Sascha Faxe
 svarer 
Mattias Tesfaye

Hvilke initiativer vil ministeren tage for at understøtte, at gymnasiale uddannelser i tyndere befolkede områder får mulighed for at oprette specialiserede linjer?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 463

Hvilke initiativer vil ministeren tage for at understøtte, at gymnasiale uddannelser i Danmarks tyndere befolkede områder får mulighed for at oprette og opretholde specialiserede linjer, så der både skabes mulighed for bredde og innovation under hensyntagen til lokale forhold og behov?
Skriftlig begrundelse:
Henset til den nuværende mangel på censorer grundet den administrative opdeling af censorkorpset mellem de almengymnasiale uddannelser og de erhvervsgymnasiale uddannelser ønskes det oplyst, om ministeren har til hensigt aktivt at arbejde på at forbedre situationen. Der henvises til ministerens svar på BUU alm. del – spørgsmål 33 (folketingsåret 2023-24).

Svar fra onsdag den 31. januar 2024

Jeg forstår spørgsmålet således, at der dels spørges til, om den nuværende allokering af censorer har betydning for muligheden for at sikre et bredt udbud af gymnasiale uddannelser i tyndt befolkede områder, og at der dels spørges til initiativer, der kan understøtte udbuddet i tyndt befolkede områder.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oplyst, at censorkorpset til de gymnasiale prøver er et landsdækkende censorkorps, og at der ikke ses særskilte problemer med censormangel i relation til gymnasier i tyndt befolkede områder.

Regeringen ønsker at understøtte, at der kan udbydes ungdomsuddannelser af høj kvalitet i hele landet. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen se på de økonomiske styringsmodeller, der er på de forskellige ungdomsuddannelser, og mit ministerium arbejder i den forbindelse på mulige tiltag, der kan sikre en mere robust og varig finansiering for mindre gymnasier i landdistrikter. Regeringen vil også se på mulige tiltag, der kan understøtte campusdannelser for at sikre attraktive uddannelsesmiljøer uden for de store byer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00