SDU
Universiteterne har større tiltro til at trække på egenkapitalen i 2013, viser en rundspørge foretaget af Altinget | Forskning & Innovation. (Foto: Colourbox)

Universiteter slår hul på sparegrisen

Af |
20. november 2012 kl. 8:45
EGENKAPITAL: Størstedelen af landets universiteter har ophobet en stor egenkapital de seneste år på grund af økonomisk usikkerhed. Men i de kommende budgetter for 2013 er universiteterne klar til at nedbringe egenkapitalen med op mod en kvart milliard.
| Flere

Det er blevet tid til at tømme sparegrisen. Sådan kan man populært tolke meldingerne fra landets universiteter. 

Oven på finanslovaftalen er turen nu kommet til universiteternes bestyrelser, der skal vedtage budget for 2013 de kommende måneder.

Med udgangspunkt i en rundspørge blandt landets otte universiteter kan Altinget | Forskning & Innovation konstatere, at universiteterne forventer at trække op mod en kvart milliard fra egenkapitalen i 2013.

Det sker som reaktion på den netop vedtagne finanslovaftale, hvor regeringen vil efterkomme universiteternes ønske om en mere sikker økonomi ved at garantere treårige bevillinger.

Budgetsikkerhed altafgørende
Ifølge Jens Oddershede, der er rektor for Syddansk Universitet, vil de treårige bevillinger betyde, at de vil få større tiltro til at trække på egenkapitalen:

"Syddansk Universitet er meget positiv over for finanslovaftalen, fordi vi får en budgetsikkerhed på tre år. Vi har derfor besluttet os for at bruge en væsentlig del af vores opsparede egenkapital, så vi igen kan ramme bestyrelsens målsætning om et nul-resultat."

Syddansk Universitet planlægger at budgettere med et merforbrug på 60 millioner hvert år i perioden 2013-2015, fortæller Jens Oddershede.

Bestyrelsen på Copenhagen Business School vedtog allerede i december 2011 en handlingsplan for, hvordan universitetet skulle nedbringe egenkapitalen. Universitetsdirektør Hakon Iversersen vurderer nu, at budgetterne frem til 2015 vil holde stik:

"Målet er, at budgettet skal balancere, og at egenkapitalen skal være omkring 210 millioner kroner i 2015. Det betyder, at vi har valgt at budgettere med et underskud på 50 millioner kroner i 2013 og 26 millioner kroner i 2014."

Det samme er tilfældet på Roskilde Universitet, hvor der planlægges med et underskud på 15 millioner kroner næste år, mens Aalborg Universitet arbejder mod et nul-resultat.

Pengene i hånden og ikke på taget  
På Københavns Universitet afventer ledelsen fortsat bestyrelsens endelige afgørelse for budgettet i 2013. Vicedirektør Jasper Steen Winkel kan dog bekræfte, at bestyrelsen påtænker at nedbringe egenkapitalen væsentligt:

"Vi forventer at bruge store beløb af egenkapitalen i 2013, nu hvor vi ved, at universiteterne garanteres treårige bevillinger, og skrænten efter globaliseringsmidlerne fyldes op."

Beløbet vil bestyrelsen fastlægge inden længe, men det vil formentlig være af en størrelsesorden på et trecifret millionbeløb, fortæller Jasper Steen Winkel.

Ledelsen på Aarhus Universitet forholder sig også afventende, indtil bestyrelsen har lagt budget for 2013. Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen forventer dog, at bestyrelsen vil budgettere med et underskud i 2013, men hvor stort underskuddet bliver, må han være svar skyldig.

”Vi har et princip om, at hvis vi får et overskud det ene år, så modsvarer vi det med et underskud det efterfølgende år. Det betyder helt konkret, at vi budgetterer med et underskud på 41 millioner kroner i 2012, som modsvarer det overskud, vi havde i 2011. På den måde har vi aktivt besluttet at holde egenkapitalen konstant,” siger direktør Jørgen Jørgensen fra Aarhus Universitet.

