Lotte Rod
 svarer 
Mattias Tesfaye

Hvad regeringen gjort for at sikre, at der ikke fortsætter med at være utilstrækkelig kvalitet i 38 procent af landets vuggestuer?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 81

Vil ministeren redegøre for, hvad regeringen har gjort for at sikre, at der ikke fortsætter med at være utilstrækkelig kvalitet i 38 pct. af landets vuggestuer?

Svar fra onsdag den 20. december 2023

Regeringen har igangsat en række tiltag med henblik på at forbedre kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Når lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft 1. januar 2024 tilføres området ca. 1,6 mia. kr. årligt fra 2024 og frem til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Kommunerne har derudover modtaget et årligt beløb stigende til ca. 1,3 mia. kr. i 2023 til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Hertil er der afsat 350 mio. kr. årligt i 2023 og frem til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Regeringen har endvidere afsat ca. 200 mio. kr. årligt fra 2024 til 2030 til at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud. Med puljen understøtter regeringen et bredt løft af kompetencerne blandt det pædagogiske personale i både daginstitutioner og dagpleje. Puljen muliggør blandt andet, at flere erfarne pædagogmedhjælpere kan uddanne sig til pædagogisk assistent eller meritpædagog, mens de fortsat er ansat i daginstitutionen.

Endvidere har regeringen indgået en historisk trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, hvor der bl.a. prioriteres ca. 1,6 mia. kr. i 2026 og frem til bl.a. at forbedre rekrutterings- og fastholdelsessituationen på børneområdet. Regeringen er desuden i gang med at se på, hvordan pædagoguddannelsen kan styrkes.

Da kvalitetsundersøgelsen blev offentliggjort i maj 2023, sendte jeg et brev til alle kommuner, hvor jeg indskærpede kommunernes ansvar for at sikre kvaliteten i dagtilbuddene. Kommunerne fører tilsyn med dagtilbuddene, 20. december 2023 Sagsnr.: 23/26824 og reglerne om kommunernes tilsyn med dagtilbuddene er i 2022 blevet skærpet. Med de nye regler er kommunerne bl.a. forpligtet til at føre såvel anmeldte og uanmeldte tilsyn med dagtilbuddene, sikre uvildighed i tilsynet og foretage observationer i dagtilbuddet som led i tilsynet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00