Pia Kjærsgaard
 svarer 
Mattias Tesfaye

Vil ministeren redegøre for, hvilket samarbejde Helsingør og Fredensborg Kommunes skoler har med Helsingør Islamisk Menighed?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 73

Vil ministeren redegøre for, hvilket samarbejde Helsingør og Fredensborg Kommunes skoler har med Helsingør Islamisk Menighed eller andre islamiske menigheder, hvor kommunernes skoleklasser har været i moskeen og ligget på knæ for islam ved at bede en islamisk bøn og lyttet til bønnekald under vejledning af moskeens imam?

Svar fra onsdag den 20. december 2023

Ansvaret for undervisningen i folkeskolen ligger hos kommunerne og Børne og Undervisningsministeriet kan derfor ikke redegøre for konkrete samarbejder på kommune eller skoleniveau, ligesom ministeriet ikke kan redegøre for indholdet af undervisningen på konkrete skoler. Spørgsmål angående undervisningens tilrettelæggelse og indhold – herunder samarbejder med eksterne aktører – skal rettes til den pågældende kommune.

Børne- og Undervisningsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der bl.a. fører tilsyn med skolernes kvalitet. STUK oplyser følgende:

”STUK har ikke modtaget henvendelser vedr. Helsingør Islamisk Menighed eller Nivå Skole. STUK har ikke anledning til at føre oversigter over kommuners samarbejde med religiøse institutioner og har ikke konkret kendskab til samarbejder mellem skoler i Helsingør og Fredensborgs kommuner og Helsingør Islamisk Menighed. En af STUK’s opgaver er kvalitetstilsynet med folkeskolen, hvori indgår tilsyn med parallelsamfund. Styrelsen har ikke tidligere udtaget Nivå Skole i tilsyn på baggrund af parallelsamfundsproblematikker.” 20. december 2023 Sagsnr.: 23/2661

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00