Underskud er ikke på tale
IT-Universitetet værdsætter den planlægningshorisont, som finansloven garanterer, men de har ingen planer om at skulle nedbringe egenkapitalen i 2013.

"Vi har ikke tænkt os at nedbringe egenkapitalen kroner og ører-mæssigt, fordi vi vækster gevaldigt de kommende år. Men flerårsbevillinger vil gøre det lettere for os at ramme et lille overskud, så egenkapitalen kun kommer til at udgøre 15 procent af omsætningen," siger direktør Georg Dam Steffensen fra IT-Universitetet. 

Ligesom IT-Universitetet har Danmarks Tekniske Universitet ikke i sinde at nedbringe egenkapitalen i 2013. Det skyldes blandt andet, at en stor del af egenkapitalen er bundet i bygninger, så det vil kræve låntagning, hvis egenkapitalen skal bringes ned. 

Rigsrevision presser universiteterne
Universiteternes store egenkapital har vakt opmærksomhed på politisk niveau, og udsagnene om at nedbringe egenkapitalen vil blive gået efter i sømmene i det næste år. 

I kølvandet på universiteternes oparbejdede egenkapital på godt 5 milliarder kroner ved udgangen af 2011, vil rigsrevisionen nemlig tilrettelægge en større undersøgelse af sammenhængen mellem universiteternes generering af overskud, stigende egenkapital og økonomistyring.

Rigsrevisonen forventer, at sådan en undersøgelse vil kunne være færdig i sommeren 2013.

Dokumentaion

Overblik over udviklingen i universiteternes egenkapital i perioden 2007-2011. 

Indtægter opgjort i 1.000 kr.: 

 Univesiteter  2007  2008  2009 2010  2011
 KU 6.041.395 6.467.720 7.072.816 7.486.076 7.803.414
 AU 4.382.554 4.814.973 5.301.218 5.589.137 5.867.874
 SDU 1.916.078 2.072.707 2.257.059 2.374.737 2.552.034
 RUC 614.842 658.918 707.350 758.186 759.411
 AAU 1.535.711 1.683.927 1.895.011 2.012.766 2.207.572
 DTU  3.305.243 3.493.821 3.791.247 4.148.974 4.289.854
 CBS 958.174 1.004.191 1.127.530 1.193.363 1.261.497
 ITU 158.020 165.965 191.519 199.361 229.219

Egenkapital opgjort i 1.000 kr.:

 Universiteter 2007  2008  2009  2010  2011 
 KU 522.995 490.818 415.880 581.497 1.003.199
 AU 257.600 408.448 435.870 539.876 587.714
 SDU 315.525 314.890 319.481 301.830 549.306
 RUC -13.382 6.097 31.302 63.784 85.102
 AAU 94.090 98.236 213.566 317.827 388.497
 DTU 2.216.744 2.193.294 2.205.650 2.297.562 2.188.762
 CBS 59.787 86.401 122.125 150.943 265.723
 ITU 46.335 55.039 52.931 36.851 39.326

Egenkapital i forhold til indtægter opgjort i procent:

 Universiteter 2007 2008 2009  2010  2011 
 KU 9 8  6 8 13
 AU  6 8 8 10 10
 SDU 16 15 14 13 22
 RUC -2 1 4 8 11
 AAU 6 6 11 1618 
 DTU 67 63 58 55 51
 CBS 6 9 11 13 21
 ITU 29 33 28 19 17

Kilde: Danske Universiteter

Opgørelserne er taget fra universiteternes statistiske beredskab med henblik på at sikre en nogenlunde ensartet opgørelsesmetode. Tallene kan dermed variere fra universiteternes årsrapporter. Bemærk at statsforeskrivningen ikke er medregnet i egenkapitalen.

 
Altinget | Forskning

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
LÆS NYESTE ARTIKLER:
LÆS OGSÅ:
Nyeste artikler om Københavns Universitet:
Sort pil 22/4/2020: Overblik: Sådan vil aktører geare arbejdsmarkedet til fædrebarsel
Sort pil 11/3/2020: Alle studerende sendes hjem