Rød blok afviser Esben Lundes nye kystlov

KYSTSIKRING: De røde partier bakker ikke op om regeringens forslag til ny kystlov. Borgernes klagemuligheder forringes, lyder det. Esben Lunde afviser kritikken.

Rød blok kritiserer klageadgangen i ny kystlov.
Rød blok kritiserer klageadgangen i ny kystlov.Foto: Kystdirektoratet
Hjalte T. H. Kragesteen

Der lades op til et smalt flertal bag Esben Lunde Larsens stort anlagte lovforslag, der skal sikre hurtigere og forbedret sagsbehandling af kystsikringssager.

Det kom frem ved førstebehandlingen af lovforslaget i folketingssalen.

Som repræsentant fra Folketingets største parti slog Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen tonen an fra første færd.

"Det virker for mig fuldstændig ulogisk, at man ikke giver samme naturbeskyttelse i private projekter – der oven i købet udgør langt de fleste sager – som man gør ved de fælleskommunale projekter. Jeg kan ikke se, at regeringen noget sted argumenterer sagligt for opdelingen," sagde Christian Rabjerg Madsen.

Man kan ikke blæse og have mel i munden.

Esben Lunde Larsen (V)
Miljø- og fødevarerminister

Både landbruget, grønne organisationer og sommerhusejere har op til lovbehandlingen kritiseret det, som S-ordføreren her berører: at der med loven lægges op til, at der i fremtiden for en stor del af sagerne kun kan klages over retlige forhold i forbindelse med en kystsikringssag. Det vil sige, at der kun kan klages, hvis man mener, kommunen har begået procesfejl, som eksempelvis manglende overholdelse af høringsfrister.

Esben Lunde Larsen har efter høringsperioden dog blødt lidt op og ændret loven, så man kan klage over sagens faglige indhold i de store sager, som er kommunale fællesprojekter. Men for de private kystsikringsprojekter – der i dag udgør 90 procent af sagerne – er det kun muligt at klage over retlige forhold.

Og det udtrykte rød blok stor bekymring for. Som Christian Rabjerg Madsen udtrykte flere andre røde ordførere stor forundring over, at der bliver gjort forskel på private sager og kommunale fællesprojekter. En forundring over, at naboen til en privat kystsikring stilles ringere end en nabo til en fælles kommunal løsning.

Enhedslistens ordfører Søren Egge Rasmussen var hård i sin kritik af regeringens kurs

"Det er en stærk demokratisk forringelse i forhold til situationen, som den er i dag," sagde han.

En glædens dag
Esben Lunde Larsen skal dog ingenlunde frygte for sit flertal. Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, er svært begejstret for regeringens forslag.

"Det her en glædens dag, vil jeg vove at påstå. Det er rigtig godt, at vi når et stykke af vejen. At vi giver mulighed for at lave én indgang, lave én mulighed for klage, sådan at sagsbehandlingen også kan gå hurtigere," sagde Pia Adelsteen.

Trods et krydsforhør fra de røde ordførere udtrykte hun ingen betænkeligheder i forhold til klageadgangen.

"Klagemuligheden i lovforslaget er ganske glimrende," sagde hun og pegede på, at hun har stor tiltro til, at kommunerne vil tage de nødvendige hensyn:

"Eftersom kommunalpolitikere typisk er på valg hvert fjerde år, er jeg helt sikker på, at man hele tiden vil tage hensyn til alle i kommunen og for den sags skyld nabokommunen, for det kan jo også gå på tværs af kommunegrænserne."

Esben Lunde: Kan ikke blæse og have mel i munden
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen var helt på linje og pegede fra talerstolen på, at kommunerne naturligvis skal tage hensyn til alle naboer i sagsbehandlingen.

Ministeren understregede, at forslaget handler om at få sat skub i sagsbehandling for de boligejere, der har akut behov for at få sikret deres bolig mod naturens hærgen. Og at det er et spørgsmål om enten-eller.

"Man kan ikke blæse og have mel i munden. Altså, hvis man vil have hurtigere sagsbehandling og tage hensyn til borgerne, så kan man ikke fortsætte det paradigme, vi kender i dag," sagde Esben Lunde Larsen og fortsatte:

"Og det må de ordførere, der stemmer imod det her, så gå ud og forklare sammen med de kollegaer, som har stået ude i vand til knæene og grædt med borgerne."

En grim plathed
Socialdemokratiets Christian Rabjerg kaldte det for "en grim plathed", at ministeren gav indtryk af, at de røde partier ikke var optaget af at sænke sagsbehandlingstiderne. I forhold til kritikken af klageadgangen lød det fra Esben Lunde Larsen, at en fuld prøvelse i private sager vil skabe træghed.

"Vi mener, at det vil forsinke hele dossieret betragteligt, hvis man skal til også at lave fuld prøvelse i alle de private sager. Vi mener også, det er unødvendigt at skulle gøre det, fordi der er en masse saglige hensyn i den kommunale sagsbehandling, man allerede skal tage højde for," sagde ministeren og fortsatte:

"Men det er jo det, lovbehandling er til, altså også at drøfte med hinanden, så alle måske får et mere nuanceret syn på, hvad konsekvenserne eventuelt bliver."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Rabjerg Madsen

MF (S), politisk ordfører, fhv. indenrigs- og boligminister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2012)

Esben Lunde Larsen

Senior landbrugsspecialist, Verdensbanken, fhv. miljø- og fødevareminister, uddannelses- og forskningsminister og MF (V)
cand.theol. (Københavns Uni. 2008), ph.d. (Københavns Uni. 2013)

Pia Adelsteen

Restauratør, fhv. MF (DF)
butiksassistent

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024