Syv aktører i opråb: Vi svigter de hjem­løse ved socialpolitisk kassetænkning

DEBAT: Hjemløshed er et så foruroligende problem, at Folketinget skal lægge en ny plan for at bekæmpe det. Gør op med forestillingen om, at hjemløshed alene skal løses socialpolitisk, skriver syv aktører.

Af Vibe Klarup, Ask Svejstrup med flere
Se dokumentationsboksen

Kære regering og Folketing,

I dag åbner Folketinget, og et nyt arbejdsår går i gang. Mange opgaver presser sig på, og en af de vigtige er at løse problemet med hjemløshed i Danmark.

Der var engang, hvor vi stoppede op, når vi så en hjemløs. Undrede os. Spekulerede på hans skæbne. I dag går mange af os forbi – og det er ikke så mærkeligt. 

Hjemløse er blevet hverdag – i storbyerne, men i stigende grad også i mellemstore byer og i landkommunerne.

Nye tal fra Vives såkaldte hjemløsetælling viser, at hjemløshed i Danmark er et foruroligende stort problem. Siden sidste tælling er tallet ganske vist stagneret, og der er et lille fald i antallet af unge hjemløse. Men der er stadig 6.500 mennesker, der i aften lægger sig til at sove på gaden, i trappeopgangen eller i en midlertidig seng på et forsorgshjem. 

Hver tredje hjemløs er under 30 år, og antallet af gadesovere, grønlændere og ældre blandt hjemløse er steget.

Læg ny og bedre plan
Den tidligere regering har haft fokus på problemet, og vi er nået et stykke. Men der er lang vej igen. 

Derfor er vi glade for, at også den nuværende regering har meldt ud, at noget må ske.

Vi er syv organisationer, der alle arbejder med at hjælpe hjemløse og afhjælpe hjemløshed. Men vi vil meget gerne gøres overflødige. Den virkelighed, som vi ser i dag, kan vi ikke være bekendt. 

Derfor opfordrer vi samtlige politiske partier til at støtte op om, at der lægges en ny plan for at stoppe hjemløsheden i Danmark.

I 2013 satte den daværende SRSF-regering et mål om at mindske antallet af hjemløse til 4.000 mennesker i 2020. Men udviklingen er gået den forkerte vej, og antallet er nu steget til 6.500. Derfor er der brug for en ny og bedre plan.

Den gode nyhed er, at I ikke skal opfinde alting forfra. Vi ved, hvad der virker bedst i praksis – ja, faktisk er et af de få socialpolitiske områder, hvor der er entydig evidens, netop hjemløseområdet. 

Metoden housing first er den indsats, som ifølge forskningen giver den bedste varige løsning. Derfor bør metoden være styrende for alle uanset forvaltningsområde eller fagprofessionelt virke.

Ikke blot et socialpolitisk problem
For eksempel viser erfaringerne fra Odense Kommune, at hele 87 procent af alle hjemløse kommer ud af hjemløshed, hvis vi benytter housing first og sikrer bolig og social støtte til at bo der. 

Det er ikke bare en menneskelig succes, men også en god samfundsøkonomisk businesscase. For den evindelige jagt på et sted at sove er ganske enkelt den mest effektive forhindring for at komme i uddannelse, arbejde, ud af misbrug eller blive rigtig rask.

Det er på tide at stille et krav om, at alle kommuner med hjemløseproblemer forpligter sig på at løse problemet. Og at I giver dem den tilstrækkelige støtte – økonomisk og fagligt – til at rulle housing first-metoden ud.

En af de grundlæggende årsager til, at hjemløsheden i Danmark er blevet så stor, er, at vi alene har betragtet hjemløshed som et socialpolitisk problem. Strategier og handleplaner har derfor gennem de sidste ti år været forankret i Socialministeriet og i de enkelte kommuners socialforvaltninger.

Den sociale tilgang er vigtig, men som på så mange andre komplekse velfærdsområder kan den ikke stå alene. Der skal et langt bredere samarbejde til.

Norge og Finland
I Norge og Finland er det lykkedes at stoppe stigningen af hjemløse flere år i træk ved at skabe en bredt forankret hjemløsestrategi på tværs af blandt andet social-, bolig-, og sundhedsområdet. Vi har brug for den samme øvelse her i Danmark.  

Vi anbefaler, at der udarbejdes en ny strategi, som involverer alle relevante fagområder og sektorer. Det betyder, at der skal tænkes og arbejdes på tværs af ministerier – særligt i forhold til social-, bolig-, beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Samtidig bør kommuner, regioner og civilsamfund inddrages og involveres i strategien, og myndighederne forpligtes på – og ikke mindst understøttes i – at nå målet om at stoppe hjemløshed. 

Målet skal være klart og målbart: Over ti år bør vi gøre hjemløshed til alene at være en midlertidig hændelse, der aldrig varer mere end få måneder. 

Roden til alt godt
Vi ved, at en stabil bolig er roden til alt godt. Derfor er der brug for en aktiv og forpligtende boligpolitik, både nationalt og for den enkelte kommune.

Samtidig er der behov for at sikre, at udsatte borgere rent faktisk har råd til at betale husleje. I mange af landets større byer er boligudgifterne slynget ud af trit med ydelserne. Det skal løses, hvis flere hjemløse skal gøre sig håb om et bedre liv. 

Endnu en udfordring handler om sundhed og behandling. En hjemløs har i gennemsnit 13,7 sygdomme og lever 19 år kortere end resten af befolkningen. De mange sundhedsproblemer fordrer, at man som hjemløs har brug for en fagligt stærk og helhedsorienteret behandling og støtte for at kunne forbedre sin livssituation. Det sker sjældent i dag, hvor mange syge hjemløse mister fodfæste i overgangene mellem systemerne.

Særligt grelt oplever vi, at det står til i samspillet mellem psykiatri og misbrugsbehandling, som sjældent taler sammen, fordi de drives af to forskellige myndigheder. Der er behov for at tænke behandlingen sammen – for eksempel gennem forløbsprogrammer eller en ændret struktur – for at sikre bedre helbred og trivsel på vej ud af hjemløshed.

Stop hjemløshed sammen
I det nye folketingsår, er det tid til at intensivere indsatsen og sætte den politiske og økonomiske styrke bag, der skal til for at løse det. For hver enkelt hjemløs fortjener, at vi gør, hvad vi kan for at få ham eller hende ud af hjemløshed.

Vi kan ikke som samfund forhindre, at menneskers liv bryder sammen, og at personlige ulykker sker. Hjemløshed opstår i alle samfund. Men vi kan gøre Danmark til et land, hvor hjemløshed alene er et akut, kortvarigt problem for de få frem for en langvarig tilstand for alt for mange.

Med konkrete anbefalinger håber vi at kunne inspirere jer til det arbejde, som I nu skal i gang med. Målet er klart: Vi skal stoppe hjemløshed i Danmark – sammen.

Rigtig god arbejdslyst.

Forrige artikel Hospitalsdirektører: Involvering af politiet bør ikke være hverdagskost på sygehusene Hospitalsdirektører: Involvering af politiet bør ikke være hverdagskost på sygehusene Næste artikel Styrelsesdirektør til forsker: Jeg har ikke et problem med at være kvinde Styrelsesdirektør til forsker: Jeg har ikke et problem med at være kvinde