svarer 
Mattias Tesfaye

Vil ministeren redegøre for, om brugen af digitale værktøjer i undervisningen generelt set har været et aktivt tilvalg i folkeskolen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 66

Vil ministeren – i forlængelse af den tekniske gennemgang af PISA 2022 afholdt den 6. december 2023, jf. BUU alm. del – bilag 50 – redegøre for, om brugen af digitale værktøjer i undervisningen generelt set har været et aktivt tilvalg i folkeskolen, eller om det har været en nødvendighed grundet kommunernes stramme økonomi, og dermed evt. begrænset adgang til andre former for undervisningsmateriale?

Svar fra onsdag den 20. december 2023

Ligesom det øvrige danske samfund har folkeskolen undergået en større digitalisering i de seneste årtier. Der har i en årrække været foretaget statslige og kommunale investeringer i tilskud til blandt andet indkøb af digitale læremidler, it-infrastruktur, udviklingsprojekter vedr. it-didaktik og læringsplatforme. Man har således fra både centralt og kommunalt hold understøttet en øget digitalisering i skolerne.

Det er kommunernes ansvar at vælge og indkøbe undervisningsmidler og -materialer til deres folkeskoler, herunder også vælge om det skal være digitale eller analoge. Valg af undervisningsmidler og –materialer er således en lokal sag, idet vi i Danmark har tradition for, at, at skoler og lærere selv tilrettelægger undervisningen og vælger de rette læremidler, så de understøtter elevernes læring bedst muligt. Det er der mange måder at gøre på, hvor der både anvendes analoge og digitale læremidler. Dog mener jeg, at der er indikationer på, at balancen er tippet og brugen af digitale læremidler har taget overhånd.

Ifølge PISA-undersøgelsen er Danmark det land, hvor eleverne bruger mest tid på digitale redskaber i undervisningen. Danske 15 årige elever bruger i gennemsnit digitale redskaber i 3,8 timer om dagen til læringsaktiviteter i skolen, hvilket er det højeste blandt alle deltagende lande. I 20. december 2023 Sagsnr.: 23/26425 OECD som helhed bruger eleverne digitale redskaber i 2 timer i gennemsnit. Jeg mener således godt, at vi kan fastslå, at digitale værktøjer og skærme fylder meget i skolen i dag – også for meget.

Jeg vil gerne opfordre til, at man anlægger et forsigtighedsprincip, således at digitale undervisningsmidler og skærme generelt kun indgår i undervisningen og i fritidstilbuddet, når det kan begrundes pædagogisk.

Det er også en af årsagerne til, at jeg har bedt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet komme med anbefalinger til grundskoler og fritidstilbud om brug af skærme. Anbefalingerne vil blive udformet med respekt for den lokale indflydelse på skolens hverdag, som jeg mener er meget værdifuld.

Jeg ser frem til at modtage anbefalingerne primo 2024.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00