Lisbeth Bech-Nielsen
 svarer 
Peter Hummelgaard

Vil justitsministeren oplyse, hvad det vil betyde for den databehandling, som firmaerne bag de sociale medier laver, hvis konklusionen er, at brugskontrakterne med børnene ikke kan anses som gyldige?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udvalget for Digitalisering og It, Spørgsmål 152

Vil justitsministeren oplyse, hvad det vil betyde for den databehandling, som firmaerne bag de sociale medier laver, hvis konklusionen er, at brugskontrakterne med børnene ikke kan anses som gyldige? Der henvises til artiklen: ”Aldersgrænse for sociale medier rammer mur: Tvivl om juraen”, bragt på radar.dk den 2. maj 2024.

Svar fra lørdag den 18. maj 2024

Justitsministeriet kan oplyse, at et socialt medie, der behandler personoplysninger, skal have et såkaldt behandlingsgrundlag. Et behandlingsgrundlag kan for så vidt angår almindelige personoplysninger bestå af f.eks. et samtykke, en kontrakt eller være baseret på en interesseafvejning. Der kan være flere forskellige mulige behandlingsgrundlag, og der skal i så fald laves en konkret vurdering af, hvilket behandlingsgrundlag, der er mest passende.

Hvis en behandling af personoplysninger sker på baggrund af en kontrakt, vil det være de nationale regler for kontraktindgåelse, der er afgørende for, om behandlingen af personoplysninger er lovlig. Hvis en kontrakt ikke er gyldigt indgået efter de nationale regler herfor, vil behandlingen af personoplysninger baseret på dette grundlag således ikke være lovlig, medmindre der kan henvises til et andet, lovligt behandlingsgrundlag.

0:000:00