Katrine Daugaard
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Vil ministeren bede Københavns Kommune om en redegørelse for forholdene på døgninstitutionen Nexus?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Socialudvalget, Spørgsmål 344

Vil ministeren redegøre for, om ministeren vil bede Københavns Kommune om en redegørelse for forholdene på døgninstitutionen Nexus, hvor børn er blevet udsat for vold og magt af voksne i årevis? Og vil ministeren i den sammenhæng redegøre for, om ministeren mener, at der er sket menneskeretslige krænkelser på Nexus? Der henvises til TV2´s dokumentar ”Et Helvedes Børnehjem”.

Svar fra torsdag den 18. april 2024

”Vil ministeren redegøre for, om ministeren vil bede Københavns Kommune om en redegørelse for forholdene på døgninstitutionen Nexus, hvor børn er blevet udsat for vold og magt af voksne i årevis? Og vil ministeren i den sammenhæng redegøre for, om ministeren mener, at der er sket menneskeretslige krænkelser på Nexus? Der henvises til TV2´s dokumentar ”Et Helvedes Børnehjem”.” Svar:

Der er ingen tvivl om, at TV2s dokumentar om forholdene på Nexus er dybt bekymrende. Jeg vil derfor indhente en redegørelse fra Københavns Kommune, som driver Nexus, og spørge, hvilke konkrete skridt de har taget i forhold til medarbejdere og ledelse. Jeg vil desuden bede socialtilsynet om en redegørelse for tilsynet med institutionen, herunder hvordan de har ført tilsynet, hvem de har talt med og hvilke skridt, de har taget.

Når jeg har modtaget redegørelserne, vil jeg vurdere dem og sende dem til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen, så de kan vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

For så vidt angår det menneskeretlige spørgsmål henviser jeg til, at Københavns Kommune som driftsherre for Nexus har ansvar for, at praksis på børne- og ungehjemmet er i overensstemmelse med de anbragte børn og unges grundlæggende rettigheder, og det gælder også rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Jeg har ikke tilstrækkelig information om den konkrete sag til at vurdere, hvorvidt der er sket krænkelser af børnene og de unges konventionsbeskyttede rettigheder. Jeg har dog noteret mig, at det fremgår af mediedækningen, at der har været eksempler på sager, som har haft strafferetlige konsekvenser for nogle af medarbejderne fra Nexus.

Jeg kan oplyse, at lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (herefter voksenansvarsloven) har til formål at fastsætte rammer for plejefamilier og personales adgang til at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret som led i varetagelsen af den daglige omsorg. Loven opererer efter min opfattelse inden for rammerne af EMRK, og 1 magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal således altid ske i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, der følger af EMRK. Det er et grundlæggende princip i voksenansvarsloven, at magtanvendelse altid kun må anvendes undtagelsesvist og aldrig må erstatte omsorg og en socialpædagogisk indsats, såvel som at indgreb i et barn eller en ungs rettigheder altid skal være proportionalt og udføres så skånsomt som muligt.

0:000:00