Debat

Organisationer og forsker: Brug nu Barnets Lov til at give anbringelsesområdet et eftersyn

Det er behov for en modernisering af anbringelsesområdets lovgivning, og det er oplagt at se nærmere på, når politikerne om lidt skal behandle Barnets Lov i Folketinget, skriver frem organisationer og en forsker.

Tidligere anbragte unge har højere risiko for at ende i hjemløshed end andre, fordi deres netværk er mere spinkelt, skriver fem organisationer og en forsker.
Tidligere anbragte unge har højere risiko for at ende i hjemløshed end andre, fordi deres netværk er mere spinkelt, skriver fem organisationer og en forsker.Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Forestil dig dette scenarie: En ung kvinde på 19 år ringer sent lørdag nat til tin tidligere kontaktpædagog fra det børne-ungehjem, hvor hun har været anbragt, indtil hun fyldte 18 år. Efter et brud med sin kæreste står hun nu pludselig med en pose med sine ting i hånden og uden tag over hovedet. Hun har boet med sin kæreste i hans lejlighed, siden hun flyttede fra børne-ungehjemmet. Nu ved hun ikke, hvor hun skal gå hen. Et herberg måske?

Havde den unge kvinde været en ung i Danmark uden anbringelsesbaggrund, ville hun sikkert have kunnet få en seng at sove i hjemme hos sin mor og far. Eller måske hos venner. Men det bagland og netværk har unge, som i mange år har været anbragt uden for hjemmet, ikke.

Den trygge base, de har og kender, er typisk børne-ungehjemmet. Og her er det ikke uproblematisk at vende ”hjem” for en kort periode, efter man er fyldt 18 år, når forholdet til kæresten går i kludder – eller livet på andre måder slår knuder.

For selvom børne-ungehjemmet måske gerne vil og også kan hjælpe den unge til at komme ”hjem” og få omsorg og tryghed for en kort bemærkning, er lovgivningen en stopklods.

Børnene skal sættes først

Offentlige midler må som udgangspunkt ikke tilgå unge, som ikke er visiteret til et tilbud. Der må ikke gå personale fra børne-ungehjemmet til den unge, og hun skal i princippet selv betale for sin andel af strøm, mad og så videre, mens hun er ”hjemme”.

Frem for at betragte en anbringelse som en individuel tilpasset pædagogisk indsats, bør man i stedet se anbringelsen som relationel indsats

I disse dage er politikerne på Christiansborg i gang med at forhandle en reform på anbringelsesområdet, der med udgangspunkt i Barnets Lov skal sætte børnene først og sikre nye rettigheder til anbragte børn og unge. De kunne med fordel rydde op i lovgivningen, så tidligere anbragte unge får ret til samme tryghed, som andre unge har.

Vi ved nemlig, at tidligere anbragte unge har højere risiko for at ende i hjemløshed end andre, fordi deres netværk er mere spinkelt. Skal vi forebygge det, er det nødvendigt at gå nye veje.

Fra vores arbejde med at afprøve nye tilgange til at styrke anbragte unges netværk i projektet ”#Netværk, der bærer” kan vi se, at når børne-ungehjem giver mulighed for eksempelvis en gæsteopredning til en tidligere anbragt ung i en kort periode, skaber man trygge rammer og trygge relationer til derfra at kunne finde en vej videre.

Læs også

Lovgivningen og ’systemets’ syn på anbragte unge trænger til modernisering. Frem for at betragte en anbringelse som en individuel tilpasset pædagogisk indsats, bør man i stedet se anbringelsen som relationel indsats, hvor den unge indgår i vigtige relationer og netværk med både medarbejderne og de andre børn og unge på stedet.

Og hvor man arbejder systematisk med at understøtte relationerne, så den unge har et netværk og en tryghedsmæssig "infrastruktur" at falde tilbage på, også i livet efter anbringelsen og i den sårbare overgang fra ung til voksen.

I den nuværende lovgivning er der mulighed for at genetablere efterværn, for eksempel hvis den unges situation ændrer sig, så der opstår behov. Den unge skal kunne vende kortvarigt tilbage "i det omfang det er muligt" (Servicelovens paragraf 76 stykke fire og otte).

Men det har vist sig vanskeligt at praktisere i virkeligheden, som eksemplet med den 19-årige kvinde ovenfor viser. Eller hvis den unge eksempelvis flytter til en anden kommune og er overgået til hjælp fra voksenparagrafferne.

Fra "muligheder" til "rettigheder"

Økonomi spiller også ind. De fleste børne-ungehjem skal helst være fuldt belagt for økonomisk at kunne løbe rundt. De færreste har faktisk et gæsteværelse eller en opredning til rådighed "i det omfang, det er muligt".

Lovgivningen ville bidrage til at forhindre yderligere udsatte positioner og måske i sidste ende hjemløshed

Nogle er også bekymrede for, at det vil have en negativ indvirkning eller være forstyrrende for de børn og unge, der bor på stedet. Alt det bremser børne- og ungehjem fra at invitere tidligere anbragte hjem.

Men hvis man i stedet byttede "muligheder" ud med "rettigheder", ville situationen se anderledes ud. Så ville lovgivningen understøtte et systematisk arbejde med at skabe både fysiske og økonomiske rammer for, at børne-ungehjem i fremtiden kan træde til som et trygt sted at vende tilbage til efter fraflytning, når man som tidligere anbragt ung står på et kritisk tidspunkt i sit liv.

Og lovgivningen ville bidrage til at forhindre yderligere udsatte positioner og måske i sidste ende hjemløshed. Det håber vi, politikerne har blik for, når de lægger sporene til fremtidens anbringelser.

Det håber vi, at forligskredsen bag Barnets Lov vil have i baghovedet, når de om lidt skal behandle Barnets lov i Folketingssalen. Og når Folketingets partier og regeringen senere skal debattere og forhandle om, hvad de vil med den i dag manglende bro til overgangen til voksenlivet for anbragte unge.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

David Adrian Pedersen

Fhv. formand, De Anbragtes Vilkår, næstformand, Rådet For Socialt Udsatte
Bachelor i psykologi (Københavns Uni. 2021), ambulanceredder (Erhvervsskolen Nordsjælland 2010)

Hanne Warming

Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
cand.scient.soc (Københavns Uni.), ph.d, samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi (RUC)

0:000:00