SF-kandidat: Centrum-venstre har svigtet i udlændingedebatten

DEBAT: Centrum-venstre-partierne har i lang tid været så fikseret på Dansk Folkeparti, at de ikke har sagt fra i tide. Nu er yderligtgående synspunkter i udlændingedebatten blevet normale, og racistiske undertoner er legitime, skriver Niels Christian Barkholt (SF).

Af Niels Christian Barkholt (SF)
Folketingskandidat i Københavns Omegn

I Danmark er det især lykkedes ét parti at få skabt en præmis om, at indvandringen er vor tids største trussel. Først blev det afvist, men nu 20 år senere bekræfter et flertal af partierne denne præmis.

Personligt synes jeg, det er helt ude i hampen at mene, at indvandrere udgøre en større trussel mod Danmark og danskheden end for eksempel klimaændringerne eller den voksende ulighed i vort samfund.

Den amerikanske ledelsestænker J.P. Kotter er en af fadderne til teorier om forandringsledelse. Hans første regel ud af otte for at skabe grobund for forandringer er, at der skal være en brændende platform, "a sense of urgency". Dette er en følelse af overhængende fare.

Med Kotter i baghovedet kan vi konstatere, at Dansk Folkeparti er lykkedes med at skabe en brændende platform i forhold til indvandringen og islam i særdeleshed. Der er skabt en frygt, som bliver næret og vokser frem gennem det politiske sprog. Det er blevet nærmest umuligt at få politisk indflydelse, uden at man i et eller andet omfang bekender sig til præmissen om, at indvandringen er den største trussel mod vores nationale og kulturelle eksistens.

Venstrefløjen er fikseret på DF
Når man først har accepteret denne præmis, kommer man, om man ønsker det eller ej, til at bekræfte den brændende platform. På den måde kan mere og mere ekstrem politik glide gennem Folketinget, grænserne for, hvad der anses for at være normalt, bliver hele tiden flyttet, fordi man hver gang bekræfter præmissen om at, ja, vi er truet. Enhver modstand fremstår svag, naiv eller virkelighedsfjern. Pladderhumanistisk.

Det er også grunden til, at centrum-venstre er så fikseret på DF, for vi kan ikke ignorere deres synspunkter, da de har enorm indflydelse på vores egne muligheder for at gennemføre politik. Sprogligt folder det sig ud i politiske termer, der kun er et tyndt dække for den underliggende fremmedangst; ghettopakke, bandepakke, burkaforbud, udlændingestramninger.

Når vi først har siddet med rundt om bordet – og det synes jeg, vi skal – så ender vi i den paradoksale situation, at i forsøget på at forsvare vores egen politik deltager vi i benægtelsen af den underliggende og irrationelle angst for det fremmede. Dermed legitimerer vi racismen og fremmedhadet.

Det unormale er blevet normalt
Med Nye Borgerlige er vi havnet i en situation, hvor der ikke længere findes legitim modstand mod den underliggende ideologi om kulturel overlegenhed og dermed en forkvaklet moral, hvor det at udstøde, undertrykke, udgrænse pludseligt kan retfærdiggøres som værende i de udsattes egen bedste interesse. Senest Marie Krarups forslag i TV-showet Clement om at oprette lejre til flygtninge, ligesom Oksbøl-lejren i sin tid husede tyske flygtninge. En formulering, hun dog senere har trukket tilbage.

Det unormale – her tænker jeg på Poul Nyrups dom over DF i åbningstalen, 1999: "Set med mine øjne: Stuerene, det bliver I aldrig" – er blevet det normale. Nyrups ord faldt på baggrund af et forslag fra Pia Kjærsgaard: ”I tilfælde af, at en anden- eller måske tredje-generationsindvandrer gentagne gange begår kriminalitet, så hjemsendes ikke alene den pågældende, men hele hans familie. Det er det eneste, de har respekt for.”

Missionen er lykkedes. Frygten for islam og de fremmede er blevet total. Banen er fri til at komme med mere og mere kreative og detaljerede regler, der udgrænser de fremmede. Og programmeringen har virket – stykke for stykke er grænserne blevet forrykket for, hvad der er tilladt at sige om de fremmede, for der er mange, der mere eller mindre bevidst er blevet en del af det.

Centrum-venstre har svigtet
Jeg mener, at centrum-venstre har svigtet. Vores udgangspunkt er nogle absolutte værdier om, at alle mennesker er selvstændige, unikke og ligeværdige, og som dikterer os at tage de svageste parti, fordi deres udgangspunkt er ufordelagtigt. Vi har ikke fået sagt fra i tide og går i stigende omfang på kompromis med vores egne værdier.

