Kommentar af 
Bent Madsen

Boligsektoren kan bekæmpe sygdomme og styrke den nære sundhed i almene boligområder

Med Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger og en nyt boligudspil på trapperne, er der nye og store muligheder for, at sundhed- og boligpolitik kan arbejde sammen. Vi giver her fem bud på, hvordan vi styrker det nære sundhedsvæsen, skriver Bent Madsen.

Lige nu står vi i en situation, hvor det giver god mening at tænke to af de store politikområder sammen for at få de bedste løsninger for både borgere og samfundet. Jeg taler om sundhedspolitikken og boligpolitikken, skriver Bent Madsen.
Lige nu står vi i en situation, hvor det giver god mening at tænke to af de store politikområder sammen for at få de bedste løsninger for både borgere og samfundet. Jeg taler om sundhedspolitikken og boligpolitikken, skriver Bent Madsen.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Bent Madsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Normalt giver det god mening, at vi deler politik op i ressortområder. Embedsmænd, politikere, udvalg, ministre og eksterne aktører fokuserer og fordyber sig i det område, som de har særlig indsigt i – og ansvar for.

På den baggrund træffes der beslutninger og indgås forlig. Ofte med et langt samfundsmæssigt sigte.

Jeg skal ikke anfægte den grundlæggende fornuft i at drive politik på denne måde, men lige nu står vi i en situation, hvor det giver god mening at tænke to af de store politikområder sammen for at få de bedste løsninger for både borgere og samfundet. Jeg taler om sundhedspolitikken og boligpolitikken.

Regeringen har nedsat en sundhedsstrukturkommission, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der "fordomsfrit" opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. Modellerne skal understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er mere nært og bæredygtigt. 

Læs også

Sådan hedder det nogenlunde i kommissoriet, og det giver god mening. Hvilke anbefalinger, som sundhedsstrukturkommissionen kommer med, ved vi formentlig i næste uge.

I den almene sektor har vi længe været engagerede i udvikling af sundheden i Danmark. Det er der mange årsager til. Blandt andet har den en million borgere, der bor alment, en kraftig overrepræsentation af en lang række sygdomme som eksempelvis diabetes og KOL.

Vi står ved en historisk milepæl, hvor samtænkning af netop disse to politikområder vil rumme løsninger på en lang række af de udfordringer, vi stå overfor som samfund lige nu.

Bent Madsen
Administrerende direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

Resultatet er ikke overraskende al den stund, at almene boliger har til opgave også at huse alle, også dem med de sværeste livsbetingelser Og det er veldokumenteret, at der er en markant social skævhed i sundheden.         

Men ligesom en stor del af den samlede udfordring med diverse folkesygdomme ligger i de almene boligområder, så ligger potentialerne til en omfattende nyudvikling af bekæmpelsen af sygdomme og styrkelse af den nære sundhed også i de almene boligområder.

Det har vi i en længere periode været i dialog med blandt andre kommunerne om, og sammen med KL har vi lavet et fælles oplæg om, hvordan en fornuftig boligpolitik kan og skal styrke det borgernære sundhedsvæsen.

For vi venter ikke alene på anbefalingerne fra sundhedsstrukturkommissionen. Vi håber og forventer også, at regeringen snart vil komme med et boligudspil. 

Læs også

Nu taler jeg om, at sundhedspolitikken og boligpolitikken uløseligt kommer til at hænge sammen, fordi vi står ved en historisk milepæl, hvor samtænkning af netop disse to politikområder vil rumme løsninger på en lang række af de udfordringer, vi stå overfor som samfund lige nu.

I vores fælles oplæg med KL foreslår vi nemlig, at en ny boligaftale bør understøtte det borgernære sundhedsvæsen.

Det er med stor optimisme, at jeg skriver dette debatindlæg. For modtagelsen af vores og kommunernes ideer er blevet godt taget imod på alle niveauer.

Bent Madsen
Administrerende direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

Landsbyggefonden skal have mulighed for bredt at renovere, så vi kan omdanne vores eksisterende almene boligmasse, så den bedre passer til de stadig flere ældre med eksempelvis nye bofællesskaber og sundhedsrenoveringer.

Vi skal etablere sundhedsfaciliteter tæt på de mennesker, der har behov for nære tilbud. Her skal vi især udnytte den eksisterende bygningsmasse og tilpasse den til nye behov.

Vi opfordrer også til, at en kommende boligaftale bør åbne for lokale partnerskaber på sundhedsområdet efter forbillede af de boligsociale helhedsplaner.

Vi foreslår, at de praktiserende lægers ydernumre placeres, så man regulerer antallet af patienter per læge med udgangspunkt i borgernes behandlingsbehov. Samtidig vil kommunerne og boligorganisationerne til gengæld sikre, at der er lokaler til rådighed til at etablere praksis.

Et andet forslag er, at der udvikles flere former for samarbejde, hvor ejendomsfunktionærernes store netværk og viden kommer mere i spil. Viceværterne i mange boligområder kender ofte beboerne fra det daglige arbejde og har herigennem allerede i dag også en stor social værdi. Den kan der bygges videre på i konkrete samarbejder med kommunerne. 

Læs også

Det er med stor optimisme, at jeg skriver dette debatindlæg. For modtagelsen af vores og kommunernes ideer er blevet godt taget imod på alle niveauer og bredt i det politiske spektrum.

Vi skal etablere sundhedsfaciliteter tæt på de mennesker, der har behov for nære tilbud.

Bent Madsen
Administrerende direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

Vi væltes nærmest bagover lige nu med af henvendelser fra kommuner og boligselskaber om helt konkrete løsninger både i yderområder med langt til den nære sundhed og i mere tætbefolkede områder.

Der planlægges og tegnes lokale sundhedshuse ofte i forbindelse med eksisterende fælleshuse eller ved ombygning af plejecentre og ældreboliger, som er utidssvarende.

Så vi er ved at gøre os helt klar, når politikerne klipper snorene for en samtænkning af boligpolitikken og sundhedspolitikken. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bent Madsen

Adm. direktør, BL - Danmarks Almene Boliger
cand.polit. (Københavns Uni. 1990)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024