DF: Fremrykkede investeringer skal sætte gang i hjulene

DEBAT: Hvis hjulene skal i gang igen, er der brug for investeringer i byggeri og infrastruktur. Det gælder blandt andet nybyggeri på øerne og fremrykkede investeringer i energieffektivisering havvind og solenergi, skriver Mette Hjermind Dencker.

Af Mette Hjermind Dencker (DF)
Bolig- og bygningsordfører

Efter den delvise nedlukning af samfundet for at begrænse coronasmitten er mange danske virksomheder hårdt ramt på økonomien.

Et enigt Folketing har derfor lavet en række tiltag og hjælpepakker for flere hundrede milliarder kroner for at holde hånden under dansk økonomi og landets virksomheder og ansatte.

På trods af dette har flere end 50.000 danskere mistet jobbet, og over 200.000 har modtaget hjælp via ordningen om lønkompensation. Hvis vi ikke havde lavet disse hjælpepakker, var det gået endnu værre.

Nu er vi så begyndt at genåbne samfundet og økonomien igen, og derfor skal hjælpepakkerne også udfases, fordi de hele tiden var tænkt som midlertidige hjælpeordninger. Men i takt med at vi udfaser hjælpepakkerne, bliver der brug for anden hjælp for at holde hjulene i gang.

Dansk Folkeparti har tidligt i krisen foreslået at frigive danskernes indefrosne feriepenge. Det ser nu ud til, at det kommer til at ske. Dog kun delvis. Der er behov for at gøres endnu mere for at få sat gang i hjulene igen.

Investeringer i byggeri og infrastruktur
Et væsentligt element i at få gang i økonomien bliver utvivlsomt investeringer i byggeri og infrastruktur.

Her vil jeg gerne nævne, at vi i aftalen om Landsbyggefonden har sikret midler til nybyggeri af almene boliger på øerne. Og vi håber på, at dette påbegyndes snarest muligt, fordi vi håber, at det kan være med til at få gang i de økonomiske aktiviteter udenfor de større byer.

Derudover fremlagde Dansk Industri for nyligt et oplæg med 100 konkrete forslag på fem indsatsområder til at få Danmark i gang igen. To af disse indsatsområder var netop fremrykning af investeringer i infrastruktur og anlæg samt klimatiltag.

Dansk Industri foreslår en styrket energieffektiviseringsindsats i bygninger ved at afsætte en pulje på 100 millioner kroner, hvor offentlige myndigheder kan få et tilskud til afdækning af potentialet for at energieffektivisere offentlige bygninger.

De foreslår ligeledes en pulje på 500 millioner kroner til at fremrykke vedligehold af statsveje. Derudover foreslår de, at fremrykning af udvidelser af en række motorvejsstrækninger, som er planlagt. Disse tiltag kan jeg bakke op om.

Fremrykkede investeringer i havvind og solenergi
Med hensyn til tiltag på klimaområdet, så vil jeg sige, at målet om udledning af CO2 bør reduceres fra 70 procent til 60 procent af hensyn til dansk økonomi og landets virksomheder og arbejdspladser.

Når det så er sagt, så er der flere tiltag, der kan gennemføres på området. Dansk Industri har foreslået en styrket energieffektiviseringsindsats i industrien samt fremrykning af infrastrukturinvesteringer i gasnettet.

Derudover kan man forestille sig øgede og fremrykkede investeringer i havvind og solenergi. Flere vindmøller giver dog først mening, når elnettet er tilstrækkeligt udbygget til at håndtere de større mængder strøm. Så her bør der også investeres.

Generelt kan man sige, at det er en god ide at fremrykke allerede planlagte investeringer, når man står i en krise, så man får den økonomiske aktivitet nu, hvor der er ekstra meget brug for den.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Giv kloakmestre tilladelse til at reparere faldstammer Dansk Byggeri: Giv kloakmestre tilladelse til at reparere faldstammer Næste artikel Dansk Byggeri: Byggeriet kan blive vigtig i corona-genstarten, hvis vi får lov Dansk Byggeri: Byggeriet kan blive vigtig i corona-genstarten, hvis vi får lov