Flere helårssommerhuse gør ondt på naturen

NATUR: Siden 2002 er antallet af helårssommerhuse steget. Danmarks Naturfredningsforening frygter for naturen.
Antallet af helårsbeboede sommerhuse er steget siden 2002. Det bekymrer Danmarks Naturfredningsforening.
Antallet af helårsbeboede sommerhuse er steget siden 2002. Det bekymrer Danmarks Naturfredningsforening.
Kristian Aaskov Nielsen

Der vil stadig være lys i tusindvis af sommerhuse, når efteråret kommer snigende. Det er status, efter at den tiende og sidste redegørelse for helårsbeboede sommerhuse er blevet lavet af By- og Landskabsstyrelsen.

I 2002 var der i alt 17.160 helårsbeboede sommerhuse. I dag er der i alt 18.355. Det bekymrer Danmarks Naturfredningsforening.

"Hvad naturen kan bære er vurderet ud fra, at man ikke bor der permanent. Lige så snart folk bor der permanent, så sker der mange ting," advarer præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun peger på, at helårsbeboede sommerhuse skal have stigende komfort, hvilket presser naturen.

"Området kommer til at ligne et parcelhusområde med alt, hvad det indebærer. Folk skal have renovation, fast vej at køre på og lys om vinteren," siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Støtter håndhævelse af forbud
For ti år siden besluttede Folketinget, at antallet af ulovlige helårssommerhuse skulle nedbringes. Beboerne fik ti års frist til at flytte ud. Denne frist udløber i denne uge. Opgørelsen fra marts viser, at der stadig er ca. 1.500 ulovlige sommerhuse. Det er kommunernes ansvar at sikre, at disse fraflytter.

By- og Landskabsstyrelsen sendte i juni en ny vejledning i høring om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse. Vejledningen modtager ros fra Danmarks Naturfredningsforening.

"Det er en rigtig god ide at håndhæve forbuddet, fordi sommerhusområder er rekreative områder. Hvis man får folk til at bo der permanent, så kommer der et pres på, at der kommer flere sommerhusområder langs kysterne," siger Ella Maria Bisschop-Larsen om vejledningen, som trådte i kraft 1. septmeber 2009.

Vejledningen giver kommunerne en række retningslinjer for, hvordan de skal takle blandt andet ulovlige helårsbeboere.

Nye flytter ind
I Odsherred Kommune tyder det på, at flere er flyttet ud i sommerhusene.

I marts 2009 havde kommunen i alt 871 ulovligt beboede sommerhuse. I 1999, da stoploven trådte i kraft, var der i alt 154, der fik dispensation til at blive boende 10 år. 90 siden er flyttet. Mange nye er altså flyttet ud i sommerhusene.

"Man kan ikke gøre noget," siger borgmester Finn Madsen (S).

Kommunerne har en forpligtigelse til at være opsøgende. Loven indskærper, hvordan kommunerne skal tage vare om de ulovlige beboere. Det er kommunernes ansvar at indgive politianmeldelser og tvangsbøder.

"Vi har en forpligtigelse til at være aktive, og det gør vi ved at sende et brev," siger Finn Madsen.

I har ikke tænkt jer at gøre yderligere?

"Ikke lige nu da," siger borgmesteren.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Finn Madsen

Fhv. borgmester (S), Odsherred Kommune
handels- og kontormedhjælper

Ella Maria Bisschop-Larsen

Fhv. præsident, Danmarks Naturfredningsforening
cand.scient. i biologi (Københavns Uni. 1978)

0:000:00