Sofie Lippert Troelsen
 svarer 
Christina Egelund

Er det indirekte provenu af SU-reformen på antageligt over 1,1 milliarder kroner øremærket overskriften børn, unge og uddannelse?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Uddannelses- og Forskningsudvalget, Spørgsmål 141

Vil ministeren oplyse, hvorvidt det indirekte provenu af SU-reformen på antageligt over 1,1 mia. kr., og således størstedelen af det samlede provenu, også er øremærket overskriften børn, unge og uddannelse, eller om alene det direkte provenu på 380 mio. kr. er øremærket børn, unge og uddannelse? Der henvises til ministerens udtalelse om et provenu på 380 mio. kr. i artiklen »Regeringen og flere partier enige om ny SU-reform:

Sjette SU-år bliver droppet« på dr.dk den 18. december 2023 og til nyheden »Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om en SU-reform« på ufm.dk den 18. december 2023. Der henvises endvidere til svar på UFU alm. del – spørgsmål 54, hvoraf det fremgår, at det samlede provenu af reformen vil være 1,5 mia. kr.

Svar fra fredag den 19. januar 2024

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti blev den 18. december 2023 enige om en SU-reform. Det samlede reformprovenu udgør ca. 1,6 mia. kr. i 2030 efter skat, tilbageløb og adfærd, jf. tabel 1.

Heraf udgør det direkte provenu ca. 0,4 mia. kr., mens det indirekte provenu som følge af øget strukturel beskæftigelse udgør ca. 1,2 mia. kr. Provenuet er efter årsskiftet opregnet til 2024-pl.

Regeringen og partierne vil på et senere tidspunkt drøfte udmøntningen af det direkte reformprovenu under overskriften børn, unge og uddannelse. Det indirekte provenu fra SU-reformen indgår i det samlede prioriteringsrum i regeringens 2030plan. Der henvises til Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 50 (Alm. del) af 9. november 2023, hvor der fremgår en udfoldet opgørelse af prioriteringsrummet og prioriteterne frem mod 2030 i regeringens 2030-plan. 18. januar 2024 Uddannelses- og Forskningsministeriet Børsgade 4 Postboks 2135 1015 København K Tel. 3392 9700 www.ufm.dk Ref.-nr.

453172 Tabel 1 Reformprovenu i 2030, mia. kr., 2024-pl Samlet provenu efter skat, tilbageløb og adfærd - heraf direkte provenu - heraf indirekte provenu 1,6 0,4 1,2 Anm.: Tal er afrundet til nærmeste 100 mio. kr.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00