Her er Kvalitetsudvalgets samlede anbefalinger

DOKUMENTATION: Kvalitetsudvalget har torsdag præsenteret sine samlede forslag og analyser til en reform af de videregående uddannelser. Få overblik her. 

Torsdag præsenterede Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser - også kaldet Kvalitetsudvalget - sine samlede anbefalinger til den fremtidige indretning af de videregående uddannelser. 

"De videregående uddannelser bør reformeres for at undgå risikoen for massiv fejluddannelse. Og det haster," lyder hovedkonklusionen. 

"Det mest markante problem er, at den centrale styring af uddannelserne er helt på vildspor," siger Jørgen Søndergaard, formanden for Kvalitetsudvalget, i en pressemeddelelse.

Den samlede rapport har fået titlen "Nye veje og høje mål" og bygger på to delrapporter, som udkom i 2014. Den første delrapport handlede om det samlede uddannelsessystem, mens den anden fokuserede på uddannelsesinstitutionerne og selve uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse.

For lidt fokus på kvalitet
Mange steder er der for lidt fokus på at skabe fremragende uddannelser og undervisning, mener Søndergaard:

"Mange uddannelser lader en del tilbage at ønske. For eksempel kan de fleste reelt klares på deltid. Hvilket i sagens natur ikke er godt nok. På samme måde halter det med at prioritere god undervisning," siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

"I praksis viser det sig, at bestyrelser, rektorater, dekaner og studieledere lægger forbløffende lidt vægt på evnen til at undervise, når de ansætter, forfremmer eller på anden måde belønner medarbejdere. Hvis andre virksomheder udviste så lille interesse for de medarbejdere, der udfører en af virksomhedens kerneopgaver, ville de hurtigt gå fallit. Samfundet bør kræve en langt mere systematisk og professionel ledelsesindsats."


Kvalitetsudvalgets slutrapport indeholder i alt 10 anbefalinger: 

1. Ny struktur i de videregående uddannelser
2. Dimensionering og udbudskonsolidering
3. Et nyt optagelsessystem
4. Klart ledelsesansvar for uddannelsernes kvalitet og relevans
5. Ansvar for høj studiekvalitet
6. Gode og alsidige undervisningskompetencer 
7. Deregulering af uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse
8. Bevilingsmæssig tilskyndelse 
9. Sammenlignelige data på tværs af uddannelser
10. Ny censorordning

Læs hele rapporten her. 

Forrige artikel Hedegaard: Ny departementschef skal turde spolere den gode stemning Hedegaard: Ny departementschef skal turde spolere den gode stemning Næste artikel Grænsehandel med slik steget med 50 procent Grænsehandel med slik steget med 50 procent