Karina Adsbøl
 svarer 
Mattias Tesfaye

Vil ministeren kommentere STUK’s udmelding om brugen af online undervisningstilbud?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 141

Vil ministeren kommentere BUU alm. del – bilag 93 om STUK’s udmelding om brugen af online undervisningstilbud, og de konsekvenser det har for børn og unge, som ikke trives i det normale skolesystem?

Svar fra onsdag den 21. februar 2024

I det tilsendte materiale fra Anni Pilgaard Christiansen fra Den Frie Digitale Skole (bilag 93) bliver der spurgt ind til, hvorfor kommunerne ikke må fortsætte at benytte sig af private online tilbud, jf. STUK’s skrivelse til kommunerne af den 24. november 2023.

Undervisningstilbud, der udelukkende er onlinebaserede, kan i dag kun benyttes af forældre, der vælger at hjemmeundervise deres børn, eller som supplement til undervisningen i elevernes fritid. Folkeskoleloven giver ikke mulighed for, at undervisning i folkeskolen, herunder specialundervisning og sygeundervisning, overlades til private virksomheders online undervisning hverken med eller uden betaling. Baggrunden herfor er blandt andet, at folkeskolens undervisning efter loven skal varetages af undervisende personale, der er underlagt skolens leders ansvar og instruktionsbeføjelser inden for de mål og rammer, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen.

Undervisningstilbud hos private virksomheder, der udelukkende er onlinebaseret, kan heller ikke godkendes som fri- og privatskole eller opnå tilskud efter fri- og privatskoleloven.

Fsva. elever med bekymrende fravær (skolevægring) gælder, at kommuner og skoler har pligt til at sikre, at alle elever modtager et undervisningstilbud, som svarer til deres behov. I tilfælde, hvor en online-skole tilbydes som eneste undervisningstilbud for eleven, betyder det, at kommuner og skoler ikke har levet op til deres forpligtelser. Disse forpligtelser omfatter 21. februar 2024 Sagsnr.: 24/03792 også iværksættelse af sygeundervisning ved fravær grundet sygdom, der må skønnes at blive af længere varighed. Hvis elevens fravær fx skyldes mistrivsel eller manglende støtte i skolen, skal skolen iværksætte de fornødne indsatser.

Jeg vil dog understrege, at elevers med langvarigt bekymrende fravær ligger mig meget på sinde, og jeg derfor forventer jeg at drøfte problematikken med folkeskolens forligskreds. I denne forbindelse skal også nævnes, at jeg har planlagt et møde med Anni Pilgaard Christiansen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00