Kommentar af 
Laila Kildesgaard

Det er på tide at kommunerne forpligter sig på energieffektivisering og begrænsning af nybyggeri

De områder kommunerne selv har mest indflydelse på er, hvor meget de bygger, hvor meget de køber ind og energieffektivisering i kommunernes egne bygninger. Tiden er inde til, at kommunerne forpligter sig på disse områder, skriver Laila Kildesgaard.

International regulering bliver ikke skrevet ud i den blå luft. Den kommer af inspiration fra nye modeller, der virker i lokalt, skriver Laila Kildesgaard.
International regulering bliver ikke skrevet ud i den blå luft. Den kommer af inspiration fra nye modeller, der virker i lokalt, skriver Laila Kildesgaard.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Laila Kildesgaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Er kommunernes klimaindsats gal eller genial?

Det er for tidligt at sige noget om endnu i emissionskilo, men der begynder at tegne sig et samlet billede nu i 2023, hvor alle kommunerne har sluttet sig til det fælles projekt, som nu hedder Klimaalliancen.

De første 20 kommuner fik lavet planer i 2019, og de andre kommer stille og roligt med, sådan at der i løbet af 2024 er 98 klimahandlingsplaner på tværs af landet. Så vidt vi ved, er Danmark det eneste land med så systematisk og frivillig en indsats i kommunerne.

Der er kort aftræk på handlingerne i kommunerne, stor afsmitning mellem dem, men også store skuffelser, når eksempelvis København sidste år måtte erkende, at de havde sat barren for højt med ambition om klimaneutralitet i 2025.

Nu er der mange, der spørger til effekterne af de lokale indsatser. Svaret bliver ofte, at hvis kommunerne samler deres ambitioner på tværs og kommer i mål, så kan de nå mere end 70 procent i 2030.

Men svaret på, hvilke effekter de igangværende initiativer har haft, blæser i vinden. De hårdeste kritikere mener ikke, at der er nogen.

Affaldsområdet som markør

Danmarks Naturfredningsforening, Gate 21 og Aalborg Universitet har lavet en kortlægning over, hvordan det går med at undgå affald og ressourcespild. Det område må jo siges at være en markør for effekterne af indsatsen for en mere bæredygtig levevis.

Det går fremad, men det går langsomt fremad. Det er og bliver vanskeligt at dekoble affaldsmængderne fra vores stadig voksende forbrug. Kortlægningen har fokus på den frivillige opgave, der handler om affaldsforbyggelse.

Hvis der skal være mulighed for at arbejde med forebyggelse af affald og mere genanvendelse, bør kommunerne kunne udskille forebyggelsesopgaven og få udgifterne lagt ind i affaldsgebyret. Det kan de ikke i dag.

Laila Kildesgaard
Stifter, Steder Skaber Folk

Det er også vigtigt at se på indsamlingen og genbrugspladserne. Det er to år siden kommunerne startede med at samle affald i 9 fraktioner ved private husstande. Der har været store forventninger til, at især sortering og genbrug af plastikfraktionen ville hæve genanvendelsesprocenten.

Den seneste samlede opgørelse fra Miljøstyrelsen fra 2020 viser, at genanvendelsen var steget med én procent fra 2019 til 2020 til 46 procent. Hvad der er sket siden, ved vi ikke, men frygten er, at udsorteringen af plastik ikke lever op til forventningerne.

Inden udgangen af 2025 skal alle kommuner udskille deres affaldsindsamling i selskaber. I den anledning skal de opdele opgaverne i myndighed og drift og udskille alle opgaver, der har med driften at gøre.

Hvis der skal være mulighed for at arbejde med forebyggelse af affald og mere genanvendelse, bør kommunerne kunne udskille forebyggelsesopgaven og få udgifterne lagt ind i affaldsgebyret. Det kan de ikke i dag.

Affaldsområdet er ikke desto mindre et supergodt eksempel på kommunernes arbejde, fordi det er så tydeligt i gadebilledet.

