Karina Adsbøl
 svarer 
Mattias Tesfaye

Vil ministeren garantere, at regeringen ikke agter at fjerne det særlige tilskud til gymnasier i yderområderne ved kommende finanslove, som regeringen vedtager?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 132

Vil ministeren i forlængelse af artiklen ”Tesfaye: Vi vil sikre de mindre gymnasier” bragt på SjællandskeNyheder.dk den 13. januar 2024 garantere, at regeringen ikke agter at fjerne det særlige tilskud til gymnasier i yderområderne ved kommende finanslove, som regeringen vedtager?

Svar fra torsdag den 1. februar 2024

Nogle gymnasier i mindre befolkede områder af landet oplever generelt at få færre elever i disse år. Derfor ydes et udkantstilskud til de gymnasier, hvor der er langt til nærmeste gymnasium og som har under 430 årselever.

Formålet er at sikre, at der kan udbydes uddannelser af høj kvalitet i hele landet.

Udgifterne til udkantstilskuddet er steget de senere år, da flere skoler er blevet berettiget hertil, hvor rammebevillingen ikke er fulgt med. Derfor prioriterede regeringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2024 30,6 mio. kr. for at sikre, at gymnasierne i 2024 kan få udkantstilskud, når de opfylder de gældende kriterier. Oveni er også en midlertidig forhøjelse på 0,5 mio. kr. pr. berettiget institution, der blev indført i 2019, og som nu er blevet forlænget i forbindelse med finansloven for 2024. Forhøjelsen, der stod til at udløbe i 2023, er således nu gældende til og med 2027.

Jeg er glad for, at aftalepartierne sammen med regeringen har taget ansvar for at sikre et fortsat bredt udbud af ungdomsuddannelser af høj kvalitet i hele landet. Med forlængelsen af den midlertidige forhøjelse har gymnasier i mindre befolkede områder nu fået ro på.

Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen se på de økonomiske styringsmodeller, der er på de forskellige ungdomsuddannelser, og vil bl.a. gå videre med tiltag, der sigter efter, at gymnasier i landdistrikter ikke 1. februar 2024 Sagsnr.: 24/02371 lukker, herunder at sikre disse skoler et holdbart og varigt økonomisk grundlag. Dette arbejde pågår i Børne- og Undervisningsministeriet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00