Søren Hove kigger i krystalkuglen for 2021: Pas på med yderligere finans­politisk stimulans

KOMMENTAR: Hvis og når der kommer en covidvaccine, kan vi se frem til, at 2021 vil byde på et kraftigt økonomisk opsving. Derfor skal politikerne tænke sig grundigt om, skriver Søren Hove Ravn.

Sjældent har prognosemagere – inden for økonomi såvel som på andre områder – ramt så meget ved siden af, som da de mod slutningen af 2019 kom med deres bud på, hvad der ville præge den økonomiske dagsorden i 2020.

Alle andre emner blev naturligvis overskygget af den økonomiske krise, som fulgte i kølvandet på corona. Det kan derfor virke letsindigt at forsøge at forudsige, hvad økonomerne kommer til at debattere i 2021, men her kommer alligevel et par bud.

Selvom det økonomiske tilbageslag må forventes at strække sig et stykke ind i året, så virker det derfor rimeligt at forvente, at 2021 før eller siden vil byde på et ganske kraftigt økonomisk opsving.

Det betyder, at politikerne skal tænke sig grundigt om, før de lancerer yderligere finanspolitisk stimulans, som måske nok kan hjælpe på kort sigt, men som kan vise sig svær at afskaffe, så snart økonomien igen er selvkørende.

Det gælder eksempelvis den foreslåede forhøjelse af håndværkerfradraget, som er en dårlig idé af netop den årsag (og flere andre).

Samtidig bliver 2021 året, hvor vi får det første indtryk af coronaens mere langvarige effekter på både dansk og international økonomi, når røgen har lagt sig efter selve krisen.

Hvilke sektorer vil være permanent styrket eller svækket efter krisen? Vil eksempelvis stigningen i onlinehandel vare ved, og betyder det i så fald, at der bliver brug for færre butikker og butiksansatte i fremtiden?

Også her er det vigtigt at drage de rigtige økonomisk-politiske konklusioner. I det øjeblik, hvor en sektor ikke længere lider nød på grund af coronanedlukninger, men derimod som følge af teknologisk udvikling eller ændret efterspørgsel, er det langt sværere at argumentere for redningspakker målrettet den pågældende sektor.

Forhåbentlig kommer 2021 dog ikke udelukkende til at stå i coronaens tegn. Et vigtigt nedslag kan ventes i andet halvår, hvor Den Europæiske Centralbank (ECB) planlægger at afslutte og offentliggøre sin gennemgang af den pengepolitiske strategi.

Det lyder måske som en effektiv kur mod søvnløshed for mange læsere, men kan ikke desto mindre få stor betydning for den fremtidige pengepolitik i Europa og dermed i Danmark, da vi jo som bekendt fører fastkurspolitik over for euro.

Hvad handler det så om? ECB's mandat er at sikre stabile priser i eurozonen, og da dette er traktatbestemt, er det naturligvis ikke til debat i denne omgang.

Men det er ECB selv, som har defineret prisstabilitet som en årlig inflationstakt på "under, men tæt på to procent", som er centralbankens officielle målsætning.

Skal man tro de hidtidige signaler fra ECB-chef Christine Lagarde, så kunne ordene "under, men tæt på" meget vel ryge ud, så inflationsmålet opfattes mere symmetrisk.

Men spørgsmålet er, om ECB desuden vil lade sig inspirere af Den Amerikanske Centralbank, som tidligere i år på baggrund af en lignende gennemgang justerede sit inflationsmål, så det nu hedder "to procent i gennemsnit".

Det kan virke som en detalje, men er det ikke nødvendigvis i praksis: Hvis inflationen et år falder til én procent, skal centralbanken så sigte mod at bringe den tilbage på to procent året efter eller på at bringe den op på tre procent, så man rammer et gennemsnit på to?

Der er gode teoretiske argumenter for, at sidstnævnte er mest hensigtsmæssigt. ECB kan også overveje at sætte sin inflationsmålsætning op, som flere har argumenteret for, og som Japan gjorde i 2013.

Endelig har ECB varslet et eftersyn af, hvordan klimaforandringer påvirker pengepolitikken, og om pengepolitikken bør anvendes til at hjælpe den grønne omstilling på vej.

Dette emne fortjener dog sin egen fremtidige klumme.

-----

Søren Hove Ravn (født 1984) er ph.d. og lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Jarl Cordua: Ellemann udnyttede Støjbergs stædighed imod hende selv Jarl Cordua: Ellemann udnyttede Støjbergs stædighed imod hende selv Næste artikel Carolina M. Maier: Vi bliver nødt til at skelne mellem dårlig dømmekraft og krænkende adfærd Carolina M. Maier: Vi bliver nødt til at skelne mellem dårlig dømmekraft og krænkende adfærd