En brændende platform bunder i en følelse af frygt. Den følelse er virkelig. Det er en følelse af, at ens eksistens er truet. For Kotters virksomhedsstrateger handler det om at få folk til at frygte, at de mister deres job til konkurrenter, ny teknologi, med videre – disruption. For Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og enkeltstående politikere på tværs af det politiske spektrum handler det om at få folk til at frygte, at de mister deres kultur og levevis.

De svageste bliver overset
Derfor kan DF slippe afsted med at lave borgerlig politik, selvom de påstår, at de er de svages parti. De svage er her ikke arbejderne, de syge eller de arbejdsløse, men dem, hvis kulturelle eksistens er truet af globalister, halal-hippier og i særdeleshed islamister.

At DF fører blå politik, er i den sammenhæng kun en lille pris at betale for partiets vælgere, hvis resultatet bliver den danske kulturs frelse. Men virkeligheden er, at DF dermed kommer til at svigte deres kernevælgere: pensionisterne og arbejderne.

Pensionisterne bliver bare fattigere, og sikkerhedsnettet forsvinder under arbejderne gennem en blå politik. Og problemerne tårner sig op blandt etniske danskere. Se det parallelsamfund, som Lisbeth Zornig Andersen beskriver med omsorgssvigt, seksuelle overgreb, mennesker med behov for hjælp. De bliver svigtet, fordi vi ser kun de ”farlige indvandrere”.

Klimaforandringer er den brændende platform
Hvad skal vi så gøre ved det? Mit svar på det er at møde det med to sideløbende strategier:

* Yd modstand. Nævn elefanten i rummet. Sig fra. Vi skal ikke finde os i de racistiske undertoner, der ligger i mange af de forslag, der går under betegnelsen udlændingestramninger, zoneforbud, ghettopakke med videre. Vi skal være langt mere direkte i den politiske analyse og retorik, og så skal vi undgå hykleriet. Vi skal vise befolkningen, at den fortid, de drømmer om, ikke var bedre, men langt værre end vores samtid. Vi er en del af en globaliseret verden, om vi kan lide det eller ej, og Danmark må tage sin del af ansvaret.

* Skab en alternativ brændende platform. Reelt set er der meget større trusler for danskerne end indvandring og islam. Uligheden er ved at få fat og polariserer og splitter vort samfund. Klimaforandringerne vil sætte Danmark under vand og sende hundredvis af millioner på flugt over hele verden. Her skal vi lykkes med en langt mere konfronterende politik. Vi skal definere nye præmisser for den politiske diskurs, og vi skal sætte langt stærkere ind.

Der er snart valgkamp, og DF og Nye Borgerlige vil i den kommende tid flokkes om at overbyde hinanden med de mest fremmedfjendske politikker. Det er mit inderlige håb, at centrum-venstre vil lykkes med at vise en anden vej mod en fremtid, hvor vi tror på, at vi kan løse problemerne i både de nationale og internationale fællesskaber.

Forrige artikel Borgmester og kraftvarmedirektør: Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen Borgmester og kraftvarmedirektør: Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen Næste artikel Forbrugerrådet: Stop med at presse passagerer til at bruge rejsekort Forbrugerrådet: Stop med at presse passagerer til at bruge rejsekort
 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Islamisering.

  Fremmedhad, fremmedfrygt og meget mere af samme skuffe i hele artiklen.
  Jo, man behøver bare at kaste blikket ud over EU/ Europa, så får vi fakta lige i synet. Terrorhandlinger, begået af muhamedanske migranter.
  Herhjemme. Hvad hjælper bandepakker, ghettoplaner og "stramninger" når det hele straks falder til jorden, jo vi skal jo endelig tage hensyn til vore såkaldte forpligtelser overfor FN konventionerne og ikke mindst EU.
  Så længe vi er tvunget til det sker der ikke en skid.
  Religions kritik bliver kaldt racisme. Hvornår er det blevet det???!!!. Så vidt jeg ved er religion på ingen måde at blive betragtet som en race, men derimod som et begreb, en gudetro, som overhovedet INTET har med race at gøre, alt andet snak er bare det rene nonsens. Det er min mening om det.

 • Anmeld

  S.Andersen

  Niels Christian Barkholt - Hvem????

  Undrer ingen, at SF bevæger sig mod spærregrænsen.
  Vil man ikke se kendsgerningerne i øjnene, forfatter man vel bare et indlæg med en uendelig række af ligegyldigheder, vrøvle konklusioner og tydelig udstilling af manglende realitetssans.
  Vil Hr. Barkholt - hvem han så end er - venligst bevæge sig ud i den virkelige verden og se hvorfor flygtninge, islam og de medfølgende problemer er det altoverskyggende problem Europa står overfor.

