Udviste kriminelle snyder sig tilbage til Danmark under falsk navn

ID-FUP: Politiet står magtesløse over for rumænske kriminelle med indrejseforbud, som vender tilbage under nyt navn. Justitsministeren vil nu tage problemet op med rumænske myndigheder.

Det er tilsyneladende let for rumænske kriminelle at omgå et indrejseforbud til Danmark.

Ved at skifte navn i Rumænien og skaffe et nyt id-kort kan personer med indrejseforbud uhindret rejse ind i landet. Først hvis de bliver anholdt i forbindelse med ny kriminalitet - og politiet optager fingeraftryk eller DNA, vil indrejseforbuddet knyttet til personens gamle navn komme for dagens lys.

Det oplyser Rigspolitiet ifølge et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets Europaudvalg.

Justitsministeren vil nu tage kontakt til de rumænske myndigheder for at komme problemet til livs.

"Det er selvfølgelig ikke en holdbar situation, hvis politiet oplever problemer med at identificere personer med indrejseforbud," skriver Søren Pape Poulsen i sit svar til Europaudvalget.

DF kritiserer rumænske myndigheder
Europaudvalgets spørgsmål til justitsministeren er stillet efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti.

Han finder det dybt utilfredsstillende, at rumænere kan omgå et dansk indrejseforbud ved blot at skifte navn.

"Vi kan jo ikke have en situation, hvor andre landes myndigheder sørger for, at folk, der er idømt indrejseforbud i Danmark, kan komme ind igen. Det er jo helt grotesk", siger han.

Statsborgere i EU-lande kan rejse frit i hele EU ved brug af enten pas eller et nationalt id-kort. Danmark er et af de eneste lande, som ikke udsteder id-kort til sine borgere.

Når man skifter navn i Rumænien, modtager man automatisk et nyt nationalt id-kort, som kan anvendes ved rejser til for eksempel Danmark.

Og til forskel fra de moderne pas, indeholder id-kort ikke elektronisk information om for eksempel fingeraftryk.

Hård straf for tiggeri kan eskalere problem
Dansk Folkeparti mener ikke, at det burde være muligt at rejse alene med id-kort.

"Man burde lave reglerne, så man skal bruge pas - og så i øvrigt sikre, at grænsepolitiet har adgang til alle de data, der er knyttet til et moderne pas," siger Kenneth Kristensen Berth.

Tilrejsende østeuropæiske hjemløse og tiggere - ikke mindst rumænske - har fyldt meget i den politiske debat i de seneste år. I juni hastede et flertal i Folketinget bestående af regeringen, S og DF en lovændring igennem, som skærper straffen for "utryghedsskabende" tiggeri fra tidligere syv dages betinget fængsel til 14 dages ubetinget fængsel.

Efter endt afsoning vil rumænere dømt for tiggeri også blive udvist af Danmark og få indrejseforbud.

Kenneth Kristensen Berth frygter, at den skærpede lovgivning vil få flere til at omgå et dansk indrejseforbud ved at skifte navn.

Forlanger større pres fra Pape
Justitsministerens tilsagn om at tage sagen op med de rumænske myndigheder er ikke godt nok, mener ordføreren.

"Rumænerne kan jo ikke forhindre folk i at rejse ud af Rumænien. Ministeren burde i stedet rejse spørgsmålet, om man burde have mulighed for at rejse på andre dokumenter end et pas," siger Kenneth Kristensen Berth.

Det har ikke været muligt at indhente en aktuel kommentar fra Søren Pape Poulsen, da han i øjeblikket holder ferie. Det har heller ikke været muligt at få Rigspolitiet til at forklare mere problemets karakter og omfang.

Forrige artikel Borgmesterens sommerferie: Leon Sebbelin (R) Borgmesterens sommerferie: Leon Sebbelin (R) Næste artikel Her er 11 udfordringer, det danske sundhedsvæsen står over for Her er 11 udfordringer, det danske sundhedsvæsen står over for
Podcast: Udviklingsministerens vigtigste opgave er nærmest umulig

Podcast: Udviklingsministerens vigtigste opgave er nærmest umulig

AJOUR: Den nye udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, vil forsøge at skabe modtagecentre uden for EU til asylbehandling. Men den opgave er nærmest umulig, mener aktørerne på udviklingsområdet. Hør mere om Mortensens vigtigste opgaver i dagens udsendelse.