Her er støttepartiernes krav til minimumsnormeringer

OPTAKT: Pengene til minimumsnormeringer skal øremærkes flere voksne og må ikke føre til besparelser andre steder, mener støttepartierne. Forud for forhandlingerne tirsdag er der uenighed, om loven også bør rumme krav om andelen af uddannet personale.

Skal modellen for minimumsnormeringer opgøres som et gennemsnit for den enkelte kommune eller helt ned på den enkelte institution? Skal der være konkrete måltal for, hvor stor en andel af de voksne i institutionerne der skal udgøres af pædagoguddannede? Og hvordan skal de første 500 millioner fra finanslovsaftalen om minimumsnormeringer fordeles?

Det er nogle af de spørgsmål, som regeringen og støttepartierne skal forsøge at nå til enighed om. Altinget Børn har derfor spurgt støttepartierne og regeringen om deres hovedkrav til forhandlingerne, som indledes i Børne- og Undervisningsministeriet tirsdag.

 

Login