Ældre Sagen: Tarteletter eller tofu – hvor er det frie valg? Ældre Sagen: Tarteletter eller tofu – hvor er det frie valg?