Debat

3F: Vi har brug for at udvikle arbejdsstyrken i stedet for at hente billige udlændinge

Danmark er på vej ind i nedgangstider, og i denne situation er det helt på månen at hente flere udlændinge til landet. Lad os i stedet bruge kræfterne på at sikre kvalificeret arbejdskraft til den næste optur, skriver Claus von Elling.

Politikerne bør gøre det nemmere og mere attraktivt at gå fra ufaglært til faglært for både
dansk og udenlandsk arbejdskraft og gør vores arbejdsmarked langt mere smidigt, skriver 3F.
Politikerne bør gøre det nemmere og mere attraktivt at gå fra ufaglært til faglært for både dansk og udenlandsk arbejdskraft og gør vores arbejdsmarked langt mere smidigt, skriver 3F.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Claus von Elling
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark, især byggeriet, er godt på vej ind i en nedgangsperiode, der i værste fald kan koste tusindvis af arbejdspladser og en markant stigende ledighed. Både Nationalbanken og De Økonomiske Vismænd har peget på økonomisk nedtur næste år, og vi ser nu de første tegn på at ledigheden stiger i 3F’s byggegruppe.

Derfor virker det helt paradoksalt, at arbejdsgiverne over en bred kam endnu engang forsøger at overtale politikerne til at sænke beløbsgrænsen, så de kan få lettere adgang til billig, udenlandsk arbejdskraft. Det har arbejdsgiverne efterhånden gjort i otte år, selv om udbuddet af arbejdskraft herhjemme slet ikke var fuldt udnyttet. Nu giver det slet ikke mening, da vi står over for en recession. Det lyder nærmest som en røst fra fortiden.

Vi har bestemt ikke brug for at hente billige udlændinge i tredjelande, når arbejdsløsheden stiger herhjemme

Claus von Elling

Lad mig sige det klart og enkelt. Vi har bestemt ikke brug for at hente billige udlændinge i tredjelande, når arbejdsløsheden stiger herhjemme. Det, vi har brug for, er konstruktive løsninger på de udfordringer, vi står overfor i fremtiden.

Når vi igen får optur, har vi ikke brug for 50.000 ufaglærte filippinere men derimod 100.000 kvalificerede, dygtige faglærte til at udføre den grønne omstilling. Vi har brug for udvikling af arbejdsstyrken i stedet for kortsigtede lappeløsninger, og vi skal tænke meget mere i fremtidsrettede helhedsløsninger – især i krisetider.

Erhvervsskolerne skal gøres mere attraktive
Men hvordan gør vi så det? Et af de steder, vi kan starte, er at kigge på erhvervsskolerne. De trænger til et overordentligt løft. Det skal gøres attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Men vi skal også se på, hvordan sporskifte i løbet af livet kan øge tilslutningen til at blive lærling.

I byggebranchen tror jeg, det vil være afgørende for at tiltrække de unge, at arbejdsmiljøindsatsen styrkes. Det hårde fysiske arbejde kan skræmme mange unge væk, og derfor skal vi vise de unge, at der gøres en seriøs indsats for at gøre branchen mere attraktiv.

Selvom vi de senere år har fået taget et livtag med den store lærepladsmangel, er der stadig for mange byggelærlinge i skolepraktik. Her bør lærlingeklausuler spille en mere aktiv rolle. Det bliver endnu vigtigere i krisetider at sikre, at lærlingeansvaret tages.

Læs også

De seneste tal fra byggeriet viser, at der i år efter sommer er tegnet markant færre lærlingeaftaler end sidste år på samme tid. Netop nu med manglen på faglærte, er det meget afgørende, at lærlingene ikke efterlades på perronen.

Men det kan ikke stå alene. For når vi taler om mangel på arbejdskraft, er det jo ret beset faglært arbejdskraft, som er dét, vi mangler. Vi har i byggeriet mange ufaglærte, som kan og skal være en del af løsningen.

Helt konkret vil det for eksempel give mening at se på løn- og arbejdsvilkår for voksenlærlinge, så ufaglært arbejdskraft rent faktisk vil have råd til at opkvalificere sig. Ifølge AE-rådet er der massive samfundsøkonomiske gevinster i at løfte folk fra ufaglært til faglært – endda højere end i at afskaffe topskatten, som ellers har fyldt så meget i valgkampen. Det er her det store slag skal slås.

Udenlandsk arbejdskraft udnyttes
Derudover vil jeg gerne pege på, at vi i sommeren 2022 toppede kurven for udenlandsk arbejdskraft i byggeriet – nemlig hele 30.000 er nu beskæftiget i den danske bygge- og anlægsbranche. Det vil da være oplagt at tage de udenlandske kollegaer ind på lige vilkår med danske ansatte, opkvalificere dem og dermed være et attraktivt sted for dem at slå sig ned.

Desværre hersker der i dag en ’brug-og-smid-væk’-kultur, hvor udenlandske kollegaer udnyttes med underbetaling og dårlige vilkår som ufaglært arbejdskraft. Det er ikke bare kortsigtet, men også en hån af vores faglige stolthed i byggebranchen. Vores fagligheder kan ikke bare erstattes af ufaglærte, uden at det går udover kvaliteten.

Vi har bestemt ikke brug for at hente billige udlændinge i tredjelande, når arbejdsløsheden stiger herhjemme

Claus von Elling

Jeg ser langt større potentiale i at se på flaskehalsene på vores arbejdsmarked end blot at hente billig arbejdskraft i udlandet. Det giver også mening, hvis vi ser ind i en tid, hvor ledigheden i byggeriet stiger. Det er netop i en sådan situation, at vi skal satse pengene på opkvalificering, så vi står stærkere på den anden side.

Derfor har jeg en bøn til en kommende regering: Brug jeres kræfter på at gøre det nemmere og mere attraktivt at gå fra ufaglært til faglært for både dansk og udenlandsk arbejdskraft og gør vores arbejdsmarked langt mere smidigt så sporskifte i løbet af livet bliver en reel mulighed. Problematikken fortjener langsigtede løsninger – både for den enkelte og vores samfundsøkonomi.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus von Elling

Gruppeformand, 3F Byggegruppen, formand for Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)
Tømrer, akademimerkonom i ledelse

0:000:00