 • Anmeld

  Nina Nørgaard · IUC Europe

  Polarisering - vor tids svøbe

  SF kandidaten rammer plet med sin kritik af bl.a. det skred i værdier som DF har sat i gang og mange fulgt op på - fra SD til Nye Borgerlige - ulighed, racisme mv. polariserer vores samfund på en uacceptabel måde. Lad os få sat tingene i perspektiv. Flygtninge, indvandrere, islam er ikke det altoverskyggende problem - der skabes gode løsninger mange steder. Det er derimod klima, social ulighed, skattesnyd, frådende kapitalisme (storbanker), som forårsager store og reelle problemer. Lad os skabe en ny platform som foreslået, der adresserer de virkelige problemer, som kommer med brugbare løsninger i stedet for at overgå hinanden i fremmedhad, frygt og symbolpolitik

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Mod frygt kæmper selv guderne forgæves?

  Ak ja, ikke kun mod dumhed...
  Det er virkelig en kæmpe opgave at få skabt en brændende platform der kan tage fokus fra DF's sørgeligt dygtigt allerede etablerede platform.
  Måtte opgaven lykkes så selv de frygtsomme kan se det!
  Vil vejret fx bli' ekstremt nok til et vink med en vognstang inden næste valg?

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Når man siger det tit nok....

  Det er stærkt bekymrende, men understreger elementet om at “hvis man siger der tit nok, så...”

  I små dråber og i såkaldte prøveballoner siges der ting, ting som så trækkes tilbage, fordi det er for tidligt at sige/gøre det. Vor verdens kommentatorer er hoppet på det, og alt bliver analyseret som værende kloge udtalelser, der er beregnet til at se om grænsen er nået, og grænsen ser ikke ud til at være nået, vi bevæger os i den retning, der blev grundlagt i 2001, da Fogh Rasmussen kom til magten og baserede sig på DF’s stemmer, og den strategi forlader højrepartierne ikke. Ikke førend de kan se at nu mener vælgerne at det er nok, også socialdemokratiet synes at være blevet grebet af denne trend i politik, som ikke kun er dansk.

  Derfor bør det modsatrettede synspunkt siges så tit, det er muligt, derfor tak til N.C. Barkholt. Det er en meget svær kamp, da der dels ikke synes at være nogen laveste fællesnævner, og dels ikke er nogen, der anfægter fortællingen, men snarere styrker den i skrift, tale og handling - dagligt - uden refleksion overhovedet.

  Eksempelvis blev der talt meget om hjælp i nærområderne, det tales der ikke meget om mere. Satte Danmark gang i den proces dengang de talte om det, forsøgte de regerende sig med en omfattende handlingsplan i samarbejde med resten af Europa, bare f.eks. med Grækenland og Italien. Har vi set det, og når vi nu ikke har set det, hvorfor er det at det i førte til en storstilet samlet plan. Spørgsmålet bliver ikke rejst, heller af Danmarks ca. 30 meningsdannere.

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Ganske glimrende indlæg, men...

  ...hvordan forklarer SF så at man kraftigt flirter med S som man vil i regering med i stedet for at tage afstand fra dem.

  Et S, der i den grad har flyttet sig siden sidste valg over i en DF Light version og selv flirter med DF så de færreste idag ikke er i tvivl om at S vil komme til at basere deres fremtidig regering på DFs mandater. S der har udtalt at udlændinge området er et af de eneste områder man ikke kommer til at ændre på hvis man vinder magten.

  Det lyder alt sammen meget godt hr. Barkholt, men måske skulle du starte med at spørge dit eget parti og formand i hvorfor man ikke har kritiseret S på netop udlændinge området de sidste 3 år og har taget afstand i stedet for at have nærmet sig S og endda også DF på enkelte områder idet SF jo altså stemte for Ghettoplanen f.eks.

  Så selvom jeg er enig i substansen i dit indlæg så lyder det unægtelig hult og at man ikke kan stole på SF når det kommer til stykket - og ej heller på udlændinge området.

  En stemme på SF er en stemme på Mette Frederiksen og på DF Light og det rigtige DF - og til det siger jeg nej tak, for det står i skærende kontrast til dit ellers fine indlæg.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  En dygtig sf'er.

  Det er længe siden, at en SF'er har givet så klar en beskrivelse af, hvad der er årsagen til den danske politiske misére på ikke bare udlændinge området, men i al almindelighed.
  En fornuftig Analyse og en lige så fornuftig konklusion.
  Måtte de samme overvejelser nå videre til partiets ledelse.