Aaja Chemnitz Driefer
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Agter Ministeren at indstille brugen af de ikke-kulturtilpassede forældretest og indføre midlertidige foranstaltninger, der kan tage højde for grønlandsk kultur og sprog?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Grønlandsudvalget, Spørgsmål 24

Mens vi venter på de kulturtilpassede forældrekompetenceundersøgelser, træffes der fortsat afgørelser om anbringelser af grønlandske børn på baggrund af de stærkt kritiserede forældrekompetenceundersøgelser. Det udfordrer grønlandske familiers retsstilling i Danmark. Agter Ministeren at indstille brugen af de ikke-kulturtilpassede forældretest i anbringelsessager med grønlandske familier og indføre midlertidige foranstaltninger, der kan tage højde for grønlandsk kultur og sprog?

Svar fra onsdag den 6. marts 2024

”Mens vi venter på de kulturtilpassede forældrekompetenceundersøgelser, træffes der fortsat afgørelser om anbringelser af grønlandske børn på baggrund af de stærkt kritiserede forældrekompetenceundersøgelser. Det udfordrer grønlandske familiers retsstilling i Danmark. Agter Ministeren at indstille brugen af de ikke-kulturtilpassede forældretest i anbringelsessager med grønlandske familier og indføre midlertidige foranstaltninger, der kan tage højde for grønlandsk kultur og sprog?” Svar:

Det er afgørende at kommunerne får retvisende oplysninger til sagsbehandlingen, for at kunne iværksætte den nødvendige hjælp og støtte til udsatte børn og unge – herunder også når det gælder børn med grønlandsk baggrund. En såkaldt forældrekompetenceundersøgelse er kun en del af den samlede vurdering kommunen foretager. Kommunen skal i alle tilfælde foretage en konkret, individuel og helhedsorientereret vurdering af barnets og familiens samlede situation og bør derfor aldrig træffe afgørelse om anbringelse alene baseret på resultatet af en forældrekompetenceundersøgelse.

I VIVEs rapport ”Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i Danmark – fra danske kommuner” fra den 24. maj 2022 konkluderede VIVE bl.a., at forældrekompetenceundersøgelserne i de sociale sager bygger på et bredt spektrum af informationskilder og metoder samt flere forskellige typer af test.

Der var således ikke i rapporten eksempler på, at forældrene blev vurderet på et enkelt testresultat eller en enkeltstående kilde, og jeg er derfor ikke bekymret for, at der er børn anbragt på et forkert grundlag.

Men det er vigtigt med en god sagsbehandling af høj kvalitet, hvorfor initiativet ”Styrkelse af sagsbehandlingen og samarbejdet i børnesager med grønlandske familier” indgik i aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026.

Initiativet indeholdte tre delinitiativer. Oversættelse og tilpasning af to psykologiske test eller lign. redskaber, midler til et rådgivningsteam forankret i 1 foreningen ”Grønlandske Børn”, som kan rådgive de danske kommuner i sociale sager med grønlandske familier samt midler til udvikling af oplysningsmateriale på dansk og grønlandsk om det social system i Danmark.

Som oplyst i vedlagte svar på GRU alm. del nr. 16 (se bilag 1), noterede aftalepartierne sig i forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027, at delinitiativet om oversættelse og tilpasning af psykologiske tests til grønlandsk ikke kunne gennemføres inden for den fastsatte tidsramme i 2023.

Jeg kan dertil oplyse, at både rådgivningsteamet og oplysningsmaterialet er færdigudviklet og klar til brug.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00