Debat

Debat: Som ren betonby når København aldrig byens klimamål

DEBAT: København har sat en flot målsætning om at blive CO2-neutral i 2025, men byen skal samtidig bygge flere boliger. Derfor er det nødvendigt at overveje alternativer til beton, skriver forskere og træindustriens aktører.

Ved at erstatte beton med træ flere steder i byggeriet kan København bygge fremtidens boliger på en langt mere bæredygtig vis, skriver forfatterne. 
Ved at erstatte beton med træ flere steder i byggeriet kan København bygge fremtidens boliger på en langt mere bæredygtig vis, skriver forfatterne. 
Astrid Johanne Bjørnskov
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Simon Auken Beck med flere (se dokumentationsboks) 

København er verdens mest klimaambitiøse by, og målet er at blive CO2-neutral i 2025.

Det er dog svært at leve op til målet, når antallet af københavnere er i hastig vækst og skaber et konstant behov for mange nye boliger. For at imødekomme boligbehovet er der gang i byggeriet overalt i byen, og for nyligt blev det storstilede projekt Lynetteholmen præsenteret, som skal huse 35.000 mennesker.

Skal hovedstaden leve op til sine klimamål, uden at ambitionen klinger hult, må det være en forudsætning, at også byggeriet skal være bæredygtigt. Og her kommer træ ind i billedet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler. Du kan kommentere indlægget i bunden. Vi opfordrer til en konstruktiv og ordentlig tone i debatten. Debatindlæg kan sendes til: [email protected]

Træbyggeri kan udlede den halve mængde CO2
Træbyggeri lagrer kulstof fra luftens CO2, som blev bundet, da træerne voksede. Og samtidig er byggematerialer af træ langt mindre energikrævende at fremstille. Derfor har bygninger baseret på træ en klimabelastning, som i gennemsnit er omtrent halvt så stor som tilsvarende betonbyggerier.

Træbyggeri sparer også på sand og grus, de ikke-fornybare råstofkilder, som er hovedbestanddelene i beton, og som er ved at blive en mangelvare. Ikke blot i Danmark, hvor sandsugning i Øresund for nyligt er besluttet indstillet, men faktisk også globalt på grund af boomende byggeindustri i mange af klodens metropoler.

I storbyer verden over skyder højhuse op med bærende konstruktioner af træ, men det er – endnu – en sjældenhed i Danmark.

Lettere strukturer og færre lastbiltransporter
Træ vejer kun en femtedel af beton. Det reducerer antallet af lastbiltransporter til byggepladsen, og det giver også en mindre belastning på fundamentet, så der kan spares yderligere på materialerne. Denne reducerede tyngde kan desuden give udvidede muligheder i forbindelse med fortætning af byen, for eksempel hvor man bygger oven på eksisterende bygninger, så eksisterende fundering og infrastruktur i bygningen udnyttes.

Der er derfor god grund til at satse på træbyggeri som en del af en langsigtet ressourcestrategi og for en bæredygtig udvikling af byggeriet.

Ingen sommerhusstemning i byen 
Nogle forbinder måske træbyggeri med sommerhuse og skure i baghaven, men træbyggeri er meget mere end det. Moderne træbyggeri er også broer, sportshaller, etagebyggeri og højhuse, og faktisk er bygninger af træ slet ikke et nyt fænomen i København. Hovedparten af brokvarterernes tusindvis af etageejendomme fra begyndelsen af 1900-tallet er bygget med tagkonstruktioner, etageskel og vægge af træ, mens ydervægge, tagbeklædning og fundament er bygget i tegl og beton.

Fordi træet er usynligt i disse bygninger, har det ikke en fremtrædende plads i folks opfattelse af byen. Og sådan bliver det formentlig ved med at være i fremtiden. Det moderne træbyggeri gemmer hovedparten af træet bag en vejrfast facadebeklædning af for eksempel tegl, stålplader eller i visse tilfælde træ. Den ydre facade sikrer den bærende trækonstruktion en lang og vedligeholdelsesfri levetid.

Løsningerne ligger klar
Og det giver god mening at bruge træ til konstruktionen. For det er den bærende konstruktion, der belaster klimaet mest, og hvis den udføres af træ, kan bygningens CO2-udledning reduceres op til omkring 75 procent. Brug af træ i facaden reducerer ”kun” klimabelastningen op til omkring 25 procent, så her gør det ikke så meget, hvis man af andre hensyn ønsker en anden facade.  

Den visuelle forskel fra i dag til fremtidens bæredygtige træbyggeri bliver derfor til at overse, men faktum er, at belastning på ressourcer og klima reduceres betragteligt.

Flere har fået øjnene op for, hvordan byggeriets klimabelastning og knapheden på ikke-fornybare råstoffer kan afhjælpes med træbyggeri. I storbyer verden over skyder højhuse op med bærende konstruktioner af træ, men det er – endnu – en sjældenhed i Danmark.

For at leve op til sit klimaambitiøse mål må København komme op i gear og følge trop. Træløsningerne er der allerede.

Dokumentation

Indlægget er skrevet af Simon Auken Beck (Træ- og Møbelindustrien), Jakob Rygg Klaumann (Dansk Træforening), Finn Larsen (Rambøll), Emil Engelund Thybring, Niclas Scott Bentsen, Thomas Nord-Larsen, Palle Madsen og Vivian Kvist Johannsen (Københavns Universitet), Rob Marsh (C.F. Møller), Mikael Koch (Træinformation), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Anders Vestergaard-Jensen (The Nordic Wood in Construction Secretariat)


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00