Kommentar af 
Anne Maria Foldgast

Et livtag med stigende skolefravær i udsatte boligområder kræver styrkelse af trivsel og skoletilhør

Skolefraværet blandt børn i socialt udsatte boligområder er højere end landsgennemsnittet. Og det kan få store konsekvenser for børnene i fremtiden. Der skal de helhedsorienterede løsninger sikres, skriver Anne Maria Foldgast.

Hvis vi skal sikre, børn og unge i udsatte positioner får samme muligheder som alle andre, er arbejdet med at styrke trivsel og skoletilhør et fornuftigt sted at sætte ind, skriver Anne Maria Foldgast.
Hvis vi skal sikre, børn og unge i udsatte positioner får samme muligheder som alle andre, er arbejdet med at styrke trivsel og skoletilhør et fornuftigt sted at sætte ind, skriver Anne Maria Foldgast.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Anne Maria Foldgast
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Skolefravær er en problematik, der har stor politisk bevågenhed, og som forskningsverdenen og praksisfeltet har stadig større fokus på.

Det er der god ræson i. Skolefraværet er på landsplan stigende, hvilket kan få vidtrækkende konsekvenser – ikke blot for det enkelte barn og dets familie, men også for samfundet som helhed.

Dertil kommer fraværsudfordringens sociale slagside, idet elever med sociale og faglige udfordringer er i større risiko for at udvikle et højt fravær. Det afspejles i det faktum, at 38 procent af børn i landets udsatte boligområder har et fravær over 10 procent, hvilket er 10 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Der ligger en væsentlig samfundsmæssig opgave i at modvirke den alarmerende tendens til stigende skolefravær.

Anne Maria Foldgast
Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling

Det samme billede ser vi i, at 17 procent af børn i landets udsatte boligområder har et fravær over 15 procent, hvilket er 6 procentpoint højere end i resten af landet. Et skolefravær, der har stor betydning for gennemsnitskarakteren ved 9. klasses afgangsprøve og derved også den unges muligheder for at komme ind på en ungdomsuddannelse.

Der ligger derfor en væsentlig samfundsmæssig opgave i at modvirke den alarmerende tendens til stigende skolefravær. I den forbindelse er det nærliggende at undersøge og lære af de succesfulde tilgange, der allerede findes ude i praksis. Her kan vi med fordel kaste et blik på de boligsociale indsatser. 

De boligsociale helhedsplaner støttet af Landsbyggefonden, som er forankret i landets udsatte boligområder, har i en årrække været opmærksomme på fraværsudfordringen. Omtrent halvdelen af helhedsplanerne har i dag eksplicit fokus på skolefraværsindsatser.

Feltet har derfor allerede mange gode erfaringer med målrettede og virkningsfulde tiltag. Indsatserne spænder bredt både i forhold til typer og organisering, fra forebyggende indsatser som lektiecaféer og 'gåbusser' til mere indgribende indsatser som trivselsgrupper og hjemmebesøg. 

Læs også

Fælles for indsatserne er, at de beror på en helhedsorienteret metode og praksis, der muliggør en adressering af fraværsudfordringens kompleksitet. Det skyldes først og fremmest de boligsociale medarbejderes særlige position mellem skole, hjem og lokalsamfund, samt det relationsarbejde, som ligger dybt i den boligsociale dna.

Boligsociale medarbejdere arbejder lokalt, og deres opgaveportefølje omfatter en typisk bred palette af aktiviteter, fra beskæftigelsesindsatser til skole-hjem-samarbejde og brobygning til foreningslivet.

Der har i nyere tid været en bevægelse mod at medtænke fraværets sociale, relationelle og kontekstuelle dimension.

Anne Maria Foldgast
Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling

De bevæger sig altså på tværs af de arenaer, hvor børn, unge og familier lever deres hverdagsliv. Det gør det muligt at koble fraværsindsatserne til livet uden for skolen: i boligområdet, fritidslivet og hjemmet.

Samtidig giver det mulighed for at imødekomme områdets børn og voksnes behov, når de opstår – hvilket ikke sjældent foregår uden for "normal" arbejdstid og -sted.

Med andre ord har boligsociale medarbejdere en position, som kan være med til at skabe en bred og mere helhedsorienteret forståelse af den konkrete fraværsudfordring. En position, der adskiller dem fra mange andre professionelle fagfolk, og som gør dem i stand til at koble relevante aktiviteter og behov på tværs af de etablerede tilbud og problemforståelser. 

Læs også

Hvis samarbejdet mellem skole og helhedsplan skal lykkes, er det en vigtig pointe, at skolen inviteres ind som samarbejdspartner allerede i projektudviklingsfasen. På den måde kan man være med til at sikre indsatsernes relevans, koblingen mellem skole, hjem og lokalområde, et fælles projektansvar og et fælles ejerskab til fraværssamarbejdet.

Samarbejdet kan eksempelvis organiseres gennem en delt ansættelse mellem skole og helhedsplan eller som et projektsamarbejde i tværfaglige netværk.

Nyere fraværsforskning understreger netop også fordelene ved en helhedsorienteret tilgang til fraværsproblematikken.

Skolefravær har betydning for trivsel såvel som elevernes afgangskarakterer i folkeskolen.

Anne Maria Foldgast
Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling

Mens man tidligere havde et stærkt fokus på det enkelte barn eller dets forældre som den primære årsag til skolefravær, har der i nyere tid været en bevægelse mod at medtænke fraværets sociale, relationelle og kontekstuelle dimension. 

Dette indebærer et styrket fokus på de betingelser og vilkår i skolen og fritidslivet, der påvirker barnets muligheder for deltagelse og trivsel. Faktorer såsom manglende tilhør til et fællesskab, præstationspres samt konfliktfyldte relationer mellem lærere og elever må inddrages i forståelsesrammen for fraværsproblematikken.

Dette stemmer godt overens med de boligsociale metoder og praksis, der på et fundament af tillidsfulde relationer til beboerne og et solidt lokalt kendskab typisk indtager en rolle som brobygger, ikke blot mellem skole, hjem og lokalsamfund men også mellem forskellige problemforståelser og mulige løsninger. Det kan nemlig ofte være svært for både barn og forældre at komme til orde, når det professionelle system skal aktiveres, og her kan de boligsociale medarbejdere spille en afgørende rolle. 

Læs også

Det er fortsat en væsentlig opgave at styrke fraværsindsatserne for at skabe gode livschancer for alle børn. Konsekvenserne ved et højt skolefravær er nemlig alvorlige.

En lang række undersøgelser dokumenterer, at skolefravær har betydning for trivsel såvel som elevernes afgangskarakterer i folkeskolen. Et højt skolefravær ser også ud til at have en negativ effekt på unges videre færd på ungdomsuddannelserne, hvilket kan få konsekvenser helt ind i voksenlivet i form af sociale, psykiske og økonomiske problemer.

Hvis vi skal sikre, børn og unge i udsatte positioner får samme muligheder som alle andre, er arbejdet med at styrke trivsel og skoletilhør et fornuftigt sted at sætte ind. Med de rette metoder, der medtænker kontekstuelle faktorer i arbejdet med at adressere skolefravær, kan vi begynde at bevæge os mod målet. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anne Maria Foldgast

Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling
cand.scient.soc. (Københavns Uni. 2008)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024