Sundhedsudspil uden psykiatere vækker kritik

SUNDHEDSUDSPIL: Trods stor psykiatermangel er rekrutteringsudspil blottet for nye initiativer. Det har ikke været i fokus, siger sundhedsministeren og sundhedsordfører Liselott Blixt (DF). 

Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix
Signe Løntoft Simon Lessel

Et stort rekrutteringsudspil på sundhedsområdet og ikke ét ord om den eklatante mangel på speciallæger i psykiatrien.

Det vækker kritik hos aktørerne fredag efter præsentationen af regeringens udspil "Flere hænder og større arbejdsglæde", som følger op på udspillet til en stor sundhedsreform. 

"Vi er bekymrede over, at der ikke er noget i udspillet, som tager fat i den store mangel på psykiatere," siger næstformand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Julie Nordgaard.

"Man skulle næsten tro, at der var et særskilt udspil på vej om psykiatrien, men det er der desværre ikke noget, der tyder på," siger Knud Aarup, formand for Bedre Psykiatri.

Hvis vi bliver reduceret til nogle, der kan skrue op og ned for medicinen eller udøve tvang, så er det ikke særlig attraktivt at søge over i psykiatrien for yngre læger.

Julie Nordgaard, næstformand, Dansk Psykiatrisk Selskab

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) medgiver, at udspillet ikke har haft fokus på psykiatermangel:

"Det her har fokus på almen praksis, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Det er vores hovedfokus i forhold til de problemer, vi ønsker at løse med det her udspil," siger hun til Altinget.

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) håber, at der følger et udspil om psykiatermangel en anden dag, siger hun:

"Jeg ser det her udspil, som noget, der hovedsageligt handler om almen praksis".

Henviser til psykiatrihandlingsplan
Manglen på speciallæger i psykiatri er ikke noget nyt fænomen. I en årrække har der været ubesatte hoveduddannelsesforløb inden for specialet, og en rundspørge fra 2017 viste, at alle fem regioner har ubesatte stillinger i psykiatrien. Samme år konkluderede en rapport fra regeringens lægedækningsudvalg, at der var lægemangel inden for visse specialer, "specifikt inden for det psykiatriske område."

Ventetiden på at komme i behandling hos en privatpraktiserende psykiater ligger på 32 uger i gennemsnit.

Ellen Trane Nørby henviser til, at regeringen med sin psykiatrihandlingsplan fra september har sat enkelte tiltag i værk:

"Jeg er dog rigtig ærgerlig over, at Folketingets partier ikke vil være med til at afsætte lige så mange penge til de initiativer, som regeringen havde lagt op til. Sådan er det nogle gange i politiske forhandlinger," siger ministeren.

Hun peger på, at man allerede har iværksat initiativer til at få mere psykiatri ind i medicinstudiet og undersøge muligheden for at lade psykiatri fylde mere i den Kliniske Basis Uddannelse (KBU).

"Vi vil gerne have flere læger til at få erfaring med psykiatrien, for ligegyldigt hvor man ender i sundhedsvæsenet, så kommer man også til at få en snitflade med folk, der har psykiske lidelser," siger hun.

Specialpsykologer ikke løsningen
I fredagens udspil nævnes et af tiltagene fra psykiatrihandlingsplanen, nemlig forslaget om at gøre det muligt at gøre specialpsykologer behandlingsansvarlige på de psykiatriske sengeafdelinger. 

Det vækker dog ingen begejstring hos Dansk Psykiatrisk Selskab:

"Det er efter vores mening ikke noget svar på udfordringen. Faktisk tværtimod. Det vil gøre det sværere at rekruttere yngre læger til specialet i psykiatri, fordi det bliver mindre attraktivt," siger Julie Nordgaard.

Hvorfor bliver det mindre attraktivt at blive psykiater, fordi man får delt behandlingsansvar?

"Der er rigtig mange ting, specialpsykologerne ikke kan. De kan ikke udskrive medicin, og de må ikke have noget at gøre med tvang, lovgivningsmæssigt. Samtidig kan de ikke sættes på nattevagt, for på en nattevagt skal du også kunne klare et hjertestop."

Julie Nordgaard peger derfor på risikoen for, at speciallæger i psykiatri vil blive nogle, man tilkalder til de opgaver, en psykolog ikke må udføre:

"Hvis vi bliver reduceret til nogle, der kan skrue op og ned for medicinen eller udøve tvang, så er det ikke særlig attraktivt at søge over i psykiatrien for yngre læger," siger hun. 

Forskellige kompetencer 
Ellen Trane Nørby deler ikke bekymringen: 

"Det er jeg overhovedet ikke enig i," siger hun og lægger vægt på, at aftalen om specialpsykologerne er indgået af alle partier, der er en del af satspuljeforliget.

"Det handler ikke om at udtømme psykiaternes opgaver. Og i Norge, hvor man har delt behandlingsansvar, er det jo ikke sådan, at arbejdet er udtømt for psykiatere."

Ser du det som en fagkamp?

"Det er meget naturligt, at forskellige faggrupper ser verden ud fra deres faglige ståsted. Men der er det vores politiske opgave at vurdere, hvordan vi får de forskellige kompetencer i sundhedsvæsenet i spil."

Dokumentation

Fakta om manglen på psykiatere:
Tal fra Lægeforeningen udarbejdet forud for præsentationen af regeringens psykiatrihandlingsplan viser, at alle regioner har ubesatte stillinger i psykiatrien, selvom der fra 2010-16 er kommet 12 procent flere psykiatere i sygehuspsykiatrien. Dette skal ses i sammenhæng med, at antallet af patienter i samme periode er steget med 23 procent.

Sundhedsstyrelsens lægedækningsprognose viser, at der frem mod 2030 forventes en stigning i antallet af speciallæger i psykiatri på 14 procent. Det bemærkes i samme moment, at der er store usikkerheder i prognosen. Det skyldes blandt andet de aktuelle rekrutteringsudfordringer, hvor mange stillinger står ubesatte.

Samtidig er det værd at bemærke, at psykiatri er blandt de specialer, der har den største andel af læger over 55 år. Om den forventede stigning i antallet af speciallæger kommer til at ske, afhænger derfor både af, om det lykkes at få psykiaterne til at blive i deres job samt at rekruttere yngre læger.

Den gennemsnitlige ventetid hos en privatpraktiserende psykiater er ifølge en opgørelse fra december 2018:

Region Hovedstaden: 16 uger

Region Sjælland: 24,6 uger

Region Midtjylland: 40,5 uger

Region Nordjylland: 55,4 uger

Region Syddanmark: 27,2 uger

Kilde: Lægeforeningen og Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger.


E-mail Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ellen Trane Nørby

Fhv. MF (V)
cand.mag. i kunsthistorie (Københavns Uni. 2005)

Knud Aarup

Debattør, medlem af hovedbestyrelsen i Røde Kors Danmark samt faglig leder af Altingets socialpolitiske netværk
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1981)

Liselott Blixt

1. viceborgmester, Greve Kommune
buntmager (Lollands Buntmageri, 1986), social- og sundhedsassistent (Social- og Sundhedsskolen i Greve, 2002)