Det er oplagt at bruge som illustration, når klimaplanerne har ambitioner om at fremme bæredygtig dannelse og levevis lokalt. Borgere er sammen om det i naboskaber og er overraskende glade for at sortere, fordi man kan mærke, at man handler.

Mere end en dråbe i havet

På Klimafolkemødet i Middelfart i begyndelsen af september var der meget fokus på de lokale klimaindsatser og den nye klimaalliance mellem alle kommuner og de fem regioner. Altinget var vært for en debat med titlen ”Er kommunernes klimaindsats gal eller genial”.

Trafikområdets plads i de kommunale klimaplaner skaber usikkerhed og uenighed, fordi transport er svært af afgrænse som en lokal indsats. Professor Mogens Fosgerau fra København Universitet var under debatten optaget af, at det er relativt dyrt for Danmark, når kommunerne ønsker at regulere trafikken.

Min egen læsning af kommunernes ambitioner på grøn mobilitet er, at den er knyttet tæt til ønsket om at fremme bæredygtig levevis; fremme cyklisme, sundhed, samkørsel og bedre udnyttelse af den kollektive trafik.

Laila Kildesgaard
Stifter, Steder Skaber Folk

Han mener faktisk, at det er helt galt, hvis kommunerne går ind og laver restriktioner på biltrafikken, fordi reguleringen vil have en meget høj samfundsmæssig omkostning og allerede varetages i regi af EU og kvotesystemet.

Peter Nedergaard er endnu en professor fra Københavns Universitet, som mener, at de lokale indsatser er dråber i havet og sammenligner mindre bilkørsel med ”atomvåbenfrie boligblokke” fra 1980’erne i Information 4. september 2023.

Min egen læsning af kommunernes ambitioner på grøn mobilitet er, at den er knyttet tæt til ønsket om at fremme bæredygtig levevis; fremme cyklisme, sundhed, samkørsel og bedre udnyttelse af den kollektive trafik.

Men også noget så konkret som indkøb af el-busser – det første område, hvor vi så en meget hurtig og fælles indsats på tværs af de store danske bykommuner.

De to professorer overser efter min vurdering den mobilisering i lokalsamfund og tillid til samarbejdet mellem forskellige lag af myndigheder og internationale organisationer, det under alle omstændigheder vil kræve at komme i mål med indsatsen.

Lokal mobilisering

Stort set alle sektorer arbejder efter internationale rammeværktøjer, når de laver klimaplaner. Det hedder CAP-framework i kommunerne, B-Corp for virksomheder, Theatre Green Book for scenekunsten eller noget helt andet.

Verdensmål og ESG er et fælles sprog, og fælles for certificeringerne gælder, at det sætter os i stand til at handle, der hvor vi nu har adgang til at handle hver især.

International regulering bliver ikke skrevet ud i den blå luft. Den kommer af inspiration fra nye modeller, der virker i lokalt.

Laila Kildesgaard
Stifter, Steder Skaber Folk

Der er ikke meget der tyder på, at de internationale aftaler kommer til at virke i hele verden uden lokal mobilisering. International regulering bliver ikke skrevet ud i den blå luft. Den kommer af inspiration fra nye modeller, der virker i lokalt.

Tre af de områder kommunerne selv har mest indflydelse på er, hvor meget de bygger, hvor meget de køber ind og hvor stor indsatsen er for at energieffektivisere i kommunernes egne bygninger.

De tre områder er ofte genstand for politisk forhandling i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og kommunerne. Der er lavet aftaler om at måle på indsatsen, men ikke konkrete aftaler om at begrænse aftrykket.

Kommunerne er det oplagte dansegulv for planer om transport, landbrug, industri og bæredygtig levevis, men anerkendelsen på nationalt niveau afventer, at kommunerne også forpligter sig mere på de områder, de selv driver og har budgetterne for.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Nedergaard

Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, forfatter & debattør
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1985), ph.d. (Aarhus Uni. 1990)

Mogens Fosgerau

Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
cand.scient.oecon. (Aarhus Uni. 1990), ph.d. i matematik (UCL 1992)

0:000:00